Trung Quán Luận - Nàgàrjuna Long Thụ

16/07/201012:00 SA(Xem: 63509)
Trung Quán Luận - Nàgàrjuna Long Thụ

MADHYAMAKAKÀRIKÀ
TRUNG QUÁN LUẬN
NHÌN SÂU THẲM VÀO CON ĐƯỜNG GIỮA
Nàgàrjuna Long Thụ

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Bản dịch Việt ngữ: Cao Dao

blank

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana