Chương XI – JARĀVAGGA - (Phẩm Già)

15/06/20143:38 SA(Xem: 3903)
Chương XI – JARĀVAGGA - (Phẩm Già)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương XI
JARĀVAGGA
(Phẩm Già)

146.

Sao còn thích thú vui cười

Đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu?

Bao trùm tăm tối muôn chiều

Không tìm đèn sáng, tiêu diêu mà về?

 

Ko nu hāso kimānando

niccaṃ pajjalite sati,

andhakārena onaddhā

padīpaṃ na gavesatha.

­œ

147.

Nhìn kia! Thể xác “mê hồn”!

Đống phân, hầm bệnh lại còn đớn đau!

Mưu toan lo trước, tính sau

Có chi bền vững mà cầu trường sanh?!

 

Passa cittakataṃ bimbaṃ

arukāyaṃ samussitaṃ,

āturaṃ bahusaṅkappaṃ

yassa n,atthi dhuvaṃ ṭhiti.

­œ

148.

Thân này sẽ bị suy già

Thường hay tật bệnh lại hòa uế nhơ

Mỏng manh mạng sống từng giờ

Tử Thần bên cửa, đợi chờ mang đi!

 

Parijiṇṇamidaṃ rūpaṃ

roganīḷaṃ pabhaṅguraṃ,

bhijjati pūtisandeho

maraṇantanhi jīvitaṃ.

­œ

149.

Mùa thu nhìn trái bầu khô

Người ta quăng bỏ vất vơ xó đường

Như bồ câu trắng, trắng xương

Quý gì, thích thú mà trương mắt nhìn?!

 

Yān’imāni apatthāni

alābūn’eva sārade,

kāpotakāni aṭṭhīni

tāni disvāna kā rati.



150.

Thành trì kẹp cốt, bó xương

Đắp thêm máu thịt, tô hường, phết son!

Mang thêm tật bệnh, tử vong

Chứa đầy ngã mạn, lại gom dối lừa!

 

Aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ

maṃsalohitalepanaṃ,

yattha jarā ca maccu ca

māno makkho ca ohito.

­œ

151.

Xe vua đẹp đẽ dường bao

Trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ

Thân này đến lúc lão suy

Pháp bậc Thánh Thiện, vô vi chẳng già!

Dành cho hiền trí gần xa...

 

Jīranti ve rājarathā sucittā

atho sarīrampi jaraṃ upeti,

satañca dhammo na jaraṃ upeti

santo have sabbhi pavedayanti.

­œ

152.

Kẻ kia kém học, ít nghe

Nở nang, cường tráng, to bè như trâu

Lớn lên, đống thịt lớn mau

Nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng?!

 

Appassut’āyaṃ puriso

balivaddo va jīrati,

maṃsāni tassa vaḍḍhanti

paññā tassa na vaḍḍhati.

­œ

153.

Tìm trong vạn kiếp luân hồi

Vẫn không gặp kẻ xây ngôi nhà này(1)

Lang thang sinh tử đoạ đày!

Khổ đau tiếp diễn, bèo mây nghìn trùng!

 

Anekajātisaṃsāraṃ

sandhāvissaṃ anibbisaṃ,

gahakāraṃ gavesanto

dukkhā jāti punappunaṃ.

­œ

154.

Này hỡi anh thợ làm nhà!(1)

Tuổi tên, mặt mũi yêu ma thấy rồi!

 Đòn dông, kèo cột gãy đôi(2)

Rui mè, tre ván, kíp thời phá tan(3)

 Ta vô tạo tác lên đàng

Ái tham tận diệt, Niết-bàn thong dong!

 

Gahakāraka diṭṭho’si

puna gehaṃ na kāhasi,

sabbā te phāsukā bhaggā

gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ,

visaṅkhāragataṃ cittaṃ

taṇhānaṃ khayamajjhagā.

­œ

155.

Trẻ không sớm biết tu trì

Để dành tài sản kíp thì mai sau

Cò già ủ rũ bên ao

Cá tôm chẳng có, hư hao chết mòn!

 

Acaritvā brahmacariyaṃ

aladdhā yobbane dhanaṃ,

jiṇṇakoñcā va jhāyanti

khīṇamacche va pallale.

­œ

156.

Trẻ không sớm biết tu trì

Để dành tài sản kíp thì mai sau

Như cung vô dụng gãy đầu

Nhìn về dĩ vãng, muộn sầu thở than!

 

Acaritvā brahmacariyaṃ

aladdhā yobbane dhanaṃ,

senti cāpātikhīṇāva

purāṇāni anutthunaṃ.


(1) Ngôi nhà ngũ uẩn.

(1) Ái (Taṅhā)

(2) Thân (Kāya)

(3) Phiền não (Kilesa)

Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.