Vài Ý Nghĩ Về Bài Viết Của Hoả Thượng Thông Lạc (10) Nguyễn Hòa

18/12/201012:00 SA(Xem: 9906)
Vài Ý Nghĩ Về Bài Viết Của Hoả Thượng Thông Lạc (10) Nguyễn Hòa

VÀI Ý NGHĨ VỀ BÀI VIẾT CỦA HOẢ THƯỢNG THÔNG LẠC (10)
Nguyễn Hòa

(Nét chữ mầu đen là nguyên bản của HT Thông Lạc. 
Nét chữ mầu xanh đậm là của Nguyễn Hòa)

Đường Về Xứ Phật Tập 10
Lời nói đầu

Các bạn hãy bình tĩnh và suy tư cho chín chắn, đừng chủ quan, mà hãy khách quan phán xét: Đức Phật đã dạy: Lấy Giới luật làm Thầy. Thầy ở đây quý bạn đừng hiểu theo nghĩa ông Thầy, ông Tổ, mà phải hiểu theo nghĩa là người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đi không lạc bước vào nơi nguy hiểm. Có hiểu như vậy các bạn mới xác định được tôi sai hay các Tổ sai.

Đạo Phật nêu cao ba phương diện tu học để đạt tới giải thoát, và gọi là Tam học :Giới, Định, Tuệ Đúng ra, Tuệ là mục đích cuối cùng, hay là gần cuối, gần đạt đạo, vì chỉ khi tâm đạt tới Tuệ, cái Trí Tuệ vô thượng, rốt ráo thì mới hết vô minh, dứt phiền não, được an nhiên tự tại, thoát ra khỏi vòng sinh tử. Giới và Định chỉ là phương tiện đưa tới Tuệ Cho nên "đánh giá " việc học Phật như thế nào thì chỉ cần nhìn ở tuệ giác của người tu học. Tất nhiên, đây là điều rất khó thấy, vì không phải chỉ đọc nhiều, nhớ giỏi, nói hay mà là có được trí tuệ của Phật giáọ Mà trí tuệ ở đây là cái thuộc về nội tâm nằm sâu bên trong, khi hành giả trực nhân được chân tâm, tự tánh của mình. Nếu cái phần tuệ giác này được biểu lộ ra bên ngoài thì thường phải là người có tuệ giác cao mới nhận ra được. Do đó tại sao có chuyện phải là các cao tăng mới thấy và ấn chứng cho đệ tử.

Ở đây, Thông Lạc dùng "con mắt trần gian" để đánh giá người tu hành, qua những Giới luật có trong đạo Phật hay không có trong đạo Phật. Rõ ràng như thế là không đủ, và có tính cách khiên cưỡng. 

Tôi cũng muốn nói thêm là Thông Lạc hình như muốn dựa vào nhiều hiện tượng hành đạo không đúng đắn của một số người ở VN hiện nay để đả kích trực tiếp các tổ chức PG, các tông phái PG, trong khi chưa dám đả kích thẳng giáo lý cao siêu được hàng trăm triệu người sùng kính của đạo Phật. Nếu nhận thấy chỗ này thì dễ hiểu được lý lẽ của Thông Lạc hơn khi đọc tiếp bài viết của ông.

Bởi vì một giới luật của Phật là một hành động đạo đức làm Người làm Thánh. Hành động đạo đức làm Người làm Thánh là hành động thiện. Cho nên chúng ta giữ gìn được một giới luật của Phật là chúng ta đã tăng trưởng lên một điều thiện. Tăng trưởng thêm một điều thiện là làm giảm bớt đi một điều ác. Giảm bớt đi một điều ác là giảm bớt một sự khổ đau của mình của người. Giảm bớt sự khổ đau của mình của người là giải thoát; phải không các bạn?

Đương nhiên không đúng hẳn khi dựa vào một nhận định không phải Phật giáo để xét giới luật Phật giáọ Giới luật Phật giáo nhằm giúp làm thanh tịnh thân, khẩu, ý của người tu học, mà quan trọng nhất là tâm ý, vì giữ thân khẩu thanh tịnh cũng chỉ để đưa tới tâm ý thanh tịnh. Tâm làm chủ là lời dạy của Phật. Giới luật, dù đi đến mức cùng cực của người tu khổ hạnh, cũng không chấm dứt được khổ đau, không thể chỉ nhờ đó mà được giải thoát. Dù ở Trung Hoa thời xưatông phái lấy Giới làm đầu, nhưng cũng không cho Giới là tất cả đạo Phật. Mục đích của đạo Phậtgiải thoát bằng giác ngộ qua trí tuệ, và Giới hay Định cũng chỉ là điều kiện tiên khởi để đi đến Trí Tuệ, và từ đó mới có giác ngộ

