4- Mục Tiêu Của Đời Sống, Lợi Ích Của Những Vấn Nạn

22/11/201012:00 SA(Xem: 8504)
4- Mục Tiêu Của Đời Sống, Lợi Ích Của Những Vấn Nạn

SỐNG AN VUI, CHẾT AN LÀNH
Nguyên tác: Living Well, Dying Well
Tác giả: Kyabje Lama Zopa Rinpoche
 tại Theosophical Society,Brisbane, Australia
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển-07/10/2010

MỤC TIÊU CỦA ĐỜI SỐNGLỢI ÍCH CỦA NHỮNG VẤN NẠN


lòng vị tha, làm thế nào để làm điều này. Thế thì, chúng ta phải quyết tâm mạnh mẽ, hình thành xu hướng của thái độ đối với đời sống, làm thế nào để sống cuộc sống của mình, đấy là thái độ. Vì rằng, hạnh phúc của chúng ta và của tất cả chúng sinh đến từ lòng vị tha, từ bi; và những rắc rối đến từ vị kỷ, tư tưởng ngã chấp. Những vấn nạn đến cho chính chúng ta, những vấn nạn mà một người tạo ra cho những người khác; tất cả đến từ tự ngã, tư tưởng ngã chấp. Vì thế khi chúng ta quyết định, chúng ta làm những người khác lo âu từ tự ngã, từ ngã chấp. Và khi chúng ta hạ quyết tâm, hay những người nào đấy, đang thực hành thiền quán, Phật Pháp, thế rồi, [chúng ta hạ quyết tâm] cho đến khi đạt đến hạnh phúc tối thượng, giác ngộ hoàn toàn, cho đến khi chết, năm này, tháng này, tuần này, đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ không để mình ở dưới sự khống chế của tư tưởng ngã chấp, vị kỷ, vì đấy là cội nguồn của tất cả những thảm họa, tất cả những bất thành, và tất cả những rắc rối, bệnh tật và v.v… Chúng ta sẽ không để mình ở dưới sự khống chế của tư tưởng ngã chấp, vị kỳ ngay cả trong một giây, đặc biệt ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời khỏi tâm đại bi, tâm bồ đề, tâm giác ngộ hay lòng vị tha, yêu mến những chúng sinh khác, đặc biệt ngày hôm nay, rồi thì ngay cả một giây chúng ta sẽ không rời khỏi trái tim thánh thiện này, tâm giác ngộ hay lòng vị tha này. Đấy, đấy chính là thái độ đối với sự sống.

Rồi thì, khi chúng ta mặc áo quần vào, cũng hãy vui với điều ấy, ôi may mắn làm sao mà chúng ta đã không chết, rằng chúng ta có thể sống lâu. Lại nữa hôm nay chúng ta có thể là những con người, có một sự tái sinh toàn vẹn của loài người, có thể thực hành tâm bồ đề, có cơ hội để thực tập tâm đại bi, lòng vị tha, lòng từ bi, rồi thì có thể làm lợi ích, có thể phụng sự những chúng sinh khác, có thể làm lợi ích cho những chúng sinh khác. Tuy nhiên nếu chúng ta thực hành thiền quán thì chúng ta lại có cơ hội để trở nên gần gũi hơn với sự giác ngộ bằng thiền quán, ngay cả bằng việc thực hành thiền quán trực tiếp trên con đường tiệm tiến đến giác ngộ, mà có nghĩa là để đem tất cả chúng sinh đến giác ngộ, làm điều này, chúng ta trở nên gần gũi hơn [ với giác ngộ]. Tuy thế, khi chúng ta hoan hỉ, trong khi chúng ta mặc áo quần thế thì nên nhớ ý nghĩa của đời sống, là để giải thoát mọi người khỏi tất cả những khổ đau, nguyên nhân của đau khổ, để cung hiến niềm hạnh phúc, và để làm điều ấy thế rồi chúng ta cần trường thọsức khỏe, vì thế chúng ta mặc áo quần này. Do vậy, trong cách này, ngay cả khi đang mặc áo quần [chúng ta cũng] trở thành việc phục vụ chúng sinh, để cống hiến hạnh phúc, để giải thoát tất cả khỏi khổ đau và để cống hiến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, vì thế nó trở thành một việc phụng sự vĩ đại dâng hiến cho toàn thể chúng sinh. Thế nên, nó trở thành một hành động không bị ô nhiễm bởi tư tưởng ngã chấp, vị kỷ, và vì thế nó trở thành Giáo Pháp thanh tịnh, sự thực hành tâm linh tinh khiết hay thanh tịnh Pháp, nó trở thành đạo đức tinh khiết nhất, nguyên nhân thanh tịnh nhất cho hạnh phúc, trong khi mặc áo quần.

