Thông Điệp Vesak LHQ 2023 Của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres

26/05/20233:31 SA(Xem: 3605)
Thông Điệp Vesak LHQ 2023 Của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres
THÔNG ĐIỆP VESAK LHQ 2023
CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC ANTÓNIO GUTERRES

blank

"Hãy cùng làm việc với nhau trong tình đoàn kết để xây dựng một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người", Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh trong thông điệp Ngày Vesak.

Dưới đây là thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, António Guterres, nhân Ngày Vesak, được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 năm 2023:

blankTôi gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến hàng triệu người trên khắp thế giới đang kỷ niệm Ngày Vesak, ngày đánh dấu sự đản sinh, thành đạoniết bàn (viên tịch) của Đức Phật.

Những lý tưởng được tôn vinh trong ngày thiêng liêng này có sự liên kết sâu sắc với các mục tiêu của Liên Hợp Quốc chúng ta: sự hiểu biết giữa các dân tộc, theo đuổi sự hài hòa, và thúc đẩy hòa bình.

Vào thời điểm khó khăn này, những lời dạy của Đức Phật về lòng khoan dung, từ biphục vụ nhân loại là nguồn an ủisức mạnh.

Khi chúng ta điều hướng trên con đường tới một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta hãy nắm bắt tinh thần của Vesak.

Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua những khác biệt, vượt lên trên những tư lợi hẹp hòi và làm việc cùng nhau trong tình đoàn kết để xây dựng một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người.
(Tịnh Thủy chuyển ngữ)

 

SG/SM/21783‘Work Together in Solidarity for More Peaceful World for All’, Secretary-General Stresses in Vesak Day Message

 

Following is UN Secretary-General António Guterres’ message for the Day of Vesak, observed on 5 May:

I send my warmest wishes to the millions around the world celebrating the Day of Vesak, which marks the birth, enlightenment and passing of the Buddha.

The ideals celebrated on this sacred day have a deep resonance with the goals of our United Nations:  understanding among peoples, the pursuit of harmony, the promotion of peace.

At this time of strife, the Buddha’s teachings of tolerance, compassion and service to humanity are a source of solace and strength.

As we navigate the path to a better future, let us seize the spirit of Vesak.

Let us reach out to bridge differences, rise above narrow self-interest and work together in solidarity for a more peaceful world for all.


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
17/05/2024(Xem: 3338)
03/01/2024(Xem: 4111)
Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm.
...Trước hết bài nói truyện của thưọng tọa Thích Chân Tính đã sai lầm khi cho rằng giáo pháp Đầu Đà là giáo pháp tu hành khắc kỷ quá khich của ngoại đạo mà Thái tử Tất Đạt Đa đã từ khước và nên sau đó mới trở thành Đức Phật với giáo lý Trung Đạo. Trong bài nói truyện này, vô tình hay cố ý thượng tọa Thích Chân Tính đã cho rằng hạnh Đầu Đà (dhutanga) mà sư Minh Tuệ đang hành trì “không phải là giáo Phật giáo chính thống vì chính Đức Phật đã khước từ bỏ để theo giáo pháp Trung Đạo nên mới chứng ngộ giải thoát”...