Đức Đạt Lai Lạt Ma Công Du Hoằng Pháp Ba Ngày Tại Atlanta, Georgia Hoa Kỳ

22/10/201012:00 SA(Xem: 42011)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Công Du Hoằng Pháp Ba Ngày Tại Atlanta, Georgia Hoa Kỳ
Tạo bài viết
22/11/2021(Xem: 979)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.