Bản Tin Phật Đản Số 5 (Kết Thúc Và Kỷ Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân)

09/06/201312:00 SA(Xem: 29588)
Bản Tin Phật Đản Số 5 (Kết Thúc Và Kỷ Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân)
Tạo bài viết
25/08/2013(Xem: 28790)
Khi chứng kiến thế giới gặp khó khăn và khủng hoảng, chúng ta thường cảm thấy rất bất lực và choáng ngợp khi thấy mình không thể làm gì để làm lợi ích mọi người. Tăng đoàn IMI gần đây đã thỉnh cầu Lama Zopa Rinpoche lời khuyên dạy những lời cầu nguyện và hành trì vào giai đoạn này. Ngài đã khuyên các hành giả trì tụng một số lời cầu nguyện như sau:
Sau đây là một lựa chọn những lời phản ứng từ các nhân vật lãnh đạo tâm linh và cộng đồng trên khắp thế giới. Một số tuyên bố công khai về sự mất tinh thần và kêu gọi sự bình tĩnh, trong khi theo sau là những người khác lại biểu hiện nỗi đau buồn thấu tâm can không thể tránh khỏi.