Rồi thì, khi chúng ta ăn, uống, lúc này nữa chúng nhớ rằng, tại sao chúng ta ăn cái này? Tại sao chúng ta làm điều này? Thế nên nếu có ngã chấp trong động cơ của việc ăn điểm tâm, nếu có tự ngã, trong việc ăn điểm tâm chỉ vì sự hạnh phúc của riêng mình, thế thì nếu đó là động cơ, chúng ta chợt nhớ lại, ý nghĩa của đời sống là gì? Ý nghĩa của đời sống là để giải thoát mọi người khỏi tất cả mọi sự khổ đau và nguyên nhân của nó và để đạt đến hạnh phúc, do thế vì việc ấy chúng ta cần sự sống lâu và sức khỏe, vì lý do ấy nên phải ăn buổi điểm tâm này. Thế nên trong trái tim của chúng ta, ăn điểm tâm là vì tất cả mọi người, vì lợi ích của tất cả chúng sinh, như ý nghĩa của đời sống. Và rồi một lần nữa, việc ăn trở thành Pháp bảo thanh tịnh không bị nhiễm ô tư tưởng vị kỷ, chấp ngã, tư tưởng tinh khiết nhất của hạnh phúc, bởi vì hành động ăn uống được hoàn tất vì một thái độ thanh tịnh nhất không bị nhiễm ô bởi tư tưởng vị kỷ, chấp ngã.

Rồi thì đối với công việc. Khi chúng ta đi làm, trước khi đi làm, chúng ta nhớ lại một lần nữa ý nghĩa của đời sống, để làm lắng dịu khổ đau, để đạt đến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, và đây là mục tiêu của đời sống. Do thế, bây giờ, chúng ta sẽ làm việc. Hãy nhận ra, mặc dù, chúng ta đang kiếm tiền tại sở làm, chúng ta nhận tiền từ sở làm, nhưng điều quan trọng là thay đổi thái độ, chuyển biến tâm thức. Công việc là giống nhau, đi làm một nghề nghiệp, làm công việc giống nhau, nhưng hãy nhận thức rằng làm việc là để phụng sự, công việc này mà chúng ta đang làm là để phục vụ những chúng sinh khác. Thí dụ, nếu đấy là một hảng xưởng, công ty, hay cửa hàng, làm việc trong một cửa hàng, chúng ta cần vui vẻ, chúng ta cần thành công. Sự thành công ấy, sự vui vẻ hạnh phúc ấy của chúng ta chúng lệ thuộc trên sự giúp đở của những người khác, việc làm của những người khác, nó tùy thuộc trên việc làm của những người khác cho chúng ta. Do thế, chúng ta đang làm việc để phục vụ cho những chúng sinh khác, vì những người này họ cần chúng ta, niềm hạnh phúc, sự thành công của họ tủy thuộc trên chúng ta. Rồi thì, không chỉ những người này, mà tất cả những người tiêu thụ sản phẩm từ công ty, cho dù nó là vật dụng gì, mà tất cả những người này được thoải mái do việc sử dụng những sản phẩm này; những gì người ta mua sắm từ cửa hàng, những gì người ta tiêu thụ từ nhà máy, và người ta được thoãi mái nhờ những sản phẩm ấy, do thế sự thoãi mái này mà người ta có được tử những sản phẩm này, đấy là những gì mà chúng ta đã cống hiến cho họ. Đây là niềm hạnh phúc, đây là sự thoãi mái, đây là những gì chúng ta dã dâng hiến. Nhằm để cho điều này xãy ra thế thì những người khác cần phải hoạt động, làm cho chúng sẳn sàng, để sản xuất, v.v… Vì thế, bất cứ cách nào đi nữa, sự thoãi mái này, niềm hạnh phúc này, những gì mà người khác vui thích, thụ hưởng, đây là những gì tôi sẽ cống hiến cho người khác bằng việc thực hiện sự phụng sự. Do vậy, viễn tượng khả dĩ bao quát như thế nào chúng ta có thể nghĩ đến.

Thế nên ngay cả một ngôi nhà được dựng lên, không chỉ con người mà cũng có những con vật, chim, thú, những người khác họ sống, họ vui sống với ngôi nhà này. Do vậy, chúng ta có thể nghĩ về tất cả chúng sinh, những người vui mừng với vật chất, ngôi nhà, hay bất cứ điều gì, và đây chính là những gì chúng ta dâng hiến đến cho họ. Trong thực tế, có những thứ nào đấy mà chúng ta cống hiến cho họ, mà chúng ta phải nhận ra điều ấy. Chúng ta đang làm điều gì đấy, chúng ta đang hiến tặng một niềm vui nào đấy, sự thoãi mái nào đấy, niềm hạnh phúc nào đấy cho người khác, và vì thế chúng ta phải nhận rachúng ta phải suy nghĩ cách ấy, động viên cách ấy, khi chúng ta hành động.

Rồi thì, nếu có thể, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta phải đạt đến thể trạng giác ngộ trọn vẹn, niềm hạnh phúc không thể nghĩ bàn, thể trạng toàn giác, thể trạng của tâm toàn tri toàn thiện, để giải thoát mọi người khỏi tất cả những khổ đau và nguyên nhân của đau khổmang đến niểm an lạc tối thượng. Vì lý do này, khi chúng ta thực hành ba la mật, ba la mật đạo đức, trì giới ba la mật hành động vì chúng sinh, hành động vì những người khác, những người cần sự giúp đở của chúng ta. Vì thế, chúng ta sẽ làm để phụng sự cho những chúng sinh khác, chúng ta có thể suy nghĩ như thế ấy.

Trong cách này, khi chúng ta đi từ nhà đến sở làm, chúng ta được thúc đẩy như thế này rồi thì trong khi làm việc ở văn phòng, trong khi chúng ta làm việc ở hảng xưởng, rồi thì lúc này đến lúc khác hãy nhớ mục tiêu của đời sống, trong mọi thời hãy nhớ rằng chúng ta đang hoạt động cho những người khác, để đạt đến hạnh phúc cho những chúng sinh khác, lúc này đến lúc khác chúng ta nên nhớ động cơ của cuộc sống. Tuy nhiên, trong cách này, hành động trở thành Pháp Bảo, Giáo Pháp thanh tịnh bởi vì hành động không chỉ cho cá nhân mình, mà hoàn thành vì những chúng sinh khác. Vì thế không chỉ Pháp Bảo thôi mà là Giáo Pháp thanh tịnh không bị nhiễm ô bởi tâm tư vị kỷ, chấp ngã, là nguyên nhân tinh khiết nhất cho hạnh phúc. Vì thế kết quả chỉ là hạnh phúc. Thế thì hãy hành động, hãy làm việc với động cơ này.

Rồi thì vấn đề ngủ nghỉ. Liền ngay sau đấy là ngủ, okay. Khi chúng ta đi ngủ, thế thì cũng hãy nghĩ về ý nghĩa của đời sống, là để giải thoát mọi chúng sinh khỏi tất cả khổ đau và nguyên nhân của đau khổ, để hướng đến hạnh phúc tối tượng, giác ngộ trọn vẹn, đấy là mục tiêu đời sống của chúng ta, để làm hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, vì thế làm điều phụng sự này, nhằm để làm điều này chúng ta cần trường thọ, khỏe mạnh, vì thế chúng ta sẽ đi ngủ như một loại y dược. Và trong cách này, thuốc được dùng như thuốc men, ngủ được dùng như thuốc men, và vì thế trong cách này giấc ngủ cũng trở thành Pháp Bảo, với động cơ nên nó cũng trở thành việc phụng sự cho tất cả chúng sinh, trở thành Giáo Pháp, trở thành nguyên nhân thanh tịnh nhất của hạnh phúc an lạc không bị nhiễm ô bởi tư tưởng tự kỷ, chấp ngã. Rồi thì cũng giống như thế khi chúng ta giặt giủ, một lần nữa chúng ta nhớ lại ý nghĩa của đời sống là để cung hiến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, nhằm để làm điều phục vụ này chúng ta cần sống lâu và mạnh khỏe, vì thế chúng ta sẽ giặt giủ. Và thế là với cách này giặt giủ cũng trở thành việc làm vì những chúng sinh khác. Nó cống hiến cho những chúng sinh khác.

Và rồi khi chúng ta có tiệc tùng, một lần nữa hãy suy nghĩ, hãy nhớ ý nghĩa của đời sống, là để đạt đến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh và để có sự thành công trong điều này, chúng ta cần tích lũy nhiều công đức, nhiều thiện nghiệp, và vì lý do ấy, chúng ta cần làm từ thiện, và ngay cả bố thí một cốc nước, một ly trà cho người khác, thức ăn, chúng ta sẽ làm việc từ thiện này vì những chúng sinh khác. Ngay cả tiệc tùng, thực hiện tiệc tùng cũng có thể dâng hiến trong cách này và rồi hồi hướng cho tất cả chúng sinh, để cống hiến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Vì thế trong cách này, ngay cả tổ chức tiệc tùng nó cũng trở thành Pháp Bảo, bố thí thức ăn uống cũng trở thành Pháp Bảo. Do vậy trong cách này, từ buổi sáng đến chiều tối, như thế này, ăn uống, đi bộ, ngồi, ngủ nghĩ, tất cả những hành vi từ buổi sáng cho đến tối, nếu chúng ta hành động trong cách này, với thái độ này, tất cả sẽ biến thành Pháp Bảo, nguyên nhân của hạnh phúc. Thế nên trong tâm tư, trong trái tim, tốt hơn thay vì suy nghĩ về riêng mình, sự hạnh phúc của chính mình, hãy nghĩ về tất cả chúng sinh, để cống hiến hạnh phúc đến cho họ. Trong trái tim, thay vì suy nghĩ về chính mình, suy nghĩ về “cái tôi”, yêu mến cái tôi trong trái tim, thì hãy yêu mến, suy nghĩ về tất cả những chúng sinh khác, yêu mến họ, suy nghĩ về tất cả những người ấy trong trái tim, và rồi hãy hành động.

Vì thế đây là cách mà chúng ta thụ hưởng cuộc sống như thế nào, mỗi hành động trở thành nguyên nhân của hạnh phúc như thế nào, Pháp Bảo. Và cách này, Pháp Bảo và cuộc sống hằng ngày, Pháp Bảo và hành hoạt của đời sống, Pháp Bảothiền quánđời sống hoạt động hợp thành một thể thống nhất. Pháp Bảođời sống hằng ngày là hợp nhất. Nó không trở thành hai thứ riêng biệt. Thiền quán, cung cách thiền quán này, Giáo Pháp không chỉ ở trong thiền phòng hay sự thực hành tâm linh không chỉ ở trong chùa chiền hay không chỉ ở trong tu viện.

