Vun bồi phật chất trong đời sống doanh nhân (tham luận hội thảo)

15/12/201610:44 SA(Xem: 4896)
Vun bồi phật chất trong đời sống doanh nhân (tham luận hội thảo)

Tham Luận Hội Thảo
VUN BỒI PHẬT CHẤT TRONG ĐỜI SỐNG DOANH NHÂN


Đại Đức Thích Khế Chơn
Published on March 15, 2015

 

 

Tạo bài viết
02/12/2013(Xem: 20919)
01/09/2014(Xem: 9053)
"Tôi sống đời hơn trăm tuổi, đã gần trăm năm xuất gia theo nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương. Khi nào chư Phật, chư tổ cho gọi thì về thôi", ông tâm sự.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra văn bản yêu cầu các chùa chỉ tổ chức lễ cầu an chứ không phải lễ dâng sao giải hạn, tránh mê tín dị đoan, tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh… Liệu văn bản này có giúp chấn chỉnh "loạn" dâng sao giải hạn từng khiến xã hội bức xúc nhiều năm gần đây? Tuổi Trẻ đã ghi nhận hoạt động đăng ký cầu an tại một số ngôi chùa "có tiếng" làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn ở Hà Nội.