Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao - Thích Phổ Tuệ

17/05/20211:02 SA(Xem: 3529)
Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao - Thích Phổ Tuệ

 

KINH DI ĐÀ LƯỢC GIẢI VIÊN TRUNG SAO
Tác Giả: Đại Sư Truyền Đăng
Việt Dịch: Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2009
Đại Đức Thích Tâm Trường số hóa bản dịch
Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao ĐS Truyền Đăng_Page_001

Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao ĐS Truyền Đăng_Page_009Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao ĐS Truyền Đăng_Page_010
Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao ĐS Truyền Đăng_Page_011

 pdf_download_2
Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao ĐS Truyền Đăng

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
15/05/2010(Xem: 108678)
23/09/2010(Xem: 69521)
27/09/2010(Xem: 79795)
Khi chứng kiến thế giới gặp khó khăn và khủng hoảng, chúng ta thường cảm thấy rất bất lực và choáng ngợp khi thấy mình không thể làm gì để làm lợi ích mọi người. Tăng đoàn IMI gần đây đã thỉnh cầu Lama Zopa Rinpoche lời khuyên dạy những lời cầu nguyện và hành trì vào giai đoạn này. Ngài đã khuyên các hành giả trì tụng một số lời cầu nguyện như sau:
Sau đây là một lựa chọn những lời phản ứng từ các nhân vật lãnh đạo tâm linh và cộng đồng trên khắp thế giới. Một số tuyên bố công khai về sự mất tinh thần và kêu gọi sự bình tĩnh, trong khi theo sau là những người khác lại biểu hiện nỗi đau buồn thấu tâm can không thể tránh khỏi.