Những Lợi Lạc Của Việc Tạo Lập Và Chiêm Bái Các Linh Vật - Lama Zopa Rinpoche - Bản Dịch Việt Ngữ Của Thanh Liên

19/11/201012:00 SA(Xem: 34771)
Những Lợi Lạc Của Việc Tạo Lập Và Chiêm Bái Các Linh Vật - Lama Zopa Rinpoche - Bản Dịch Việt Ngữ Của Thanh Liên

NHỮNG LỢI LẠC CỦA VIỆC TẠO LẬP VÀ CHIÊM BÁI CÁC LINH VẬT
Lama Zopa Rinpoche - Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

 Giáo lý này được đưa ra để làm lời nói đầu cho tập sách mỏng về Phật Ngọc và Đại Bảo Tháp Từ bi Thế giới được xây dựng tại Bendigo, Úc châu, theo lời khẩn cầu của ông Ian Green. (1)

 Trong trung tâm nhập thất ở Washington, chúng tôi đã phủ kín hầu hết các bức tường ở tầng trên với rất nhiều hình ảnh của chư Phật. Một bức tường treo 814 tấm hình bảy Đức Phật Dược Sư, một bức tường treo 867 hình ba mươi lăm vị Phật, một bức tường treo 161 hình hai mươi mốt Đức Tara, một bức tường treo 71 hình mười sáu A La Hán và một bức tường trưng bày các công hạnh chính yếu của Lạt ma Tsong Khapa. Một phần của trần nhà được phủ bằng 85 tấm hình của Đức Chenrezig Ngàn tay (Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn), một phần khác có 602 hình ruộng công đức Lama Chopa (2), và phần khác được phủ bằng 41 công hạnh chính của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như nhiều hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng có một tấm hình các linh kiến của Khedrupje về Lạt ma Tsong Khapa. Hơn 4.050 ngọn đèn cúng dường được thắp mỗi ngày cho tất cả những hình ảnh này cũng như 215 chén nước cúng dường.
 
tuong-phatngoc-03

 Tượng Phật Ngọc (Jade Buddha)

 Trong các tu viện Tây Tạng hay các gompa (chùa) của những người giàu có, người ta thường vẽ trên tường những hình ảnh tuyệt đẹp khó có thể tin nổi của chư Phật. Tương tự như vậy, vào thời xa xưa ở Solo Kumbhu, dân chúng hết sức sùng mộ và đã đặt làm những bức tranh về những cõi tịnh độ như tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, các mạn đà la v.v.. Vì thế ở Washington chúng tôi đã sao chép hàng trăm hình màu của chư Phật và treo trên tường và trần nhà. Treo tất cả những tấm hình đó trên tường, như thể quý vị thực sự trở thành họa sĩ, ngoại trừ việc quý vị có thể làm điều đó thật nhanh chóng mà thậm chí không biết cách vẽ ra sao. Để vẽ những tấm hình đó, quý vị có thể thu nhỏ kích thước của chúng và với kỹ thuật hiện đại và máy móc tân kỳ, quý vị so sánh chúng hết sức nhanh chóng, là việc quý vị phải mất nhiều năm và hơn nữa, có lẽ quý vị không thể vẽ chúng thật nhỏ và rõ ràng.

 Có lẽ đây là nơi duy nhất ở Hoa Kỳ có rất nhiều linh vật, dĩ nhiên là ngoại trừ Kachoe Dechen Ling, trụ xứ ở California.

 Khi có càng nhiều càng tốt các linh vật, lúc bước vào phòng, quý vị có thể chắp tay trong ấn lễ lạy tất cả các linh vật, nhìn ngắm từng linh vật nhỏ xíu và kính lễ. Quý vị có thể nhìn quanh gian phòng với đôi bàn tay chắp trong ấn lễ lạy và nghĩ “tôi đang đảnh lễ tất cả chư Phật.” Ngay khi quý vị làm điều này, quý vị tích tập tám lợi lạc, vì thế dù quý vị có hàng trăm hay hàng ngàn hình ảnh chư Phật, pho tượng, tsa-tsa (3) v.v.., chỉ bằng cách thành kính chắp đôi ban tay lại, quý vị sẽ nhận được tám lợi lạc này.

 Tám lợi lạc được giảng trong Kinh Cúng dường Đèn Bơ:

 (1) Nhận được một thân thể hảo hạng thuộc đẳng cấp cao, được mọi người tôn kínhvâng lời, có các giác quan hoàn hảohảo tướng.
 (2) Sẽ có môi trường xung quanh và những người giúp đỡ tuyệt hảo.
 (3) Sẽ có thể sống đức hạnh.
 (4) Sẽ có lòng sùng mộ, hay niềm tin, là yếu tố chính để hoàn thành việc tích tập công đức. (Không có niềm tin thì giống như một chiếc xe không có nhiên liệu – không thể hoạt động – hay giống như mọi sự trong một thành phố không hoạt động và suy hoại khi không có điện.)
 (5) Sẽ có một tâm trí hết sức dũng cảm để thực hành Pháp và làm việc vì chúng sinh, một tâm thức dũng mãnh khi đối mặt với những mê lầm.
 (6) Sẽ tái sinh làm một vị trời hay người.
 (7) Sẽ thành tựu Thánh Đạo.
 (8) Sẽ giác ngộ.

 nhungloilaccuaviectaolap-01 
 Tháp Dhamekh tại Sarnath (Ấn Độ), nơi Đức Phật giảng bài Pháp đầu tiên
 cho Năm Anh em Ông Kiều Trần Như

 Chỉ trong một giây, quý vị tích tập công đức vô cùng dễ dàng bởi có rất nhiều hình ảnh của các Bổn Tôn và chư Phật; ngay cả trong một tấm hình cũng có nhiều vị Phật, chẳng hạn như ruộng công đức Guru Puja (4) hay ba mươi lăm vị Phật, ngay cả trong một tấm ảnh cũng có rất nhiều ruộng công đức. Mỗi lần quý vị lễ lạy các ngài, quý vị tích tập nhiều nguyên nhân của sự giác ngộ, nhiều nguyên nhân của việc giải thoát khỏi sinh tửnguyên nhân của hạnh phúc trong những đời sau. Và không chỉ một lần – từ mỗi linh vật, sau khi lễ lạy với đôi bàn tay chắp lại, do bởi nghiệp có thể phát triển, quý vị vui hưởng kết quả là hạnh phúc của việc tái sinh làm các vị trời hay người và nhiều hạnh phúc hơn nữa trong rất nhiều kiếp, không phải chỉ trong một trăm đời mà trong hàng ngàn kiếp.

 Mặc dù tôi cố gắng càng nhiều càng tốt để làm điều này bất kỳ khi nào tôi nhìn thấy các linh vật, nhưng đôi khi cũng không dễ dàng nhớ ra điều đó mỗi khi tôi bước vào phòng, trừ phi tôi lập một quyết tâm thực sự mạnh mẽ vào buổi sáng.

 Ngoài ra, tôi cố gắng cúng dường hương cho tất cả chư Phật bằng cách đặt cây hương trong lòng bàn tay; bàn tay trong ấn lễ lạy và cầm cây hương. Trong tâm, tôi đọc những bài cầu nguyện đặc biệt các bức hình của hai mươi mốt Đức Tara, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ba mươi lăm vị Phật, cõi tịnh Độ A Di Đà, các công hạnh chính yếu của Lạt ma Tsong Khapa, các Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Lặc, tất cả những Kinh điển, thangka (tranh cuộn Tây Tạng), Giáo Pháp của Đức Phật, Kangyur và Tengyur (giáo lý của Đức Phật và các luận giảng được dịch từ Phạn ngữ), hàng ngàn pho sách giáo lý của Lạt ma Tsong Khapa, và những giáo lý khác. Tôi cố gắng, không phải trong mọi lúc nhưng tôi cố gắng, thực hiện những lễ cúng dườngcầu nguyện để thể nhập càng nhanh càng tốt không chỉ những ngôn từ mà cả những ý nghĩacon đường. Tôi cũng khuyên những người khác thực hiện điều này khi họ chiêm ngưỡng các đền chùa hay bàn thờ, Kangyur và Tengyur, các pho tượng, bảo thápKinh điển. Tối quan trọng là phải luôn luôn hết sức tôn kính, cúng dườngcầu nguyện các linh vật này. Nếu quý vị chỉ nhớ tới các bản văn Giáo Pháp như quý vị nhớ một thư viện ở Tây phương, cho rằng các bản văn này chỉ là cái gì để đọc và chẳng là cái gì khác, và quý vị quên cúng dường và quên nghĩ tưởng rằng các bản văn đó tôn quý và thiêng liêng biết bao, thì quý vị không tích tập công đức bao la.

 Quý vị cũng có thể tích tập công đức bao la bằng cách cúng dường y áo (bao đựng sách, vải), nước, hoa, hương, đèn, nước hoa và âm nhạc cho các bản Kinh. Quý vị cũng cúng dường vàng cho các bản Kinh, như dùng vàng để viết Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Việc viết bản Kinh này mang lại công đức không thể tin nổi, các lợi lạc đó được viết trong Kinh “Phẩm tính Súc Tích Quý báu”:

 Xây dựng một Bảo Tháp Vô Ưu (Đấng Đạt được Hỉ lạc);
 tạo lập bảo tháp bằng bảy châu báuxây dựng nhiều bảo tháp này tràn đầy nhiều tỉ thế giới tương dương với số hạt cát sông Hằng;
 sau đó nhiều chúng sinh cúng dường cho những bảo tháp này (vô lượng chúng sinh của mọi thế giới cúng dường đèn, hương và hoa v.v.. ba lần một ngày trong nhiều kiếp);
 Hãy xem xét công đức có được từ việc này so với công hạnh dưới đây:

 Nếu có người viết bản Kinh này – Kinh Bát Nhã Ba La Mật do Đức Phật có Mười Năng Lực giảng dạy – giữ gìn, tôn kínhcúng dường bản Kinh này, công đức của người này vĩ đại hơn vô số lần so với người trên!

 Việc cúng dường vàng cho Kinh Sangata thì cũng tương tự như thế. Vì vậy hãy dâng những lời cầu nguyệncúng dường cho càng nhiều bản Kinh càng tốt trong khả năng nghĩ tưởng của quý vị và quý vị sẽ tích tập công đức không thể tin nổi.

 Có một lần, sau khi Lạt ma Yeshe viên tịch, tôi đến gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma để xin lời chỉ dạy về việc tổ chức. Vào lúc đó Piero đang trợ giúp công việc. Piero dâng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma một tập sách mỏng về một dự áncúng dường Ngài một bảo tháp. Sau khi đưa tập sách cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, Piero đặt bảo tháp trên tập sách. Đức Đạt Lai Lạt Ma cất bảo tháp đi và nói mặc dù đó là Pháp, con không nên đặt ngay cả một bảo tháp trên một bản văn Giáo Pháp, con không nên đặt ngay cả một linh vật trên các bản văn Giáo Pháp.

 Vì thế không cần bàn tới các mala (xâu chuỗi); thật là bất kính khi quý vị đặt các xâu chuỗi trên một bản văn, trừ phi có một lý do như một cơn gió mạnh có thể thổi bay bản văn, trong trường hợp đó thì có một ngoại lệ - điều đó không trở thành bất kính bởi quý vị đặt mala để giữ cho bản văn không bị thổi bay.

 Có một câu chuyện về một pho tượng Phậtngoài trời. Một người nhìn thấy tượng Phật; trời đang mưa và tượng Phật bị ướt. Cảm thấy để pho tượng bị mưa ướt thì không tốt, người ấy cởi giày và đặt đôi giày lên đầu pho tượng để tượng không bị ướt. Sau khi hết mưa, một người khác đi ngang qua, nhìn thấy đôi giày trên đầu pho tượng. Ông ta nghĩ: “Thật là khủng khiếp, ai đã đặt đôi giày trên đầu tượng Phật”; vì thế ông ta lấy đôi giày xuống. Bởi cả hai việc đó được thực hiện với một động lực tốt lành nên hai hành động đó đã tạo ra thiện nghiệp. Người đặt đôi giày trên đầu Phật đã làm hành động đó vì lòng tôn kính, vì thế pho tượng không bị ướt. Thường thì việc đặt giày lên một tượng Phật là một hành vi bất kính và sẽ tạo ra ác nghiệp.
 
nhungloilaccuaviectaolap-02
 Đại Bảo Tháp Buddhanath tại Kathmandu (Nepal) lúc hoàng hôn

 Thật vô cùng ích lợi khi có nhiều hình ảnh và pho tượng để lễ lạy, điều đó trợ giúp cho việc quán tưởng. Ngoài ra, với mỗi lần lễ lạy một linh vật, quý vị tạo lập những nguyên nhân phi thường, vì thế càng có nhiều linh vật thì quý vị càng tạo ra nhiều nguyên nhân.

 Khi lễ lạy, quý vị nên nghĩ tưởng tới mười phương chư Phật, Pháp, Tăng, các pho tượng, bảo tháp, Kinh điển, tsa-tsa v.v..; nếu quý vị có nhiều hình ảnh các linh vật, điều đó làm quý vị dễ dàng quán tưởng chư Phật thực sự tràn ngập khắp mười phương. Điều này cũng thật tốt nếu quý vị không thể quán tưởng thật rõ ràng.

 Khi quý vị không lễ lạy mà chỉ đi vào gian phòng (gompa hay phòng thiền định của quý vị) nơi quý vị có tất cả những linh vật, nếu mỗi lần quý vị chắp tay trước các linh vật, lúc ấy quý vị sẽ rất dễ dàng tích tập công đức bao la.

 Khi quý vị cúng dường thì cũng thế: nếu quý vị chỉ quán tưởng một ruộng công đức, chỉ quán tưởng một bộ hai mươi mốt Đức Tara hay chỉ một bộ bảy Đức Phật Dược Sư, quý vị chỉ tạo lập công đức của việc cúng dường cho một ruộng công đức, một bộ hai mươi mốt Đức Tara hay bảy Đức Phật Dược Sư, vì thế quý vị chỉ tạo lập số lần đó của những nguyên nhân của sự giác ngộ.
 nhungloilaccuaviectaolap-03 
 Tháp Mani tại Golog (Tây Tạng)

 Cũng thế, khi quý vị cử hành các lễ puja (5), như Bốn Cúng dường Mạn đà la cho Cittamani Tara, hay khi quý vị cúng dường hay khẩn cầu một bộ hai mươi mốt Đức Tara, nếu quý vị có nhiều hình ảnh của hai mươi mốt Tara, giống như cả một bức tường thì thật dễ quán tưởng và trên căn bản đó hãy nhân bội lên và làm đầy tất cả không gian bằng hai mươi mốt Đức Tara. Trong lễ puja có bốn lễ cúng dường mạn đà la vì thế trong lễ puja đó quý vị cúng dường bốn mạn đà la cho toàn thể không gian của hai mươi mốt Đức Tara, chứ không chỉ một bộ, vì thế công đức mà quý vị tạo lập thật không thể tin nổi. Sadhana (nghi quỹ) của quý vị trở thành lợi lạc lớn lao nhất và quý vị đang tăng trưởng sự tịnh hóa và công đức của quý vị trong một thời gian rất ngắn. Điều đó cũng giúp phát triển một cảm thức hết sức mạnh mẽ, quý vị thực sự cảm nhận rằng quý vị được nối kết với các ngài.

 Cũng tương tự như vậy khi quý vị cúng dường cho một Đức Phật Dược Sư. Nhờ cúng dường Đức Phật Dược Sư, quý vị tích tập công đức của việc cúng dường tất cả chư Phật, vì thế ở đó có bao nhiêu hình ảnh Đức Phật Dược Sư thì quý vị cúng dường tất cả chư Phật bấy nhiêu lần; đó là một cách thức dễ dàng để thực hiện những lễ cúng dường lớn lao cho tất cả chư Phật. Đó là lý do tại sao tôi thích có nhiều hình ảnh Đức Phật Dược Sư ở trụ xứ của tôi. Ngoài ra đó là một lễ cúng dường hết sức mãnh liệt cho Đức Phật Dược Sư, bởi mỗi Đức Phật Dược Sư được 700.000 vị bảo hộ bao quanh và những vị bảo hộ này che chở cho quý vị mỗi ngày; đó là cách thức những ước nguyện của quý vị được đáp ứng.

 Cũng thế, khi quý vị cúng dường ruộng công đức Lama Chopa, nếu quý vị chỉ quán tưởng một lần thì quý vị chỉ tạo lập từng đó công đức. Nếu quý vị có nhiều bức hình quý vị có thể cúng dường cho tất cả những tấm hình đó. Sự khác biệt thì giống như việc cúng dường một ru pi và cúng dường một tỉ, vô lượng Mỹ kim. Sự khác biệt thì như thế.

 Từ “Kinh của Đấng Từ Thị Cao quý”:

 Nếu ta giảng giải về sự thán phục (những lợi lạc) thậm chí trong 10 triệu kiếp
 Của người đi nhiễu bảo tháp của Đấng giải thoát thế giới;
 Ta không thể chấm dứt việc giảng giải.

 Từ “Kinh Thủ Ấn Tiến hành, Phát triển Năng lực của Lòng Sùng mộ”:

 Đức Phật nói với Đức Văn Thù:

 Mọi dòng giống các con trai và con gái và bất kỳ ai
 Mỗi ngày cúng dường trăm vị thực phẩmy phục thiêng liêng
 Cho chư Phật tự chứng (các vị Độc Giác, các A La Hán)
 Ngang bằng số vi trần trong toàn thể thế giới
 Trong nhiều kiếp tương đương số cát của Thái bình dương;
 Văn Thù, mọi dòng giống các con trai và con gái và bất kỳ ai nhìn thấy hình vẽ của Đức Phật,
 Hay thân tướng của Đức Phật được tạo lập như các tranh vẽ hay được thể hiện trong hình thức pho tượng hay hình ảnh,
 Tích tập công đức bao la hơn những người cúng dường cho số A La Hán trong số kiếp được nhắc ở trên.
 Vì thế còn nói gì tới người chắp đôi bàn tay hay cúng dường hoa hoặc nước hoa, hương, hay đèn;
 Người này tích tập công đức lớn hơn vô số lần so với người nhìn thấy tranh vẽ hay tượng Phật.

 Vì thế ở đây quý vị có thể hiểu được việc tích tập công đức bao la nhất thì dễ dàng biết bao. Quý vị chỉ cần mở đôi mắt của mình, nếu quý vị thông minh và biết cách thực hiện điều đó. Trong các tu viện, ni viện, đền chùa hay trung tâm, điều quan trọng là phải có nhiều linh vật, nhiều pho tượng, bảo tháp, tsa-tsa và hình ảnh, càng nhiều càng tốt. Cũng thế, trong nhà, trong phòng thiền định của quý vị, thậm chí ở ngoài trời, ở miền quê, khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những nơi công cộng như các con đường, để nhiều người có thể nhìn thấy các linh vật, quý vị có thể thực sự xây dựng một pho tượng hay bảo tháp vĩ đại, hoặc chạm khắc các thần chú trên đá hay gỗ.
 
nhungloilaccuaviectaolap-04
 Tháp Mani tại Tây Tạng

 Năm 2002 tôi ở Tây Tạng, một Lạt ma quê ở tỉnh Kham đã khắc toàn bộ Kangyur trên những phiến đá và xếp chồng lên để mọi người có thể đi quanh đó. Tháp đá này nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở Lhasa, phía sau một hang động nơi Vua Songtsen Gampo nhập thất. Thật là khó tin nổi.

 Thủa xưa tại Solo Kumbhu dân chúng rất sùng mộ, họ khắc nhiều bản Kinh trên các con đường, chẳng hạn như Kinh Kim Cương, Kinh Sám Hối và Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Họ khắc mọi bản Kinh trên các tảng đá và vì thế mọi người sẽ đi nửa đường quanh chúng trên đường đi xuống, và trên đường đi lên họ sẽ đi quanh cạnh bên kia, đó là cách họ đi nhiễu. Điều này thật kỳ diệu, quả là một cách tích tập công đức vô cùng dễ dàng. Nếu mọi người cũng hoan hỉ với những người chạm khắc đá và những người bảo trợ cho việc này thì họ tích tập một khối lượng công đức thật không thể nghĩ bàn.
 
nhungloilaccuaviectaolap-05
 Drira Gompa và Núi Kailash (Ngân Sơn) ở Tây Tạng

 Những linh vật này giúp cho chúng sinh dễ dàng tịnh hóa nghiệp tiêu cực không thể nghĩ bàn và tạo lập các nguyên nhân của hạnh phúc, công đứchạnh phúc bao la, là những điều chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa họ tới giác ngộ. Bởi điều đó khiến cho họ tạo lập công đức bao la, cho phép họ nhanh chóng chứng ngộ con đường, nó cũng giúp họ nhanh chóng hoàn thiện cuộc đời của họ; từ một cuộc đời hết sức khó khăn với nhiều vấn đề - những vấn đề về công việc, các mối quan hệ và nhiều thứ khác – tới một cuộc đời dễ dàng, có những hỉ lạc hoàn hảo, có sự thịnh vượng bên ngoài và bên trong cùng một lúc, những chứng ngộ của con đường và một cái chết vô cùng hạnh phúc, an bình và đầy cảm hứng.

 Cho dù quý vị giảng dạy Pháp cho chúng sinh, không phải mọi người đều đến nghe quý vị giảng; một số người không quan tâm, một số là trẻ con, một số là người già và vì thế họ không thể đến được. Nếu quý vị tạo lập các linh vật, không chỉ ở trong nhà mà đặc biệt là ở ngoài trời, tại những nơi công cộng thì mọi người có thể chiêm ngưỡng. Những người tin tưởng lẫn người không tin, mọi người đều nhận được rất nhiều lợi lạc như Đức Phật đã giảng trong những trích dẫn ở trên. Nhờ năng lực của các linh vật nên mọi người không bị đòi hỏi phải có lòng sùng mộ hay niềm tin sâu xa mới nhận được tất cả những lợi lạc này.
 
nhungloilaccuaviectaolap-06
 Phật tử Tây Tạng lễ lạyđi nhiễu quanh những hòn đá có khắc Thần chú Mani

 Nếu quý vị thấy khó hiểu nổi điều này thì hãy nghĩ xem nguyên tử có năng lực hủy diệt thế giới ra sao và tuy thế có thể làm lợi lạc rất nhiều người. Chẳng hạn như nhờ tạo ra điện năng, hàng triệu người trong một thành phố có thể được hưởng sự tiện nghi, hỉ lạc và đời sống thoải mái từ nguyên tử. Ở những quốc gia khác nhau trong thế giới này có rất nhiều người được hưởng lợi ích từ điện, rất nhiều ngôi nhà sử dụng điện. Một hạt giống cũng có năng lực tương tự, về mặt mục đíchchức năng của riêng nó. Chẳng hạn quý vị gieo trồng một hạt giống juniper (bách xù), từ hạt giống này sẽ xuất hiện cây bách xù khổng lồ với nhiều cành lá, những kiểu dáng phức tạp, mọi chi tiết nhỏ xíu đến từ hạt giống đó. Quý vị có thể thấy hạt giốngnăng lực ra sao.

