Chương XI – JARĀVAGGA - (Phẩm Già)

15/06/20143:38 SA(Xem: 6508)
Chương XI – JARĀVAGGA - (Phẩm Già)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương XI
JARĀVAGGA
(Phẩm Già)

146.

Sao còn thích thú vui cười

Đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu?

Bao trùm tăm tối muôn chiều

Không tìm đèn sáng, tiêu diêu mà về?

 

Ko nu hāso kimānando

niccaṃ pajjalite sati,

andhakārena onaddhā

padīpaṃ na gavesatha.

­œ

147.

Nhìn kia! Thể xác “mê hồn”!

Đống phân, hầm bệnh lại còn đớn đau!

Mưu toan lo trước, tính sau

Có chi bền vững mà cầu trường sanh?!

 

Passa cittakataṃ bimbaṃ

arukāyaṃ samussitaṃ,

āturaṃ bahusaṅkappaṃ

yassa n,atthi dhuvaṃ ṭhiti.

­œ

148.

Thân này sẽ bị suy già

Thường hay tật bệnh lại hòa uế nhơ

Mỏng manh mạng sống từng giờ

Tử Thần bên cửa, đợi chờ mang đi!

 

Parijiṇṇamidaṃ rūpaṃ

roganīḷaṃ pabhaṅguraṃ,

bhijjati pūtisandeho

maraṇantanhi jīvitaṃ.

­œ

149.

Mùa thu nhìn trái bầu khô

Người ta quăng bỏ vất vơ xó đường

Như bồ câu trắng, trắng xương

Quý gì, thích thú mà trương mắt nhìn?!

 

Yān’imāni apatthāni

alābūn’eva sārade,

kāpotakāni aṭṭhīni

tāni disvāna kā rati.



150.

Thành trì kẹp cốt, bó xương

Đắp thêm máu thịt, tô hường, phết son!

Mang thêm tật bệnh, tử vong

Chứa đầy ngã mạn, lại gom dối lừa!

 

Aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ

maṃsalohitalepanaṃ,

yattha jarā ca maccu ca

māno makkho ca ohito.

­œ

151.

Xe vua đẹp đẽ dường bao

Trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ

Thân này đến lúc lão suy

Pháp bậc Thánh Thiện, vô vi chẳng già!

Dành cho hiền trí gần xa...

 

Jīranti ve rājarathā sucittā

atho sarīrampi jaraṃ upeti,

satañca dhammo na jaraṃ upeti

santo have sabbhi pavedayanti.

­œ

152.

Kẻ kia kém học, ít nghe

Nở nang, cường tráng, to bè như trâu

Lớn lên, đống thịt lớn mau

Nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng?!

 

Appassut’āyaṃ puriso

balivaddo va jīrati,

maṃsāni tassa vaḍḍhanti

paññā tassa na vaḍḍhati.

­œ

153.

Tìm trong vạn kiếp luân hồi

Vẫn không gặp kẻ xây ngôi nhà này(1)

Lang thang sinh tử đoạ đày!

Khổ đau tiếp diễn, bèo mây nghìn trùng!

 

Anekajātisaṃsāraṃ

sandhāvissaṃ anibbisaṃ,

gahakāraṃ gavesanto

dukkhā jāti punappunaṃ.

­œ

154.

Này hỡi anh thợ làm nhà!(1)

Tuổi tên, mặt mũi yêu ma thấy rồi!

 Đòn dông, kèo cột gãy đôi(2)

Rui mè, tre ván, kíp thời phá tan(3)

 Ta vô tạo tác lên đàng

Ái tham tận diệt, Niết-bàn thong dong!

 

Gahakāraka diṭṭho’si

puna gehaṃ na kāhasi,

sabbā te phāsukā bhaggā

gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ,

visaṅkhāragataṃ cittaṃ

taṇhānaṃ khayamajjhagā.

­œ

155.

Trẻ không sớm biết tu trì

Để dành tài sản kíp thì mai sau

Cò già ủ rũ bên ao

Cá tôm chẳng có, hư hao chết mòn!

 

Acaritvā brahmacariyaṃ

aladdhā yobbane dhanaṃ,

jiṇṇakoñcā va jhāyanti

khīṇamacche va pallale.

­œ

156.

Trẻ không sớm biết tu trì

Để dành tài sản kíp thì mai sau

Như cung vô dụng gãy đầu

Nhìn về dĩ vãng, muộn sầu thở than!

 

Acaritvā brahmacariyaṃ

aladdhā yobbane dhanaṃ,

senti cāpātikhīṇāva

purāṇāni anutthunaṃ.


(1) Ngôi nhà ngũ uẩn.

(1) Ái (Taṅhā)

(2) Thân (Kāya)

(3) Phiền não (Kilesa)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 45214)
18/04/2016(Xem: 26516)
02/04/2016(Xem: 10024)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)