Những người Thầy mà giới luật không nghiêm túc hướng dẫn các bạn tu hành thì các bạn có giữ gìn giới luật nghiêm túc được không? Hay phải sống theo Thầy Tổ của mình? Chắc chắn các bạn không thể làm ngược lại được vì các bạn là đệ tử của họ, có nghĩa là các bạn cũng phải sống chạy theo dục lạc: ăn ngủ phi thời, phải ở trong chùa to Phật lớn, sống như người giàu sang quyền quý, cuộc sống như vậy thì còn nghĩa lý gì của giới luật: thiểu dục tri túc, ba y một bát, lấy gốc cây làm giường nằm; phải không các bạn?

Giới luật đặt ra vì con người, không nên để giới luật trở thành gông cùm, tù ngục trói buộc, giam hãm con người một cách vô ích. Như các pháp tu khổ hạnh " ba y một bát, lấy gốc cây làm giường nằm " đã bị đức Phật bác bỏ.

Thầy Tổ của chúng ta hiện giờ ông nào cũng có cấp bằng tiến sĩ Phật Học, được đào tạo tại các trường Đại Học Phật Giáo hữu danh như: Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, v.v... nhưng xét qua giới luật Phật thì Thầy, Tổ của chúng ta người nào cũng không lấy giới luật làm Thầy mà lấy sự học, lấy cấp bằng làm Thầy; phải đúng như vậy không các bạn?

Những bằng cấp về Phật họcchứng cớ hiển nhiên về khả năng học Phật, thông hiểu về mặt giáo pháp, lý thuyết, và chỉ có vậỵ Chúng ta phải tôn trọng những bằng cấp về Phật học ở mặt đó, và chỉ như thế thôị Chuyện thực tu, thực chứng của người theo Phật, của thầy dạy Phật, được nhìn ở mặt khác, cũng không phải ở mặt giữ "giới luật" thường theo đánh giá chủ quan của người bên ngoài nhìn vàọ Trí Tuệ của Phật giáo là thước đo đúng nhất.

Như vậy đối với Phật Giáo hiện giờ, Thầy Tổ đúng hay là tôi đúng. Nếu đem giới luật ra so sánh thì tôi giữ gìn giới luật nghiêm túc, tâm ly dục ly ác pháp, nhập Tứ Thiền, tịnh chỉ được hơi thởthực hiện được trí tuệ Tam Minh; còn Thầy Tổ của các bạn chỉ có học để nói chứ không làm được. Vậy thì ai đúng thưa các bạn?

Nếu Thông Lạc "giữ gìn giới luật nghiêm túc, tâm ly dục ly ác pháp, nhập Tứ Thiền, tịnh chỉ được hơi thởthực hiện được trí tuệ Tam Minhthì cũng không chắc Thông Lạc giảng Phật pháp đúng đắn, không sai lạc. Tứ Thiền thì chưa đủ để thành đạo, và Tam Minh , gồm có Túc Mệnh minh (biết rõ tiền kiếp), Thiên Nhãn minh (biết rõ chuyện sinh tử trong đời tương lai), và Lậu Tận minh ( biết rõ phiền não sẽ chấm dứt như thế nào) là những "thần thông" mà người tu Định có thể đạt được, dù theo đạo Phật hay ngoại đạọ Hoặc có thể không cần phải có dù đã chứng ngộ, nhưng ở Thiền tông. Nhưng dù được Tam Minh hay Lục Thông đi nữa thì cũng chưa phải là giải thoát thật sự mà còn có thể rơi đoạ. Và vẫn có nghi vấn : chắc gì thầy TL đắc được Tam Minh.

Bây giờ tôi và các bạn tiếp tục phán xét lần thứ hai: Thầy Tổ của chúng ta tu hành bằng cách ngày đêm tứ thời công phu tức là tụng niệm, cúng bái, tế lễ, cầu siêu, cầu an, cầu cho thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc, v.v... nhưng các bạn phán xét sự tu hành này có lợi ích thiết thực cho Thầy Tổ và cho những con người trên hành tinh này không hỡi các bạn? Mọi ngườian lạc không? Có tiêu tai thoát nạn không? Thế giới có hòa bình chăng?