Vì thế, hạnh phúc thật sự, vì thế cách này sẽ có một niềm vui lớn trong đời sống, có sự hài lòng nhiều hơn, hòa bình trong trái tim. Thí dụ, trong khi chúng ta đang làm việc trong gia đình hay trong văn phòng hay bước đi trên đường, đột nhiên, khi chúng tat hay đổi thái độ của chính mình, đột nhiên chúng ta nhớ lại ý nghĩa của đời sốngsuy nghĩ rằng chúng ta hiện diện ở đây cho mọi người, chúng ta ở đây cho tất cả những người đang cất bước trên đường,những người trong những gian hàng, những người trên xe; chúng ta ở đây cho mọi người, cho tất cả mọi người, để đạt đến hạnh phúc cho tất cả. Ngay khi chúng ta suy nghĩ [búng ngón tay], ngay khi chúng ta thay đổi thái độ, ngay khi chúng ta suy nghĩ cách này, lập tức sự căng thẳng biến dạng, lập tứcthư thái, có hoà bình trong trái tim của chúng taLập tức chúng ta tìm thấy hạnh phúc trong đời sống, chúng ta tìm thấy ý nghĩa của sự sống. Lập tức có niềm hoan hỉ trong đời sống. Vì thế con người trước, mới phút trước đây, giờ trước đây, chúng ta chỉ yêu mến chính mình, nghĩ về cái tôi và do bởi thế, chúng ta chỉ nghĩ về nan đề của riêng mình, khi nào chúng ta có thể thoát khỏi nan đề riêng của mình, khi nào chúng tathể đạt đến hạnh phúc cho riêng mình, do thế có nhiều căng thẳng; tư tưởng yêu mến cho riêng minh tạo nên nhiều căng thẳng trong trái tim, căng thẳng, giống như đặt chính mình vào trong nhà tù, giống như đặt tâm thức của mình trong nhà tù. Vì thế bằng sự nghĩ về ý nghĩa của đời sống, đột nhiên, khi chúng ta thay đổi thái độ của riêng mìn và yêu mến người khác, lập tức có một sự hòa bình lớn lao trong trái tim, vì thế trong cách này sẽ có một niềm hoan hỉ bao la trong sự sống.

Rồi thì, như Đại Bồ Tát Thogme Zangpo [1] đã nói, chính mình và những người khác, thân thể giả huyển này, nếu nó bệnh, tốt để nó bệnh, bởi vì điều này đánh dấu cho sự chấm dứt tất cả những nghiệp chướng bất thiện đã từng được tích lũy. Hay có thể nghĩ cách khác, tất cả những nghiệp tiêu cực đã tích tập trong quá khứ, tất cả những việc làm bất thiện trong quá khứ, làm nên đau khổ, đã từng được tích tập, được tịnh hóa bằng việc trãi nghiệm bệnh tật trong đời sống này. Vì thế một vấn đề rắc rối nhỏ hơn nào đó trong kiếp sống này. Vì thế tất cả những rắc rối to tát hơn, khổ đau hơn, và chúng ta trãi nghiệm trong những cảnh giới bất hạnh, trong địa ngục hay ngã quỷ hay súc sinh, tất cả những vấn nạn nặng nề, những đau khổ nặng nề, chúng ta không phải trãi nghiệm. Và nhiều nghìn kiếp nhân sinh chúng ta phải trãi nghiệm rắc rối, tiếp diễn như thế, do vậy thay vì chúng ta trãi nghiệm tất cả những vấn nạn này trong đời sống này bởi một chứng bệnh tật nào đấy, hoặc là ung thư hay AIDS hay bất cứ thứ gì, với một bệnh tật nào đấy, bất cứ cách nào với một nạn vấn nào đấy, thế thì cũng bằng việc thế ấy [rắc rối khổ đau bệnh tật trong kiếp sống này để không phải chịu nhiều kiếp sống khổ đau nữa, và để không phải rơi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh.]