 Nếu quý vị nhìn các ví dụ khác, những hiện tượng khác như các linh vật có năng lực không thể tin nổi mà từ đó quý vị tích tập công đức bao la vô hạn như bầu trời, thành tựu mọi hạnh phúc, mọi lạc thú nhất thời trong sinh tửhạnh phúc tối thượng: sự giải thoátgiác ngộ. Ngay cả khi quý vị không hiểu biết và không thể giảng dạy Giáo Pháp, nếu quý vị xây dựng những linh vật này thì không chỉ trong đời này mà cả những đời sau, cho dù quý vị sinh ra ở đâu trong sáu cõi, cho dù các linh vật này tồn tại bao nhiêu năm, mỗi ngày các linh vật này giải thoát chúng sinh khỏi các cõi thấp và luân hồi sinh tử, bằng cách gieo trồng những hạt giống giải thoátgiác ngộ, tịnh hóa tâm thức họ, giúp họ tạo lập công đức.

 Kinh Tinh chất của Đất nói:

 Trong khi có ba đấng siêu phàm hiếm có
 Đáp ứng những hy vọng mà không cần chút nỗ lực nào
 Giống như cây như ýngọc như ý không thể tưởng tượng nổi;
 Nhưng tin vào phương pháp để thành tựu hạnh phúc lại là một điều khác.

 Mọi hoạt động ta nhắm tới chỉ trở thành nghiệp tiêu cực
 Và sự tái sinh làm người quý báu này với đầy đủ những tự dothuận lợi ,
 Còn hi hữu hơn một viên ngọc như ý, trở nên vô nghĩa và trống rỗng;
 Nó chỉ trở thành một nguyên nhân của tai họa;
 Điều này còn ngu xuẩn hơn một con vật.

 Bạn hữu, bằng cách nhận thức thân người này, cuộc đời này như một bọt nước
 Và những lạc thú vật chất như giọt sương trên đầu ngọn cỏ
 Hãy cố gắng thực hiện những thiện hạnh, cúng dường ba đấng siêu phàm hiếm có (Phật, Pháp, Tăng)
 Và rút ra tinh túy từ thân thểcủa cải không có thực chất này.

 Nhờ công đức này cầu mong tôi, mỗi một và mọi chúng sinh tôn kính
 Và cúng dường ba đấng siêu phàm hiếm có;
 Nhờ hạnh phúc của cơ hội hỉ lạc của việc lắng nghe, quán chiếu, thiền địnhthực hành
 Cầu mong mọi ước nguyện của chúng sinh lạc loài hoàn toàn được đáp ứng.

 Và như Đức Phật nhân từ bi mẫn của chúng ta đã chỉ dạy:

 Mọi hạnh phúctiện nghi trong thế gian
 Đến từ việc cúng dường ba đấng siêu phàm hiếm có (Phật, Pháp và Tăng đoàn).
 Vì thế nếu các con ước muốn hạnh phúctiện nghi
 Hãy cố gắng cúng dường ba đấng siêu phàm hiếm có.

 Từ Kinh Trí tuệ Chiến thắng Khẩn cầu:

 Bởi con ước muốn thành tựu mọi phẩm tính, đặc biệt là những phẩm tính cao quý,
 Mọi sự chứng ngộ con đường dẫn tới giải thoát
 (Không chỉ là những phẩm tính tốt lành bình thường được biết đến trong thế gian),
 Và đặc biệt là mọi phẩm tính cao quý, sự chứng ngộ con đường
 Con phải cúng dường ba đấng siêu phàm hiếm có.

 Sự an bìnhhạnh phúc cho bản thânthế giới thì không độc lập, không hiện hữu từ khía cạnh riêng của chúng, chúng xuất hiện phụ thuộc vào nhau, phụ thuộc vào những nguyên nhânđiều kiện (nhân và duyên). Các nguyên nhân là: những tư tưởng thiện lành vĩ đại, tâm không tham, không sân, không si, trái tim tốt lành, lòng từ, bi, tâm không quy-ngã và v.v.. Các hành động được thúc đẩy bởi những thái độ thuần tịnh này trở thành đức hạnhnguyên nhân của hạnh phúc. Các linh vật như những pho tượng, bảo thápKinh điển của Đức Phật trở thành vật hỗ trợ cho điều kiện (duyên) đó, cho sự an bìnhhạnh phúc của bản thân, của chúng sinhthế giới.

 Giây phút các linh vật như những tượng Phật được hoàn thành trên một tảng đá, được vẽ trên giấy bằng một cây cọ và màu vẽ, được chụp bằng máy ảnh hay được in từ âm bản với các hóa chất v.v..; giây phút một linh vật trở thành hiện thực thì linh vật đó trở thành một ruộng công đức - giống như một cánh đồng trồng trọt - cho chúng sinh. Linh vật chỉ trở thành một nguyên nhân để họ thành tựu hạnh phúc. Chẳng hạn như nếu quý vị trồng ớt thì quý vị hái được ớt, quý vị không thể hái nho từ một cây ớt. Mỗi trái quả phải đến từ nguyên nhân của riêng nó; cũng thế, chỉ có công đứcnguyên nhân của hạnh phúc nhất thờitối thượng.

 Nói chung, để một hành động trở thành đức hạnh và là nguyên nhân của hạnh phúc, hoạt động đó cần được thúc đẩy bởi một tâm đức hạnh, không bị nhiễm ô bởi tham, sân hay si – chỉ khi đó hành động mới trở thành đức hạnh, thiện lành. Vì thế trước hết quý vị cần phải hết sức nỗ lực trong việc tạo lập một thái độ thuần tịnh khiến các hành động của đời sống hàng ngày như làm việc, đi ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ v.v.. trở thành đức hạnh.

 Với những linh vật như các pho tượng, bảo thápKinh điển, để tạo lập công đức, quý vị không được có một tâm thức bị ô nhiễm bởi tham, sân hay si. Đối với con người hay ngay cả những thú vật, chỉ nhìn những linh vật không thôi cũng trở thành nguyên nhân để thành tựu sự tỉnh thứcgiác ngộ không thể nghĩ bàn nhờ tịnh hóa rất nhiều ô nhiễm. Thuận lợi đặc biệt là nhờ sự hiện hữu của các linh vật này, những chúng sinh bình thường như chúng ta dễ dàng tạo lập công đức.

 Đức Phật đã giảng trong Kinh Thủ Ấn Phát triển Năng lực của lòng Sùng mộ:

 Ngay khi con nhìn thấy một linh vật, con tạo lập những công đức bao la vô hạn,
 Còn nói gì tới việc nếu thực sự lễ lạy
 Cúng dường và v.v.., con sẽ còn tạo lập công đức vĩ đại hơn nhiều.

