Hướng Dẫn Vào Thiền Định Shamatha

13/10/201012:00 SA(Xem: 51504)
Hướng Dẫn Vào Thiền Định Shamatha

HƯỚNG DẪN VÀO THIỀN ĐỊNH SHAMATHA


(THIỀN ĐỊNH TĨNH LẶNG)

Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 104548)