Cáo Bạch Của Hội Đồng Quản-trị GHPGVNTTG Và Di Huấn Của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

17/09/20216:12 CH(Xem: 1335)
Cáo Bạch Của Hội Đồng Quản-trị GHPGVNTTG Và Di Huấn Của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu


LỜI TÒA SOẠN

Sau khi phổ biến video di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, Thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới, chúng tôi nhận được bức thư ngỏ kính gởi đồng-bào Phật-tử Việt Nam trên toàn thế giới của Hòa thượng Thích Chân Phúc chủ tịch Hội Đồng Quản Trị mà nội dung chính yếutỏ bày tính chất pháp lý của tổ chức “Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới” và nhắc lại lời di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng là sau khi Ngài viên tịch sẽ không suy tôn ngôi vị Thượng Thủ GHPGVNTTG nữa….

Xin mời quý độc giả xem bản PDF thông cáo báo chí của Hội Đồng Quản-Trị GHPGVNTTG và di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu sau đây:

(1) Thông Cáo Báo Chí 9-2021-FINAL (văn bản PDF)

(2) Video clip Di Huấn của cố TLHT Thích Tâm Châu:
 


Tạo bài viết
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".