Nếu chúng ta bệnh, thế thì bệnh tật hay bất cứ vấn đề rắc rối nào khác mà chúng ta mắc phải thế thì điều này giúp chúng ta phát sinh lòng từ bi cho những người khác có cùng cảnh ngộ, đặc biệt cho những người như thế, rồi toàn bộ chúng sinh; chúng ta có thể phát sinh lòng từ bi, mà đấy là điều quan trọng nhất, đấy là điều quý giá nhất, điều quan trọng nhất trong đời sống này mà chúng ta phải nên hoàn thành. Vì thế, với cách này chúng tathể đạt đến bằng việc có những rắc rối, nếu chúng ta có thể phát sinh lòng từ bi bằng việc cảm nhận rắc rối, rồi thì chúng ta cảm nhận những vấn đề của người khác, giống như thế, vì thế nhiều người có ung thư hay AIDS là tại sao họ cảm thấy quá nhiều từ bi cho những người khác, lập tức họ muốn giúp đở những người khác có cùng cảnh ngộ. Và thế đấy là những lợi ích của những vấn nạn.

Rồi thì, chúng ta nên nghĩ, có một loại thiền quán cho và nhận, với từ bi, nhận những khổ đau của những chúng sinh khác về cho chính mình, phá bỏ tự ngã, ngay cả cái tôi thật sự, cái tôi tồn tại cố hữu, cái tôi có tự tính, cái tự ngã yêu mến, vì thế nó trở nên trống rỗng, cùng với chúng nó trở nên hoàn toàn trống rỗng, không hiện hữu, không tồn tại. Rồi thì chúng ta thiền quán một ít về tính không. Rồi thì bằng việc phát sinh lòng từ ái, yêu thương, chúng ta hồi hướng, dâng hiến hạnh phúc, tất cả công đức, mọi thứ, cho những chúng sinh khác, và như thế chúng ta thực tập cho và nhận. Rồi thì những vấn nạn bất cứ thứ gì mà chúng ta có, tương tự với vô lượng chúng sinh khác, họ có những vấn nạn hay có hạt giống của bất thiện nghiệp để tạo nên khổ đau, thế là chúng ta đón nhận tất cả nhứng thứ ấy. Vì thế chúng ta quán chiếu như thế này, thực hành như thế này và rồi suốt cả ngày, chúng ta quán chiếu về điều này một vài lần; chúng ta có thể thực hiện vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối, suốt thời gian còn lại rồi thì một cách liên tục, mỗi lần tư tưởng bệnh tật đến [búng ngón tay], mỗi lần tư tưởng về quan hệ rắc rối đến, mỗi lần tư tưởng bệnh tật đến; chúng ta có bệnh tật này, chúng ta có AIDS, chúng ta có ung thư, chúng ta có điều này, điều nọ. Vì vậy, mỗi lần tư tưởng rắc rối đến, tốt hơn sử dụng sự tỉnh thức về rắc rối, tốt hơn sử dụng nguyên nhân của chán chường, băn khoăn, thì lập tức, tỉnh thức về vấn đề ấy, sử dụng phương pháp quán chiếuLập tức chúng ta chuyển hóa thành hạnh phúc, mà có nghĩa là ngay lập tức chúng ta chuyển hóa thành sự thực hành trên con đường tu tập, sự hổ trợ cho tâm thức chúng ta để đạt được kết quả trên con đường tu tập.

