Các Bài Thuyết Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng

29/07/201312:00 SA(Xem: 20064)
Các Bài Thuyết Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng


CÁC BÀI THUYẾT GIẢNG
CỦA PHÁP SƯ ĐỊNH HOẰNGTỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI (TẬP 1A )

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI (TẬP 1B )

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI (TẬP 2A )

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI (TẬP 2B )
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
31/05/2014(Xem: 13620)
19/05/2014(Xem: 7264)
13/05/2014(Xem: 8586)
28/12/2013(Xem: 6966)
21/07/2013(Xem: 13247)
21/07/2013(Xem: 12532)
21/07/2013(Xem: 12516)
20/07/2013(Xem: 15819)
19/04/2012(Xem: 13610)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana