Các Bài Thuyết Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng

29/07/201312:00 SA(Xem: 19191)
Các Bài Thuyết Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng


CÁC BÀI THUYẾT GIẢNG
CỦA PHÁP SƯ ĐỊNH HOẰNGTỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI (TẬP 1A )

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI (TẬP 1B )

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI (TẬP 2A )

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI (TẬP 2B )
Tạo bài viết
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.