 Trong Kinh Bạch Liên nói:

 Thậm chí chỉ tạo ra một âm thanh, hay cúng dường một xập xõa

 Thậm chí chỉ cúng dường một bông hoa duy nhất
 Cho thân tướng của một bậc đã đạt được sự hỉ lạc (Phật) trên một bức tường đá,
 Cho dù họ cúng dường với một thái độ sân hận
 Những chúng sinh đó sẽ dần dần nhìn thấy mười triệu vị Phật.

 Những ai chắp cả hai bàn tay,
 Hoặc chỉ chắp một bàn tay hay chỉ một lần cúi đầu tôn kính
 Trước một bảo tháp chứa xá lợi, ngay cả với tâm phóng dật (không đức hạnh)
 Miệng nói “Con kính lễ Phật” chỉ một lần hay ít lần –
 Tất cả những chúng sinh đó sẽ thành tựu giác ngộ siêu việt.

 nhungloilaccuaviectaolap-07 
 Lama Zopa Rinpoche hướng dẫn Phật tử chiêm bái Xá Lợi

 Những lợi ích vô hạn của việc nhìn ngắm, đi nhiễu và cúng dường các linh vật ngay cả với một thái độ bất tịnh hoàn toàn không có đức hạnh đã được giảng rõ trong các bản văn. Các linh vật như Phật Ngọc và Đại Bảo Tháp [các chương trình ở Bendigo, Úc châu] chỉ hiện hữu trong thế giới để chúng sinh chúng ta hiện sống trong thế giới này và chúng sinh trong các thế giới khác sẽ sinh ra ở đây dễ dàng tịnh hóa các chướng ngại cho việc đạt được hạnh phúc, an bìnhchứng ngộ trên con đườngthành tựu giải thoátgiác ngộ. Điều đó hết sức dễ dàng không thể ngờ nổi để chúng ta tạo lập nguyên nhân của công đức. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chuyển hóa các tư tưởng cảm xúc phóng dật tiêu cực, bản chất vô minh của tâm thức mang lại tai họa cho chúng tathế giới.

 Nhờ có một tâm thức vui sướng, mãn nguyệnhài lòng ta có thể phát triển trí tuệ để giải trừ đau khổ cho bản thânchúng sinh; nhờ có một tâm thức vui sướng, an bình, nhẫn nại và một trái tim thương yêu đối với mọi người, ta ngừng làm hại bản thânchúng sinh và chỉ có thể làm lợi lạc cho mọi người, mang lại an bình, hạnh phúclòng bi mẫn, toàn bộ con đường dẫn tới giác ngộ. Ta có thể thực hiện những công việc toàn hảo để giải thoátgiác ngộ vô lượng chúng sinh, những người không có hạnh phúcđau khổ triền miên.

 Vì thế giờ đây quý vị có thể nhận ra tầm quan trọng của những linh vật như Tượng Phật Ngọc và Đại Bảo Tháp – hai linh vật này sẽ thắp sáng thế giới và mang lại an bìnhhạnh phúc không thể nghĩ bàn ra sao; và bằng cách nào chúng ngăn ngừa sự hủy diệt đang xảy ra rất nhiều trong thế giới, kể cả chiến tranh.

 Đức Phật đã nói trong Kinh do Vua Salgyal Khẩn cầu:

 Dù có bao nhiêu vi trần trong bảo tháp
 Và trong pho tượng của đấng Thiện Thệ hủy diệt (Đức Phật),
 Người tạo lập các linh vật này nhất định sẽ thành tựu uy quyền của các vị vua
 Trong cõi trời và người, ngang bằng số vi trần;
 Sẽ đạt được định của cõi sắc và vô sắc (được đặt nền trên pháp shamatha – thiền chỉ)
 Nhờ hoàn tất kinh nghiệm của mọi công hạnh viên mãn
 Và trạng thái giác ngộ tối thượng:
 Không có những nỗi khổ của sự tái sinh, già lão v.v..

 Chương 27 của Tantra Gốc Guhyasamaja viết:

 Kỳ diệu biết bao khi hoàn thành
 Ba linh vật của đấng đạt được hỉ lạc,
 Ba thân; đấng chiến thắng, bí mật, an lạc, phẫn nộ.
 Chừng nào ba linh vật này còn hiện hữu thì giáo lý của Đức Phật sẽ nở rộ:
 Phật Pháp điều phục mọi chúng sinh lạc loài,
 Tịnh hóa vô số che chướng, hoàn thành công đức viên mãn.
 Tất cả những người bảo trợ việc tạo lập các linh vật này
 Sẽ tăng trưởng sự trường thọkiết tường trong đời này và những đời sau,
 Họ sẽ thành tựu cõi Tịnh Độ của Đức Phật và xứ sở sẽ tốt lành.
 Phương pháp siêu việt, hoàn hảo này
 Là phương tiện duy nhất để Phật Pháp tồn tại trong thế giới này.
 Hãy tự nguyện sử dụng phương tiên này; nó sẽ hoàn thành các ước nguyện của con.

 Ở đây giải thích rằng giáo lý của Đức Phật là phương thuốc duy nhất chữa lành những đau khổ và các nguyên nhân đau khổ của chúng sinh: những mê lầm và nghiệp; điều đó phụ thuộc vào sự hiện hữu của các linh vật như những pho tượng, bảo thápKinh điển của Đức Phật.

 Từ bản văn gốc của Manjugosha (Đức Văn Thù):

 Bồ Tát Văn Thù thưa với Đức Phật:

 “Vào lúc này Ngài là đối tượng để chúng sinh cúng dường và tích tập công đức. Sau khi Ngài nhập Niết bàn thì họ có thể làm gì? Xin Ngài chỉ dạy cho chúng con.”

 Đức Phật nói:

 “Không có chút khác biệt nào nếu trong hiện tại bốn hàng đệ tử của ta (Sa di, Sa di ni, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni) cúng dường ta hay cúng dường các pho tượng của ta trong tương lai. Hai hành động này có giá trị ngang nhau về mặt công đức và kết quả thuần thục.”
 Đó là nhờ những gia hộ của Đức Phật.
 Những chúng sinh không phát triển (bình thường) không hiểu vì lý do nào mà không có các tượng Phật trong thế giới của họ.
 Nơi nào không có các tượng Phật?
 Ở những xứ hẻo lánh, man rợ, và những nơi giáo lý của Đức Phật đã bị suy hoại (không còn tồn tại). Vì thế những người phi-Phật tử và thú vật không nhìn thấy các tượng Phật.
 Do đó pho tượng là một hiển lộ của Đức Phật.

 Ở đây quý vị có thể nhìn thấy pho tượng là một hiển lộ của Đức Phật. Cho dù quý vị gặp Đức Phật thực sự, lễ lạy hay cúng dường Ngài, công đức và kết quả không to lớn hơn việc đi nhiễu, lễ lạy, cúng dường hay phụng sự cho một biểu tượng thiêng liêng của Đức Phật. Điều này hết sức phấn khích. Cách thức tốt nhất quý vị có thể sử dụngvui hưởng cuộc đời của quý vị là hỗ trợ cho việc tạo lập các linh vật.

 Chỉ có một thời để diện kiến Ba Đấng Siêu phàm Hiếm có;
 Trong hàng trăm và hàng ngàn kiếp, thật vô cùng khó khăn mới gặp được các Ngài.
 Ngoài việc nhìn thấy, thậm chí được nghe hồng danh của các Ngài cũng thật khó khăn, phải chờ đợi hàng trăm và hàng ngàn kiếp.

 Với mọi tài năngnỗ lực của chúng sinh hữu duyên (con người)
 Hãy thực sự cố gắng cúng dường cho viên ngọc như ý của con trong mọi lúc;
 Đạo sư, đấng siêu phàm hiếm có, là đỉnh ngọn cờ sùng mộ và tôn kính.
 Hãy nỗ lực sử dụng phương tiện để hoàn toàn đáp ứng những ước nguyện nhất thờitối thượng của chúng sinh.
 Từ họ những hỉ lạc, an bìnhhạnh phúc không ngừng dứt sẽ xuất hiện.

 Đây là lợi lạc súc tích của những gì được thành tựu qua việc tạo lập các linh vật. Nó bao gồm những người đóng góp, các nghệ sỹ và những người quan tâm tới việc này. Quý vị có thể thấy rõ là linh vật càng to lớn thì càng có nhiều vi trần (nguyên tử) trong đó và vì thế càng có nhiều công đức. Khi quý vị tạo lập một linh vật bằng vật liệu đắt tiền như ngọc bích, quý vị tích tập công đức to lớn hơn nhiều nếu so với việc tạo lập một pho tượng bằng nhựa hay đất, vì thế tôi hết sức phấn khích và không thể chờ đợi được nữa để nhìn thấy pho tượng Phật Ngọc và Đại Bảo Tháp tuyệt đẹp này, là những linh vật sẽ mang lại lợi lạc phi thường cho thế giới và nước Úc.

 Ở tận đáy lòng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đang tổ chức các dự án này, đặc biệt là ông Giám đốc, và tất cả những người có liên quan cũng như các thí chủ, những người đã dâng cúng sự hỗ trợ tài chánh, thời gian và những ý tưởng thông tuệ. Tôi sẽ hồi hướng cho mọi ước nguyện của quý vị được hoàn thành, hồi hướng cho hạnh phúc của quý vị và cho quý vị nhanh chóng thành tựu giác ngộ.

 Không chỉ các linh vật chứa đầy thần chú và được hiến cúng mới mang lại lợi lạc; ngay khi linh vật được thực hiện là nó đã mang lại những lợi lạc phi thường.

 Dưới đây là một vài ví dụ về năng lực của các linh vật.

 Có một chiếc lá trên đó có bảy con côn trùng. Gió thổi bạt chiếc lá và nhiễu ba vòng xung quanh một pho tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở gần biển. Sau đó những con côn trùng chết đi. Chúng được tái sinh làm bẩy cô gái thuộc đẳng cấp thấp rồi trong đời sau, họ được tái sinh làm bảy công chúa con Vua Titi. Họ cúng dường Đức Phật Ca Diếp và nhận được tiên tri về sự giác ngộ của họ. 

 Điều này cho thấy cách thức vận hành của nghiệp. Ví dụ khác:

 Một con heo bị một con chó rượt đuổi. Chúng chạy quanh một bảo tháp khiến việc chúng làm trở thành một cuộc đi nhiễu tháp. Sau đó con heo chết và được tái sinh trong Cõi Tịnh độ Đâu Suất.

 Nhiều thú vật không nghe được thần chú và tất cả những gì chúng phải làm là đi nhiễu quanh một linh vật, ngay cả khi không có chút động lực nào – tất cả chỉ có thế. Các bảo thápđặc biệt là bốn thần chú xá lợi Pháp thân (6) mang lại những lợi lạc không thể nghĩ bàn. Những lợi lạc của những thần chú này thật đáng kinh ngạc. Chỉ nhờ nhìn thấy, nghe nói, xúc chạm hay nghĩ tưởng về bất kỳ linh vật nào có chứa bốn thần chú xá lợi Pháp thân, ta có thể được giải thoát khỏi nghiệp tiêu cực và những đau khổ.

 Chúng tôi có nhiều côn trùng trong trung tâm nhập thất ở Washington (Cõi Tịnh Độ Đức Phật A Di Đà) vì thế mỗi ngày chúng tôi bắt những côn trùng này càng nhiều càng tốt và bỏ chúng vào những chiếc bình lớn có không gian và lỗ thông hơi. Chúng tôi để những loại côn trùng khác nhau trong những bình riêng để chúng không đánh nhau hay làm những côn trùng khác phải sợ hãi. Chúng tôi có một bàn thờ lớn đầy các linh vật, xá lợi Phật và nhiều xá lợi khác, nhiều hình ảnh và tranh tượng của chư Phật, các tsa-tsa cũng như nhiều bảo tháp đựng đầy bốn thần chú xá lợi Pháp thân. Vì thế chúng tôi đi nhiễu, chạy càng nhanh càng tốt để có thể đi thật nhiều vòng, cùng với những chiếc bình đầy côn trùng. Sau đó chúng tôi thả chúng ra.

 Những gì xảy ra cho những côn trùng đó thì hoàn toàn giống như những câu chuyện ở trên. Điều đó sẽ tịnh hóa những côn trùng vô cùng nhanh chóng; thậm chí cuộc đời hiện tại của chúng sẽ mỗi lúc một tốt hơn. Đây là những gì xảy ra khi quý vị mang các côn trùng đi quanh các linh vật: hành động này hướng cuộc đời của chúng tới sự giác ngộ. Quý vị có thể nhận ra điều đó trong những câu chuyện. Nó có nghĩa là khi chúng tôi đi nhiễu với các côn trùng, chúng tôi sẽ tặng cho tất cả những côn trùng đó một thân tướng hạnh phúc trong đời sau của chúng, một tái sinh hạnh phúc. Không chỉ có thế, chúng tôi còn tặng chúng cơ hội để thực hành Pháp trong đời sau, là điều quan trọng nhất, có được một tái sinh tốt đẹp hơn để có thể thành tựu con đường, ngừng dứt những ô nhiễmthành tựu giác ngộ.

 Đây là một tặng phẩm phi thườngchúng tôi tặng họ, để đền đáp thiện tâm của họ. Họ từng là những bà mẹ của chúng ta trong vô số cuộc đời và nhờ thiện tâm của họ mà ta có thể thực hành Pháp. Là các bà mẹ của ta, mỗi ngày họ che chở để cuộc đời ta không bị những gian khó và hiểm nguy, họ đã chịu đựng rất nhiều gian khổ vì chúng ta. Mọi hạnh phúc trong hiện tại của ta, cũng như mọi hạnh phúc của ta trong những đời trước và sau này, mọi chứng ngộ của con đường cho tới sự giác ngộ - những côn trùng này là suối nguồn của những điều đó.

 Vì những lý do này tôi khẩn cầu một bảo tháp được xây dựng trong trụ xứ của tôi tại California (Kachoe Dechen Ling). Hiện nay có một bảo tháp tuyệt đẹp chứa đựng và phủ đầy tsa-tsa. Bảo tháp tràn đầy bốn thần chú xá lợi Pháp thân. Những linh vật này mang lại năng lực mãnh liệt nhất để tịnh hóa và tích tập công đức bao la nhất.

 Ý tưởng xây dựng một bảo tháp xuất hiện do bởi Đại Đức Roger muốn có một con chó, vì thế chúng tôi đã xin được một con chó của một người không thể chăm sóc nó được nữa và nếu người ấy không tìm ra một ngôi nhà thì có lẽ con chó sẽ bị vất bỏ. Con chó được gọi là OM MANI PADME HUNG.

 Nếu quý vị có một con thú cưng thì sẽ thật tốt nếu quý vị cho nó một Pháp danh thay vì cho nó một cái tên vô nghĩa không lợi ích cho con vật. Nếu quý vị cho thú cưng của mình một Pháp danh, chẳng hạn như tên của con đường dẫn tới giác ngộ [xả ly (sự từ bỏ), Bồ đề tâm, tánh Không – các tên này có thể là tiếng Anh, tiếng Tây Tạng hay Phạn ngữ]. Những Pháp danh này sẽ để lại một dấu ấn tích cực trong tâm của con vật.

 Vì thế chúng tôi đã gọi con chó ở Kachoe Dechen Ling là OM MANI PADME HUNG. Mỗi lần con chó nghe tên của nó, điều đó gieo trồng hạt giống cho toàn bộ con đường dẫn tới giác ngộ và để lại một dấu ấn tích cực trong tâm nó. Điều đó cũng tạo ra nguyên nhân để nó hiểu được toàn bộ 84.000 giáo lý của Đức Phật bởi những giáo lý này được hàm chứa trong OM MANI PADME HUNG: hai chân lý (chân đếtục đế), con đường của phương tiệntrí tuệmục đích, Pháp thânsắc thân. Mỗi lần chúng tôi gọi tên con chó, điều đó để lại một dấu ấn tích cực khiến nó có thể nghe được toàn bộ Kinh điển và tantra (Mật điển), những giáo lý bao la viên mãn của Đức Phật. Điều này thật phi thường; chắc chắn là mỗi lần con chó nghe tên nó, điều đó đưa nó tới gần sự giác ngộ hơn. Đây là một phương cách dễ dàng để làm lợi lạc các thú vật và đưa chúng tới gần sự giác ngộ hơn, vì thế chúng ta phải làm điều đó, chúng ta phải cố gắng thực hiện bằng mọi phương cách riêng biệt để mang lại lợi ích cho chúng. Ta phải thực hiện điều đó vì người khác, để nhanh chóng giải thoát họ khỏi sinh tử luân hồi, là nơi tự bản chất chỉ là nỗi khổ đau không ngừng nghỉ từ vô thủy

 Khi thấu hiểu những lợi lạc phi thường của việc gọi tên những thú cưng của quý vị, thật ngu dại và xuẩn ngốc nếu quý vị không thực hiện ngay cả điều này. Đó là một phương cách dễ dàng để làm lợi lạc chúng, cho dù quý vị không làm những việc lớn lao hơn như xây dựng một bảo tháp để làm lợi lạc chúng sinh sống với quý vị. Điều quý vị có thể dễ dàng thực hiện là đưa chúng đi quanh các linh vật, tụng thần chú, đọc các lời nguyện Lam-rim chứa đựng toàn bộ con đường, Tâm Kinh, Kinh Kim Cương, Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, Kinh Sangata, và tụng các thần chú mãnh liệt càng nhiều càng tốt. Kế đó, có rất nhiều thực hành quý vị có thể trì tụng cho chúng cũng như nhiều điều khác quý vị có thể làm, nhưng nếu quý vị không thể làm những điều này thì một công việc dễ dàng là cho chúng một Pháp danh sẽ mang lại cho chúng rất nhiều lợi lạc.

 Trong thời gian Choden Rinpoche giảng dạy tại trung tâm Vajrapani vài năm trước, Rinpoche nói rằng Lạt ma Atisha đã gọi các thú vật là sangpo, có nghĩa là “tốt lành.” Chắc là Lạt ma Atisha không nói: tôi tốt lành, nhưng bởi ngài có Bồ đề tâm nên có lẽ ngài nói rằng Bồ đề tâm của ngài đến từ chúng. Lạt ma Atisha đã ban giáo lý cho vô số chúng sinh, giải thoát họ khỏi những đại dương sinh tử đau khổ và đưa họ tới giác ngộ. Vì tất cả những điều này được nhận từ những con vật này, từ trái tim tốt lành của chúng, lý do khiến Lạt ma Atisha gọi chúng là sangpo là bởi ngài đang nói rõ kết quả dựa trên nguyên nhân. Đôi khi ngài có thể gọi chúng là triche, có nghĩa là “người tốt lành.” Điều này có lẽ làm lợi lạc tâm của riêng ta, nhắc đến tất cả các thú vật như “người tốt lành”, nhớ tưởng mọi hạnh phúc của ta đến từ chúng ra sao.

 Bảo tháp đang được xây cất ở Kachoe Dechen Ling chủ yếu là cho OM MANI PADME HUNG. Tôi nghĩ nếu chúng tôi có một con chó thì chúng tôi cần có một bảo tháp để con chó có thể đi nhiễu tháp mỗi ngày. Tôi đã yêu cầu Brian Halterman xây dựng bảo tháp – tôi đã đưa ra một phác họa sơ sài và ông đã thực hiện bảo tháp tuyệt đẹp

 Bây giờ bởi chúng tôibảo tháp nên mỗi tháng chúng tôi cũng có ba hay bốn thực hành giải thoát thú vật, vào ngày mồng 8, 15 và 30 theo lịch Tây Tạng và vào những ngày Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi mua những con sâu, côn trùng v.v.. và đưa chúng nhiễu quanh bảo tháp càng nhiều lần càng tốt. Chúng tôi tụng thần chú và thổi vào nước, kế đó rải nước vào các con vật và giải thoát chúng – thả vào nước những con vật sống trong nước và thả xuống đất những con sống trên mặt đất.

 Bởi chúng tôi có nhiều bản thần chú xá lợi Pháp thân bên trong bảo tháp, chỉ một lần đi nhiễu sẽ tịnh hóa nghiệp tiêu cực bị tái sinh trong tám địa ngục nóng:
 1) địa ngục sống lại, 2) địa ngục vạch đen, 3) địa ngục nghiền nát, 4) địa ngục gào thét, 5) địa ngục gào thét ầm ĩ, 6) địa ngục nóng, 7) địa ngục cực kỳ nóng, 8) địa ngục đau khổ không dứt (địa ngục avici, vô gián).

 Trong mỗi địa ngục liên tiếp, nỗi đau khổ càng lúc càng dữ dội hơn. Với một lần đi nhiễu, mọi nghiệp tiêu cực nặng nề sẽ hoàn toàn được tịnh hóa và cuộc đời của những chúng sinh này được hướng thẳng tới sự giải thoát.

 Nếu quý vị có một ngàn côn trùng và con giun trong túi và quý vị mang chúng đi nhiễu quanh bảo tháp ba lần thì quý vị sẽ không chỉ giải thoát chúng khỏi những cõi thấp, mà còn giúp chúng tạo được nguyên nhân của sự giải thoát. Những lần đi nhiễu của chúng trở thành nguyên nhân của sự giác ngộ, để chúng được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, có một tái sinh tốt lành trong đời sau – vì thế mỗi lần quý vị đưa chúng đi nhiễu, quý vị mang sự giác ngộ, giải thoáttái sinh tốt lành đến cho hàng ngàn côn trùng và con giun đó. Cũng thế, không chỉ có một mà có nhiều bảo tháp và bên trong mỗi bảo tháp có rất nhiều thần chú xá lợi Pháp thân (6), vì thế dù có bao nhiêu thần chúbảo tháp, với mỗi lần đi nhiễu, quý vị đang mang lại cho những côn trùng đó nhiều nguyên nhân của sự giác ngộ, giải thoát khỏi sinh tử, hạnh phúc của những đời sau – quý vị đang tạo ra nguyên nhân cho sự tịnh hóa thật khó tin nổi của chúng và khiến chúng tích tập công đức, và đồng thời cho cả bản thân quý vị, không phải nghi ngờ gì nữa.