Rồi thì bằng việc suy nghĩ, chúng ta đang trãi nghiệm rắc rối này, bởi vì qua thiền quán chúng ta đã nhận những rắc rối, ung thư, AIDS, bất cứ điều gì mà người khác có, vì thế cả đời sống, chúng ta suy đi nghĩ lại, đặc biệt khi tư tưởng rắc rối đến, tỉnh thức về rắc rối đến, rồi thì lập tức chúng ta suy nghĩ, chúng ta đang trãi nghiệm điều này thay thế cho tất cả chúng sinh, và điều này là những gì chúng ta nên sống cho cuộc đời chúng ta. Những rắc rối tồn tại bao lâu, bệnh tật hay quan hệ rối rắm, bất cứ điều gì, chúng tồn tại bao lâu, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, bao lâu mà nó hiện hữu, chúng ta nên luôn luôn nghĩ như thế này. Và như thế với cách này, chúng ta đang nhìn vào, bệnh tật, hay bất cứ vấn nạn nào hiện hữu, nó trở thành, đây là cung cách mà chúng ta nhìn vào tình trạng của đời sống hơn là nhìn vào rắc rối của nó; chúng ta nhìn vào hạnh phúc, hơn là nhìn vào những gì có thể ham muốn hay không thể ham muốn, tốt hơn là không cần, cần. Thế nên trong cách này, mọi thứ trở thành thích chí, hoan hỉ.

Vì thế bằng việc suy tư rằng có vô lượng chúng sinh, mỗi cá nhân chúng ta, ngay cả mỗi cá nhân chúng ta được giải thoát khỏi tất cả những khổ đau, nguyên nhân đau khổ, những mỗi người chúng ta chỉ là một, không có gì thích thú nhiều. Ngay cả nếu một cá nhân chúng ta rơi vào địa ngục, không có gì thất vọng nhiều, bởi vì đấy chỉ là một chúng sinh. Mà những chúng sinh khác là vô lượng, có nhiều người bị ung thư, AIDS, những người với nghiệp báo, những người đã có nhân được tạo ra để phải trãi nghiệm khổ đau, họ là vô số. Do thế, thật là kỳ diệu như thế nào, nếu tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi tất cả bệnh tật, ung thư, AIDS, tất cả những rắc rối, khổ đau. Nếu họ được thoát khỏi tất cả những thứ này và có hạnh phúc, vắng mặt tất cả những rắc rối này, mà mỗi chúng ta, cá nhân chúng ta trãi nghiệm, cá nhân chúng ta là một con người nhận tất cả những rắc rối này, bất cứ cách nào, vì tôi phải đi xuyên qua những điều này, tại sao không trãi nghiệm tất cả những rắc rối của họ, kể cả nguyên nhân, chúng ta trãi nghiệm khổ đau và để mọi ngườihạnh phúc này. Thật là kỳ diệu như thế nào, thật là hoan hỉ như thế nào. Chúng ta phải nên suy nghĩ như thế này.

Như thế, Bồ Tát Thogme Zangpo đã nói, nếu chúng ta không bệnh, nếu không chúng ta không có bệnh tật, điều ấy là tốt lành bởi vì nếu thân thểtâm linh thoãi mái, mạnh khỏe, thế thì chúng ta có thể phát triển sự thực tập, đạo đức. Nếu thân thểtâm thức chúng ta lành mạnh rồi thì chúng ta có thể phát triển sự thực hành thiền quán, chúng ta có thể phát triển tâm thức trên con đường tu tập, để rồi đưa mọi người đến hạnh phúc tối thượng vô tỷ, giác ngộ hoàn toànChúng ta có thể dâng hiến lợi ích lớn hơn đến những chúng sinh khác. Tuy nhiên đấy là những con người hay chúng ta là khỏe mạnh, thân thểtâm linh lành mạnh, rồi thì chúng ta mới có thể dâng hiến nhiều cho việc phụng sự những chúng sinh khác.

Rồi thì,nếu chúng ta không giàu có, thì cũng tốt nếu không giàu có, bời vì Bồ Tát Thogme Zangpo đã viết trong Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ (hay ba mươi bảy pháp hành của bồ tát) rằng, Người ấy không có một đời sống bận rộn, để bảo vệ gia sản, nói cách khác, tất cả những lo âu, không thể bảo vệ, không thể tích lũy, lo âu, sợ hãi mất mát, mọi thứ này, bị ăn cắp, bị lấy đi bởi chính quyền, bởi những người khác, những người khác yêu cầu giúp đở, người khác yêu cầu ban cho, tất cả những thứ rắc rối này, lo âu, sợ hãi, không xãy ra.