Chỉ trích những cách thức tu hành vụ hình thức thì rất dễ, nhưng cũng chưa chắc đúng. Công việc tu hành , nhất là liên quan đến đại chúng, thì không thể không dựa vào hình thức, vào mong cầu có tính cách tâm linh, tín ngưỡng hay tôn giáọ Cũng chưa chắc là vô ích. Mặt khác, làm sao dám chắc việc tụng niệm, cầu siêu, cầu an, v.v... đã không đem lại an lạc cho một số người, hay hòa bình cho đất nước, thế giớị Biết đâu chính nhờ đó mà nước và người dân VN bây giờ khá hơn 15, 20 năm trước đây ? 

Hay chỉ là một trò lừa đảo, nay chùa này tổ chức tụng kinh Dược Sư cầu siêu cho các vong linh, mai chùa kia tổ chức tụng kinh Pháp Hoa cầu an cho bá tánh, cầu hòa bình cho thế giới để Phật tử cúng dường tiền và thực phẩm, và cuối cùng tiền ấy được bỏ vào túi của Thầy Trụ trì tự do tiêu phí.
Quý bạn thanh niên Tăng, Ni tuổi trẻ thân mến!

Tụng kinh, hộ niệm để được cúng dường có gì là sai tráị Người dân có nhu cầu tín ngưỡngyêu cầu thì quý thầy làm lễ để thỏa lòng mong cầu của họ Và đáp lại, họ cúng dường chút ít gì đó để nuôi dưỡng thầy, để thầy có chỗ trú ngụ, "trụ trì", thì là chuyện quá thường, thời nào, ở đâu, tôn giáo nào cũng vậỵ Quý thầy không thể đi khất thực, hay sống đầu đường xó chợ mới gọi là tu đúng giới luật hay đúng đường lốị

Chỉ nói suông làm sao có giải thoát được? Còn bảo rằng các bạn có tứ thời công phu, ngồi thiền hoặc niệm Phật, niệm chú bắt ấn, thì các bạn hãy nhìn lại xem Thầy Tổ của các bạn công phu như vậy và bây giờ đến các bạn cũng tu tập như vậy có làm chủ sự sống chết được chưa???

Mỗi tông phái có một pháp mô tu tập riêng, nhằm một mục đích riêng. Không thể lấy quan điểm của mình hay tông phái mình mà đánh giá các tông phái khác.

Tôi có một người bạn già, ông chuyên làm nghề thuyết giảng, là Ủy Viên Hoằng Pháp Tỉnh Hội Phật Giáo, ông thuyết giảng rất hay, nhưng bây giờ ổng ra sao các bạn có biết không? Ổng bị bán thân bất toại rồi các bạn ạ! Ăn uống, tiêu tiểu tại chỗ nằm, tiếng nói thì ngọng nghịu... thật là muôn vàn sự khổ đau để đền tội nói láo đó các bạn. Lấy những gương đó chúng tôi xin các bạn hãy cảnh giác.

Chuyện già yếu, bệnh tật là Đau Khổ nằm trong Khổ Đế chi phối kiếp sống của mỗi ngườị Khi một người bị đau khổ như trên thì có thể là quả của nghiệp cũ, nguyên nhân trong quá khư, kể cả của nhiều kiếp trước. Thông Lạc cho đó là kết quả của "nói láo khi giảng pháp thì thật đáng nghi ngờ cho cái "Tam Minh" ông khoe là có được.

Sự tu hành của các bạn chỉ còn là chiếc áo cà sa và cái đầu cạo trọc chứ đâu còn ý nghĩagiải thoát. Miệng nói giải thoáttâm không giải thoát chút nào; miệng nói thiền định mà chẳng biết thiền định như thế nào? Cho nên Ngài Thường Chiếu bảo: Một con chó sủa thì một bầy chó sủa theo. Hiện giờ các bạn cũng vậy, các Tổ nói sao thì các bạn cũng rập khuôn nói như vậy, đúng là các bạn đang nhai lại những hý luận của người xưa; thật là buồn cười cho cuộc đời tu hành của các bạn. Tu như các bạn sẽ đi về đâu? Rủ nhau các bạn đang đi xuống địa ngục vì tội lừa đảo.

Kính ghi,
Thích Thông Lạc. 
Tu Viện Chơn Như
Trảng bàng, Tây Ninh
(Ngày 2 tháng 3 năm 2001)

Thật ra TL cũng có lý khi nhận xét có nhiều người tu hành không đúng, không nhắm tới mục đích giải thoát, và như vậy không xứng đáng là tu sĩ Phật giáọ Nhưng chuyện vơ đũa cả nắm, hay cho là chỉ có TL mới tu đúng còn nhiều người khác tu sai, thì là chưa có trí tuệ và còn nặng kiến chấp, ngã chấp.
Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.