Chương XI – JARĀVAGGA - (Phẩm Già)

15/06/20143:38 SA(Xem: 4682)
Chương XI – JARĀVAGGA - (Phẩm Già)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương XI
JARĀVAGGA
(Phẩm Già)

146.

Sao còn thích thú vui cười

Đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu?

Bao trùm tăm tối muôn chiều

Không tìm đèn sáng, tiêu diêu mà về?

 

Ko nu hāso kimānando

niccaṃ pajjalite sati,

andhakārena onaddhā

padīpaṃ na gavesatha.

­œ

147.

Nhìn kia! Thể xác “mê hồn”!

Đống phân, hầm bệnh lại còn đớn đau!

Mưu toan lo trước, tính sau

Có chi bền vững mà cầu trường sanh?!

 

Passa cittakataṃ bimbaṃ

arukāyaṃ samussitaṃ,

āturaṃ bahusaṅkappaṃ

yassa n,atthi dhuvaṃ ṭhiti.

­œ

148.

Thân này sẽ bị suy già

Thường hay tật bệnh lại hòa uế nhơ

Mỏng manh mạng sống từng giờ

Tử Thần bên cửa, đợi chờ mang đi!

 

Parijiṇṇamidaṃ rūpaṃ

roganīḷaṃ pabhaṅguraṃ,

bhijjati pūtisandeho

maraṇantanhi jīvitaṃ.

­œ

149.

Mùa thu nhìn trái bầu khô

Người ta quăng bỏ vất vơ xó đường

Như bồ câu trắng, trắng xương

Quý gì, thích thú mà trương mắt nhìn?!

 

Yān’imāni apatthāni

alābūn’eva sārade,

kāpotakāni aṭṭhīni

tāni disvāna kā rati.



150.

Thành trì kẹp cốt, bó xương

Đắp thêm máu thịt, tô hường, phết son!

Mang thêm tật bệnh, tử vong

Chứa đầy ngã mạn, lại gom dối lừa!

 

Aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ

maṃsalohitalepanaṃ,

yattha jarā ca maccu ca

māno makkho ca ohito.

­œ

151.

Xe vua đẹp đẽ dường bao

Trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ

Thân này đến lúc lão suy

Pháp bậc Thánh Thiện, vô vi chẳng già!

Dành cho hiền trí gần xa...

 

Jīranti ve rājarathā sucittā

atho sarīrampi jaraṃ upeti,

satañca dhammo na jaraṃ upeti

santo have sabbhi pavedayanti.

­œ

152.

Kẻ kia kém học, ít nghe

Nở nang, cường tráng, to bè như trâu

Lớn lên, đống thịt lớn mau

Nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng?!

 

Appassut’āyaṃ puriso

balivaddo va jīrati,

maṃsāni tassa vaḍḍhanti

paññā tassa na vaḍḍhati.

­œ

153.

Tìm trong vạn kiếp luân hồi

Vẫn không gặp kẻ xây ngôi nhà này(1)

Lang thang sinh tử đoạ đày!

Khổ đau tiếp diễn, bèo mây nghìn trùng!

 

Anekajātisaṃsāraṃ

sandhāvissaṃ anibbisaṃ,

gahakāraṃ gavesanto

dukkhā jāti punappunaṃ.

­œ

154.

Này hỡi anh thợ làm nhà!(1)

Tuổi tên, mặt mũi yêu ma thấy rồi!

 Đòn dông, kèo cột gãy đôi(2)

Rui mè, tre ván, kíp thời phá tan(3)

 Ta vô tạo tác lên đàng

Ái tham tận diệt, Niết-bàn thong dong!

 

Gahakāraka diṭṭho’si

puna gehaṃ na kāhasi,

sabbā te phāsukā bhaggā

gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ,

visaṅkhāragataṃ cittaṃ

taṇhānaṃ khayamajjhagā.

­œ

155.

Trẻ không sớm biết tu trì

Để dành tài sản kíp thì mai sau

Cò già ủ rũ bên ao

Cá tôm chẳng có, hư hao chết mòn!

 

Acaritvā brahmacariyaṃ

aladdhā yobbane dhanaṃ,

jiṇṇakoñcā va jhāyanti

khīṇamacche va pallale.

­œ

156.

Trẻ không sớm biết tu trì

Để dành tài sản kíp thì mai sau

Như cung vô dụng gãy đầu

Nhìn về dĩ vãng, muộn sầu thở than!

 

Acaritvā brahmacariyaṃ

aladdhā yobbane dhanaṃ,

senti cāpātikhīṇāva

purāṇāni anutthunaṃ.


(1) Ngôi nhà ngũ uẩn.

(1) Ái (Taṅhā)

(2) Thân (Kāya)

(3) Phiền não (Kilesa)

Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 41829)
18/04/2016(Xem: 16485)
02/04/2016(Xem: 7428)
Chúng đệ tử Phật Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một Đức Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hãy quên đi những bất đồng quá khứ và hiện tại trong các hoạt động Phật sự, hãy quên đi những lỗi lầm của người này hay người kia, cùng hòa hiệp nhất trí hoằng dương Chánh Pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu truyền trong Tam tạng Thánh giáo, để không phụ công ơn tài bồi của các Sư Trưởng; công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, Phật tử, vì sự trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững bước trên Thánh đạo.
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.