 Cũng thế, khi quý vị đưa những người khác đi quanh bảo tháp, quý vị đang giải thoát họ. Khi quý vị hướng dẫn người khác về những lợi lạc của các thần chú xá lợi Pháp thân và của những linh vật, quý vị đang làm cho chúng sinh đó có hứng khởi để xây dựng một bảo tháp hay đi nhiễu, lễ lạycúng dường. Quý vị đang gây cảm hứng cho người khác trong việc tịnh hóa và tích tập những công đức không thể tưởng tượng nổi.

 Bằng cách thực sự xây dựng một bảo tháp hay pho tượng, không cần nói một lời nào, quý vị đang liên tục giải thoát rất nhiều chúng sinh – mỗi ngày, tất cả những ai nhìn thấy, xúc chạm (kể cả những côn trùng chạm vào bảo tháp), nhớ tưởng, trò chuyện hay nằm mộng về bảo tháp đang gieo trồng hạt giống của sự giác ngộ và đang tịnh hóa. Bảo tháp thật đáng được chiêm ngắm vì thế mỗi ngày nó giải thoát nhiều chúng sinh, côn trùng và con người. Khi gió chạm vào một bảo tháp (đặc biệt là nếu trong bảo tháp có các thần chú xá lợi Pháp thân), gió trở nên thiêng liêng và bất kỳ nó bay tới đâu và chạm vào ai, gió sẽ giải thoát họ khỏi các cõi thấp, bằng cách tịnh hóa nghiệp tiêu cực của họ. Khi mưa rơi xuống bảo tháp, nước mưa sẽ giải thoát khỏi các cõi thấp tất cả chúng sinh mà nó chạm vào, tất cả những con giun trên mặt đất v.v... Với bụi đất thì cũng thế

 Nếu quý vị xây dựng một bảo tháp hay các pho tượng để gây cảm hứng cho mọi người, thậm chí không giảng dạy Giáo Pháp, thì dù linh vật ấy tồn tại hàng nhiều trăm và nhiều tỉ năm, mỗi ngày nó vẫn tiếp tục giải thoát nhiều chúng sinh, giải thoát họ khỏi những cõi thấp, khiến cho họ thể nhập con đường giải thoát họ khỏi luân hồi sinh tử và đưa họ tới giác ngộ. Cho dù sau khi quý vị chết và ở một thế giới khác, trong các cõi địa ngục hay một cõi tịnh độ, dù quý vị ở đâu thì bảo tháp hay pho tượng mà quý vị xây dựng vẫn liên tục làm lợi lạc chúng sinh. Việc quý vị có thể liên tục làm lợi ích chúng sinh bằng cách xây dựng một bảo tháp thật phi thường biết bao.

 Một đệ tử của tôi đã nói rằng thậm chí việc một con côn trùng được mang đi quanh một bảo tháp cũng tùy thuộc vào việc nó đã từng tạo thiện nghiệp trước đây.

 Đệ tử này đề cập rằng con chó mà chúng tôi chăm sóc trong một tuần, tôi đã đặt tên là Jangsem, hẳn là rất may mắn. Chúng tôi tìm thấy con chó nhỏ Lhasa Apso này bị lạc ở khu đậu xe địa phương Wal-Mart. Chúng tôi đã gọi cho tất cả những nơi giữ thú vật đi lạc, các nơi chăm sóc chó, đài phát thanh và thậm chí gọi cho cả cảnh sát để chủ nhân của nó biết là chúng tôi đã tìm được một chú chó đi lạc. Một tuần sau chủ của nó tiếp xúc với chúng tôi. Vào ngày Jangsem phải ra đi, chúng tôi dẫn nó đi quanh các bảo tháp, xá lợi Phậtxá lợi của các Lạt ma vĩ đại khác, cũng như các bản Kangyur, Tengyur và Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Chúng tôi đi nhiễu cùng với Jangsem rất nhiều lần và tôi đã nói rằng có lẽ Jangsem là chú chó may mắn nhất trong cả tiểu bang Washington.

 Lần đầu tiên khi Jangsem tới trung tâm, tôi tụng nhiều thần chúthực hành để Jangsem được gặp giáo lý của Lạt ma Tsong Khapa; tôi cũng tụng thần chú của Đức Phật Di Lặc, là thần chúnăng lực khiến ta không bị tái sinh trong các cõi thấp và nhận được một tái sinh toàn hảo.

 Vì thế tất cả chúng ta hãy xây dựng những linh vật này để từ đó nhiều người ở những nơi khác nhau trên thế giới có thể được chiêm ngưỡnglợi lạc.

 Đại Đức Holly Ansett, Buddha Amitabha Pure Land (Cõi Tịnh Độ Đức Phật A Di Đà), Washington, Hoa Kỳ, ghi chép, tháng Mười một 2003. Đại Đức Thubten Labdron và Claire Isitt hiệu đính sơ lược, tháng Năm 2004.

 Nguyên tác: “Benefits of Having Many Holy Objects” by Lama Zopa Rinpoche
 http://www.fpmt.org/Teachers/zopa/advice/pdf/essentialmantrasholyobjectsbkltjune07a4.pdf
 Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

 

 Chú thích:

 (1) Ông Ian Green, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công trình Đại Bảo Tháp Từ Bi Thế GiớiDự án Phật Ngọc.

 (2) Lama Chopa: pháp Guru Yoga của Lạt ma Tsong Khapa, học giả và yogi vĩ đại, người sáng lập truyền thống Gelug trong Phật Giáo Tây Tạng.

 (3) Tsa-tsa: Những hình ảnh linh thiêng được các Phật tử Tây Tạng tạo lập như một phần của thực hành thiền định. Việc tạo lập, cúng dườngbảo trợ các tsa-tsa là một phương tiện hữu hiệu để giải trừ các chướng ngại cho sự thực hànhhạnh phúc của ta.

 (4) Guru Puja: Một buổi lễ Tây Tạng trong đó nghi lễ cúng dường được thực hiện cho các Đạo sư tâm linh trong quá khứ của dòng truyền thừa.
 
 (5) Puja: lễ cầu nguyện của Phật Giáo Tây Tạng.

 (6) Bốn Thần chú Xá lợi Pháp thân: Lama Zopa Rinpoche đã viết trong tác phẩm“Essential Mantras for Holy Objects” (Những Thần chú Cốt tủy cho các Linh Vật): “Bốn Thần chú Xá lợi Pháp thân (Bổn tôn Cực điểm Bất nhiễm, Xá lợi Bí mật, Zung của Ánh sáng Cao quý Hoàn toàn Thuần tịnh Bất nhiễm, và 100.000 Vật Trang hoàng của sự Giác ngộ) là một xá lợi linh thiêng. Đó là những xá lợi tối thượng của Đức Phật, xá lợi của Pháp thân. Những xá lợi khác mà ta thường nhìn thấy, chẳng hạn như xá lợi của y áo hay những phần thân tướng thiêng liêng của Đức Phật, là xá lợi thứ yếu. Bốn thần chú này là xá lợi tối thượng. Sau khi tôi nghiên cứu về lợi lạc khó có thể tin nổi của mỗi một trong những thần chú này, tôi đã viết lại các thần chú đó và chúng tôi đã in ra thật nhiều. Đây thường là những món mà chúng ta nên đặt trong bảo tháp, pho tượng và v.v.. Những thần chú vô cùng đặc biệt này mang lại một năng lực lạ lùng. Nếu chúng ta đặt các thần chú này trong một pho tượng, chư thiên sẽ đến kính lễ linh vật này ba lần mỗi ngày.”
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 109611)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.