Vun bồi phật chất trong đời sống doanh nhân (tham luận hội thảo)

15/12/201610:44 SA(Xem: 4411)
Vun bồi phật chất trong đời sống doanh nhân (tham luận hội thảo)

Tham Luận Hội Thảo
VUN BỒI PHẬT CHẤT TRONG ĐỜI SỐNG DOANH NHÂN


Đại Đức Thích Khế Chơn
Published on March 15, 2015

 

 

Tạo bài viết
31/05/2014(Xem: 10378)
19/05/2014(Xem: 4687)
13/05/2014(Xem: 5677)
28/12/2013(Xem: 4450)
Chùa Hương Sen tổ chức 3 tours hành hương từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh. Ngài đã về với Phật lúc 12:49 sáng, ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại Bảo Quang tự viện, thành phố Santa Ana, miền Nam California Hoa Kỳ, trong tiếng niệm Phật liên tục của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp nơi tựu về. TN Huệ Trân cẩn bái
Trong buổi giao lưu ngày 21 tháng 5 năm 2019 Ngài đã từ bi hướng dẫn cho Đại chúng thực hiện một nghi thức về “Phát khởi Bồ Đề Tâm”. Thời lượng của ngày 20 là 1 tiếng 20 phút và gày 21-5-2019 là 57 phút 48 giây. Ngôn ngữ: Tiếng Việt