Những Hành Trì Chấm Dứt Chiến Tranh Tại Ukraine Và Tạo Lập Hòa Bình Thế Giới

05/10/20223:51 SA(Xem: 5059)
Những Hành Trì Chấm Dứt Chiến Tranh Tại Ukraine Và Tạo Lập Hòa Bình Thế Giới

Lời khuyên của Lama Zopa Rinpoche:

 NHỮNG HÀNH TRÌ
CHẤM DỨT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE VÀ
TẠO LẬP HÒA BÌNH THẾ GIỚI


cau nguyen hoa binh
Khi chứng kiến thế giới gặp khó khăn và khủng hoảng, chúng ta thường cảm thấy rất bất lực và choáng ngợp khi thấy mình không thể làm gì để làm lợi ích mọi người. Tăng đoàn IMI gần đây đã thỉnh cầu Lama Zopa Rinpoche lời khuyên dạy những lời cầu nguyệnhành trì vào giai đoạn này. Ngài đã khuyên các hành giả trì tụng một số lời cầu nguyện như sau:
 
1. Lời cầu nguyện lên đức Liên Hoa Sinh viên mãn tức thời mọi tâm nguyện (Tạng ngữ: Sampa Lhundrupma; Anh ngữ:The Prayer to Guru Rinpoche that Spontaneously Fulfil all the Wishes)*
2. Lời cầu nguyện lên đức Liên Hoa Sinh xua tan chướng ngại (Tạng ngữ: Barchey Lamsel: Anh ngữ: Recitation of Padmasambhava-The Supplication to Guru Rinpoche Clearing the Obstacles on the Path)**
3. Trì tụng mật chú đức Liên Hoa Sinh
4. Tụng đọc Bát Nhã Tâm Kinh
5. Lời cầu nguyện để ngăn chặn chiến tranh: Lời cầu nguyện phù hợp với thời đại
6. Thực hành nghi quỹ Đức Mã Đầu Minh Vương – một hóa thân phẫn nộ của đức Bồ Tát Quán Thế Âm (Hayagriva sadhana) nếu những hành giả đã nhận quán đỉnh và có thể hành trì

Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên về cách thức khởi động cơ và dòng tâm thức khi cầu nguyệnhành trì các pháp thực hành trên. Trước hết, hãy chân thành phát tâm Bồ đề, rồi tụng đọc các lời cầu nguyệnhành trì các thiền quán với mong nguyện chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ chấm dứt. Tâm nguyện chính mà người hành trì hướng tới là cuộc chiến này chấm dứt ngay tức thì, cùng với đó là mong nguyện ngăn chặn nạn đói, bệnh tật, và tất cả các hiểm họa của đất, nước, lửa và gió, được an bình ngay tức thời. Thêm nữa là mong nguyện cho toàn thế giới được hòa bình, an lạc, bao gồm cả việc được ân hưởng niềm hỷ lạc vô bờ của sự giác ngộ tối thượng. Mong rằng từ bi tâm, tình thương rộng lớn và Bồ đề tâm khởi phát, tuôn chảy nơi trái tim của tất thảy chúng sinh, đặc biệt là nơi trái tim của đương kim Tổng thống Nga.

Hãy thiền quán từ trái tim của đức Liên Hoa Sinh (Guru Padmasambhava), các chùm tia sáng lan tỏa, giúp tịnh hóa hoàn toàn tất thảy chúng sinh trong sáu cõi, tịnh hóa hoàn toàn tất thảy các vọng tưởngác nghiệp đã tích tập từ vô thủy kiếp, đặc biệt tâm hận thù, tham chấp và si mê; hãy tin tưởng rằng những ác nghiệp  này hoàn toàn được tịnh hóa. Tiếp tới trì tụng nghi quỹ Lời cầu nguyện lên đức Liên Hoa Sinh viên mãn tức thời mọi tâm nguyện (Sampa Lhundrupma), trì tụng chân ngôn đức Liên Hoa Sinh một hoặc hai tràng hoặc nhiều hơn. Với niềm tin kính mạnh mẽ nơi từ bi tâm và oai lực của đức Liên Hoa Sinh tới tất thảy chúng sinh, chắc chắn những tâm nguyện sẽ được thành tựu.

Quý vị nếu có niềm tin sâu nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì có thể tin tưởng chính ngài đang ở trong hình tướng của đức Liên Hoa Sinh, tất cả những tia sáng rực rỡ từ tim ngài tuôn tràn tới đương kim Tổng thống Nga và hòa nhập khắp thân của ông ta, giúp tịnh hóa hoàn toàn tất cả ác nghiệp và những ảo tưởng của ông ta; tất cả tâm bất mãn, tham dục, si mê, hận thùích kỷ đều được tịnh hóa hoàn toàn; tiếp tới ông ta cũng phát Bồ đề tâm, và phát nguyện cất bước thực hành trọn vẹn đạo lộ giải thoát giác ngộ. Hãy tụng đọc nghi quỹ với mong nguyện và niềm tin như vậy.

Tiếp tới những ánh sáng cam lồ rực rỡ tuôn tràn tới tất cả quân Nga và Ukraine, giúp tịnh hóa những hận thù, những tư tưởng tham ái bản ngã của cả hai phía, hãy tập trung chủ yếu nơi Tổng thống Putin. Tiếp đến, tất cả họ đều phát Bồ đề tâm, và ngừng việc gây tổn hại cho dù chỉ một chúng sinh, họ chỉ làm lợi ích cho chúng sinh, cho đến khi đạt giác ngộ.

Quý vị có thể tụng đọc: “Nương nơi công đức ba đời chư Phật, nương công đức thiền quán, trì tụng này, nguyện cho Bồ đề tâm khởi sinh nơi tâm của mọi người trên thế gian này, nơi tất thảy mọi chúng sinh trong sáu cõi. Nguyện cho Bồ đề tâm nơi con và chúng sinh ngày càng tăng trưởng!”
“Nương nơi công đức ba đời chư Phật, nương công đức thiền quán, trì tụng này, xin nguyện cho tất cả chiến tranh, đặc biệt chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine, dịch bệnh, đói nghèo, thảm họa trên thế giới, và tất cả những hiểm nguy của đất, nước, gió lửa đều được an bình tức thời và nguyện cho hòa bình, an lạc trải rộng khắp nơi tim và trong cuộc đời của tất cả mọi người, mọi chúng sinh. Nương nơi công đức, từ bi tâm, nguyện cho Phật pháp tăng huy, trường tồn!”

Tiếp đến quý vị thiền định về tính không của những công đức cầu nguyện mà hình vừa tụng đọc, rồi trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh và tụng lời cầu nguyện chấm dứt chiến tranh.

Đối với những hành giả có thể hành trì nghi quỹ Đức Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva) tối thượnghóa thân phẫn nộ của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy thực hành ngay khi bắt đầu. Khi quý vị đang trì tụng mật chú, quý vị có thể quán tưởng như đã chia sẻ ở trên và mong nguyện, tin tưởng rằng dòng tâm thức của Tổng thống Putin hoàn toàn thay đổi và đã chân thành khát ngưỡng phát tâm Bồ đề.

La Sơn Phúc Cường chuyển dịch
Nguồn dịch từ Advice from Lama Zopa Rinpoche: practices for Ukraine và Lama Zopa Rinpoche’s Recent advice for generating peace in the world.
Tham khảo bản dịch tiếng Việt theo file đính kèm;
*Lời cầu nguyện lên đức Liên Hoa Sinh viên mãn tức thời mọi tâm nguyện (Bản dịch tiếng Việt lấy từ Trung tâm Vairotsana Foundation).
**Lời cầu nguyện lên đức Liên Hoa Sinh xua tan chướng ngại (Bản dịch tiếng Việt trên trang Viettripamila.org).

_______________________________

 

Lời cầu nguyện
lên đức Liên Hoa Sinh viên mãn tức thời 
mọi tâm nguyện

“Emaho! Nơi cõi tịnh độ, "Cực lạc" thanh tịnh ở phương tây, 
Do ân phước từ bi của Đức Phật A Di Đà khơi dậy, 
và Ngài đã gia trì ân phước đến hoá thân của Ngài, là Đức Liên Hoa Sanh
đến cõi ta bà này để mang lợi ích cho tất cả chúng sinh.
Ngài không ngừng tế độ và đem đến cho chúng con niềm an lạc
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Tất cả chư vị Pháp Vương, từ Đức Vua Trisong Detsen,
Xuống đến tận cùng dòng truyền thừa tôn quý,
Trong quá khứ, hiện tạivị lai, đều ghi khắc sự gia trì ân phước liên tục của Ngài.
Đấng độc nhất và duy nhất của Pháp Vương Tây Tạng
Đấng từ bi, Ngài bảo vệ những vùng đất hành trì Phật Pháp
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Trong khi thân trí huệ bát nhã của Ngài thuần hóa loài la sáthướng tây nam,
Ngài nhìn chúng sanh ở khắp nơi với lòng từ bi,
Hướng dẫn mầu nghiệm cho chúng sanh bị lầm đường lạc lối do bởi vô minh,
Khéo léo dẫn dạy, cho dù tâm tưởng họ rất khó thuần hoá.
Đấng từ bi, lòng thương yêu của Ngài liên tục trong sự từ ái và chăm lo bảo dưỡng:
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Bây giờ, khi thời mạt pháp đen tối này xuống tới độ sâu cuối cùng
Khi bình minh và lúc hoàng hôn Ngài đến, với những ai có lòng thành kính
Cưỡi trên tia nắng bình minh và hoàng hôn,
Và vào ngày mùng mười âm lịch, Ngài đích thân tới.
Đấng từ bi, Ngài hành động với năng lực bao la để giúp chúng sanh
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Bây giờ trong thời đại đen tối, thời đại xung đột, kỷ nguyên cuối cùng của năm trăm năm,
Ngũ độc trong tâm tưởng bất thiện phát triển dữ tợn hơn trong tất cả chúng sanh
Thiếu thận trọng chúng con ấp ủ tâm tưởng hủy hoại, và để cho độc tánh khống chế tâm chúng con.
Vào thời điểm như thế, xin hãy để lòng từ bi của Ngài là nơi quy y bảo vệ chúng con
Đấng từ bi, Ngài hướng dẫn những ai thành tâm đến những cõi cao hơn:
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi đội quân khủng bố áp bức bao vây chúng con,
Đe dọa tàn phá các trung tâm Phật Pháp phồn thịnh,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, cùng với gia quyến tùy tùng là tám đẳng cấp chư thiênquỷ thần,
Ngài sẽ đẩy lui những kẻ xâm lược cùng với đội quân của họ - chúng con không chút nghi ngờ!
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi bệnh tật hiểm nghèo tới tấm thân tạm bợ của chúng sanh,
 Khi chúng sanh bị đớn đau bởi sự đau khổ vô lường và bệnh tật,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Ngài trong hình tướng hợp nhất bất khả phân với Đức Dược Sư Phật.
Ngài sẽ tiêu trừ những trở ngại đưa đến cái chết không đúng thời!
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi thiên nhiên quay lưng đối nghịch lại với chúng con, và tài nguyên trái đất bị khan hiếm;
Khi chúng sanh bị khổ nạn do dịch đói,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, cùng với tất cả các chư Không Hành Nữ và chư thần của tài bảo,
Ngài sẽ xua tan mọi nghèo khổ, tất cả sự đói khát - chúng con không một chút nghi ngờ
 Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi những khai mật tạng tìm lại được những tàng kinh vì lợi ích cho chúng sanh,
Với can đảm và tự tin vào giới luật thoát khỏi mọi giả tạo,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện,
bất khả phân với chư Hộ Tôn của chúng con, 
Ngài đảm bảo rằng những kẻ thừa kế thật sự sẽ thừa hưởng kho tàng quý báo của cha mình - chúng con không một chút nghi ngờ.
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi đi qua các vùng ẩn địa, rừng rậm và những nơi hoang vắng,
Khi đường đi của chúng con bị cản trở và chúng con bị cô lập bởi bão tố, mưa gió và tuyết phủ,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, vây quanh bởi thổ thần địa phương oai dũng,
Ngài sẽ dẫn dắt những hành giả chúng con đi đúng đường - chúng con không một chút nghi ngờ!
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi những dã thú nguy hiểm đe dọa chúng con - hổ, báo, gấu và rắn độc,
Trên đường đi qua những chốn nguy hiểm, những nơi hoang dãhoang vu,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, cùng với đội quân, dũng sĩ và chư hộ pháp
Ngài sẽ xua đuổi những dã thú hung tợn-chúng con không một chút nghi ngờ
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện! 
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi những trở ngại phát sinh từ đất, nước, lửa và gió
đe dọa tấm thân tạm bợ của chúng con bằng sự hủy diệt,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, cùng với chư thiên nữ của tứ đại,
Ngài sẽ dung hòa các yếu tố vào trạng thái tự nhiên - chúng con không một chút nghi ngờ!
 Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện! 
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi hành trình đi qua những con đường nguy hiểm,
Nếu thổ phỉ giết người và bọn cướp tấn công chúng con,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, qua sự chứng đắc về bốn Mẫu đà la Pháp ấn,
Ngài sẽ xua tan nỗi kinh hoàng của sự tàn ác và tham lam
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi đối mặt với những kẻ sát nhân từ mọi phía,
đe dọa chúng con với vũ khí giết người,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện với lều kim cang bảo vệ
Sẽ khiến kẻ giết người hoảng sợ và vũ khí bị phân tán.
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi tuổi thọ bị khô cạn, và chúng con sẽ chết đi,
Nếu chúng con bị hoang mang đau đớn bởi nỗi thống khổ mãnh liệt và nỗi đau của cái chết,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, Ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà,
Chắc chắn chúng con sẽ được sanh trong cõi tịnh độ 'Cực Lạc' Tây Phương:
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Một khi thân tạm bợ không thật có này bị hủy hoại
Trong trạng thái thân trung ấm khi những kinh nghiệm si mê của chúng con, 
dẫn đến những ảo tưởng xa hơn, làm nảy sanh đau khổ,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, Ngài biết quá khứ, hiện tạivị lai, qua tâm từ bi,
Ngài sẽ để cho tất cả ảo tưởng tự giải thoát-chúng con không một chút nghi ngờ!
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi chúng con bị chìm đắm trong nghiệp chướngduyên nghiệp,
và khổ đau vì bám chấp vào ảo tưởng như là thực tại,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Vị Pháp Vương của Cực Lạc 
Ngài hoàn toàn hủy hoại mọi ảo tưởng mang lại đau khổ.
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!
Khi chúng sanh trong sáu cõi bị đau khổ triền miên,
đặc biệt khi những người lãnh đạo cùng với người dân bị chìm đắm trong đau khổ,
với sự khao khát mãnh liệt và thành tâm, từ tận trong tim chúng con,
không chút nghi ngờ hay ngần ngại chúng con khẩn nguyện:
Ôi Đức Bổn Sư Guru Rinpoche, với tâm không biến đổi,
cùng với lòng từ bi không hề lay chuyển-xin hãy đoái hoài đến chúng con!
Đức Liên Hoa Sanh, chúng con xin khẩn nguyện!
Xin gia trì ân phước cho mọi ước nguyện được tức thì thành tựu!” 
Nguồn bản dịch lấy từ Trung tâm Vairotsana Foundation (The Prayer to Guru Rinpoche that Spontaneously Fulfil all the Wishes).

 


Bài cầu nguyện lên đức Liên Hoa Sinh
xua tan chướng ngại trên con đường


Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Chí thành cầu khẩn Pháp thân Vô Lượng Quang Như Lai.
Chí thành cầu khẩn Báo thân Đại Bi Quán Tự Tại.
Chí thành cầu khẩn Hóa thân Đại sĩ Liên Hoa Sanh.
Bậc Thầy hóa thân hy hữu của chúng con,
Giáng sanh, học hỏi, tu trì trên đất Ấn,
Lai lâm đến Tạng hàng phục chúng quỷ ma,
Thân trụ nơi vùng Ô-ghen độ dân chúng.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.
Khi thấy thân kỳ diệu của Ngài,
Tay phải bắt Ấn cầm bảo kiếm,
Tay trái kết khế Ấn câu triệu,
Há miệng, nhe răng, mắt trợn trừng,
Thừa tự chư Phật, hộ chúng sanh.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi nghe được Chánh pháp bảo châu,
Từ thắng thân ánh sáng của Ngài,
Tay phải cầm hộp Kinh chữ Phạn,
Tay trái cầm hộp Kinh Phua Ba,
Chứa đựng các tâm pháp sâu mầu.
Thầy Giáo thọ nơi Dăng‐Lê‐Suê,
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi điều phục Hộ pháp cưỡi dê,
Nơi Tịnh xứ vô cấu thắng lạc,
Vùng biên giới Ấn ĐộTây Tạng,
Lúc thỉnh Ngài giáng lâm gia trì,
Hương thơm lan tỏa khắp núi rừng,
Hoa sen đủ sắc nở mùa Đông,
Cam lồ Bồ đề phun thành suối,
Nơi vùng thù thắng an lạc đó,
Thánh tôn diệu hảo mặc pháp y,
Tay phải nâng Kim cương chín chấu,
Tay trái nâng chiếc vỏ ốc báu,
Trong chứa đầy máu đỏ cam lồ,
Điều phục các Không Hành, Hộ pháp,
Mắt thấy Bổn Tôn, đắc thành tựu.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi sáng lập Thánh giáo Như Lai,
Tu trì tinh tấn nơi Sơn dã,
Niệm Chú dao Phua lượn trên không,
Kết Ấn Kim cương mà nhảy múa,
Tiến vào rừng cây chiên đàn thơm,
Vòng lửa rực rỡ khô biển cả,
Cháy sạch u ám của ngoại đạo,
Dạ xoa đen bị nát thành tro,
Dẹp sạch ma quân, ai sánh bằng.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi trấn phục La sát, chúng ma,
Hóa thành đồng tử mặc y áo,
Sắc thân tướng hảo đẹp khôn tả,
Hàm răng đẹp đều, mái tóc vàng,
Tuổi tầm thiếu niên tròn mười sáu,
Đeo trang sức đẹp ở trên thân,
Tay phải cầm dao Phua ba đồng,
Trấn phục La sát hàng ma chướng,
Tay trái cầm dao Phua chiên đàn,
Bảo hộ những ai có tâm thành,
Nơi cổ đeo dao Phua ba sắt,
Cùng với Bổn Tôn không khác biệt,
Vô nhị hóa thân chốn Diêm phù.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Khi muốn phục ma nơi các miền,
Toàn thân rực lửa đầy đại địa,
Trong hồ có tên là Nhất tiễn,
Ngồi an nhiên trên một Hoa sen,
Trong hoa sen chứa nhiều mật ý,
Danh hiệu xưng là Liên Hoa Sanh,
Vị Phật viên mãn đã giáng lâm,
Hóa thân kỳ diệu như vậy đó.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Như ánh mặt trời soi đất Tạng,
Là Thầy dẫn dắt chúng tín tâm,
Tùy duyên phương tiện mà hiện hóa,
Trên đỉnh núi cao Tsang Kha La,
Điều phục Chiến thần Ưu bà tắc,
Lửa cháy phừng phừng đỏ đất trời,
Kiêu mạn Chiến thần Ưu bà tắc,
Cùng hai mốt vị bị điều phục.
Nơi đèo Măng Dun cưỡi mây lành,
Giúp bốn Tỳ kheo đạt thành tựu,
Thánh giả tối thượng chúng Trì Minh.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Vùng cao nguyên Thánh Mẫu Pen Thang,
Hàng phục mười hai thần Địa mẫu.
Nơi đỉnh Kha La của Tây Tạng,
Hàng phục thần Sha Mệ Tuyết Sơn.
Lấy tim con trai thần Đam Suê,
Điều phục luôn cả thần Thăng Lha,
Và rồi nơi đỉnh núi Hê Pô,
Hàng phục tất cả loài La sát.
Tất cả các loại đại quỷ, thần,
Hoặc xin quy y, dâng tim cúng,
Hoặc nguyện hộ trì Thánh giáo Ngài,
Có kẻ xin được theo hầu hạ,
Oai đức thần lực lớn lao thay!
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Hoằng dương vi diệu Pháp thù thắng,
Khi dựng cột treo cờ chiến thắng,
Xây dựng thành công chùa Sam‐dê,
Hoàn mãn ước nguyện của Pháp Vương.
Chí Tôn có ba ngoại pháp hiệu,
Pháp hiệu đầu tiên: Liên Hoa Sanh,
Tiếp theoLiên Hoa Lai Nguyên,
Và cuối là Hồ Sanh Kim Cương,
Mật hiệu Phẫn Nộ Kim Cương Tôn.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Chùa Sam dê ‐ Chim Phua xây xong,
Diệt sạch chướng ngại, ban thành tựu,
Đưa Vua, dân vào đường giải thoát,
Hàng phục đạo Bon thờ ma quỷ.
Pháp bảo từ Pháp thân vô cấu,
Đưa người đủ duyên vào Phật địa.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Sau đó quang lâm xứ Ô-ghen,
Để mà trấn phục loài La sát,
Đấng tối vĩ đại trong cõi người,
Tất cả việc làm khó nghĩ bàn,
Thần thông oai đức lớn lao thay!
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Dùng thân khẩu ý cứu bạt chúng hữu tình,
Dùng trí đoạn hết chướng nghiệp của ba cõi,
Đắc thắng thành tựuĐại Lạc Thù Thắng thân,
Diệt sạch chướng ngại chứng trọn quả Bồ đề.
Xin dùng lòng bi gia hộ con,
Thương xót chúng con chỉ dẫn đường,
Mật ý gia trì con thành tựu,
Bạt trừ chướng ngại giúp chúng con,
Ngoại chướng tiêu tan ở bên ngoài,
Nội chướng tiêu tan ở bên trong,
Mật chướng tiêu tan nơi Bí mật,
Chí thành đảnh lễ nguyện quy y.
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung.

Om Ah Hung Vajra Guru Pema Thodtreng Tsal Vajra Samaya Dza Siddhi Pha La Hung Ah.

Đấng Hóa thân Khai Mật Tạng Orgyen Choggyur Dechen Lingpa trong lúc tâm ý bổn nhiên vượt khỏi ý niệm vào ngày tháng tốt lành dưới chân núi Ronggo Đại Tôn khai quật ra Bảo tạng Thugdrub BarchadKunsel Gyi ZhalDamnying Yidshin Norbu (Thượng Sư Tâm Ý Tiêu Trừ Nhất Thiết Chướng NgạiKhẩu Quyết Tâm Ý Như Ý Bảo).

Bài nguyện này được trích ra từ bảo tạng trên. Bài nguyện này có thể tiêu trừ tất cả chướng ngại của chúng sanh, tăng trưởng tất cả những lợi lạc, thiện ích.

Nguồn: Viettripamila.org (bản tiếng Anh: Recitation of Padmasambhava—The Supplication to Guru Rinpoche Clearing the Obstacles on the Path).

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
17/05/2024(Xem: 3625)
03/01/2024(Xem: 4303)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)