Rồi thì Bồ Tát Thogme Zangpo nói nếu chúng ta giàu có, thì cũng tốt đề có sự sung túc bởi vì chúng ta có thể tích lũy công đức. Bằng việc có tài sản, rồi thì chúng ta có thể tích tập công đức, bất cứ hạnh phúc nào mà chúng ta mong ước, chúng ta có thể dùng nó đề tích tập công đức, tạo nên hạnh phúc, cao nhất, đề đạt đến hạnh phúc tối thượng vô tỷ, toàn giác, cho tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta giảu có, điều ấy tốt, vì chúng ta có thể giúp đở người bệnh tật, người nghèo khó, những người cần sự giúp đở vật chất, chúng ta có thể hổ trợ.

Vì thế ở đây, đây là căn bản, sự khuyên bảo của Đại Bồ Tát Thogme Zangpo là bất cứ điều gì xãy ra, ngay cả chúng tahạnh phúc , ngay cả chúng tamột đời sống an vui, hãy làm cho nó có ý nghĩa trọn vẹn, dâng hiến đến những chúng sinh khác. Ngay cả người không có một đời sống hạnh phúc, đời sống khốn khổ, chúng ta cũng có thể làm cho nó có ý nghĩa trọn vẹn, chúng ta dâng hiến, hồi hướng, cũng như làm cho nó có ý nghĩa trọn vẹn bằng việc trãi nghiệm nó vi lợi ích của tất cả chúng sinh.

Rồi thì, Bồ Tát Thogme Zangpo nói đến mức độ nào. Bao nhiêu hạnh phúcchúng ta có bây giờ và trong tương lai, tất cả đều là kết quả của công đức. Nếu chúng ta chết một cách nhanh chóng, thì tốt hơn là chết một cách nhanh chóng. Nếu cái chết xãy ra một cách nhanh chóng thế thì tốt lắm, nếu chúng ta đang chết một cách nhanh chóng thế thì tốt lắm để chết. Tại sao? Chắc chắnchúng ta có thể thể nhập vào con đường không sai lạc, không có chướng ngại, không có những điều kiện xấu, sự quấy rầy, chúng ta thiền quán, sử dụng cái chết cho sự thiền quán, sử dụng cái chết cho con đường tu tập, để nhanh chóng đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn cho tất cả chúng sinh….

[1] Gyalsé Ngulchu Tokmé (Wyl. rgyal sras dngul chu thogs med) or Tokmé Zangpo (Wyl. thogs med bzang po) (1297-1371), sinh tại Puljung, Tây Nam của Đại Tu Viện Sakya. Là một học giả cực kỳ thậm thâm, ngài đã học hỏi vô số những giáo huấn từ tất cả những tông phái, cống hiến của ngài đến Phật Pháp qua trước tác, giảng dạy, và tranh luận. Ngài có thể giảng dạy một cách vững chải trên bất cứ đề tài hay kinh luận nào. Cũng thế ngài có thể hoàn toàn nhận những khổ đau của người khác và ban cho sự cát tường của ngài, với những kết quả không thể ngờ, ngài cực kỳ rộng rãi bố thí đến tất cả, đặc biệt những người nghèo khổ, thiếu thốn, và khổ đau. Ngài đã diện kiến chư Phật, chư bổn tôn như Quán Thế Âm, Tara. Ngài đã dạy nhiều vị thầy lớn trong thời đại của ngài ở Trung bộ Tây Tạng,như Khenchen Lochen Changchup Tsemo (1303-1380), Butön Rinchen Drup (1290-1364), những đại đạo sư Sakya, v.v… Ngài thị tịch vào lúc 74 tuổi giữa những dấu hiệu phi thường của sự chứng đạo.

http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=article&id=625&chid=1587

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 109576)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)