Thông Bạch Về Khóa Giảng “Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ - Jangchup Lamrim

18/12/20159:19 SA(Xem: 8339)
Thông Bạch Về Khóa Giảng “Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ - Jangchup Lamrim

blank

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP:  
Những bài giảng từ Tu Viện Tashi Lhunpo
(Xem hình ảnh ngày đầu tiên)

Sẽ có chương trình phát sóng trực tiếp từ Tu Viện Tashi Lhunpo tại Bylakuppe, Karnataka, miền nam Ấn Độ, từ ngày 19/12/2015 đến ngày 1/1/2016 cho các buổi giảng Pháp của Đức Dalai Lama bao gồm “Thích Lượng Luận” của Luận Sư Pháp Xứng (Dharmakirti's Commentary on Valid Perception) và những luận giảng cho phần tiếp theo về 18 luận giảng về Đạo Lộ của Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ.  Đức Dalai Lama sẽ giảng bằng tiếng Tây Tạng.  Lời giảng của Ngài sẽ được phiên dịch trực tiếp qua 7 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt

Để xem/nghe phần tiếng Việt, xin mời nhấn vào đường truyền http://dalailama.com/live-vietnamese

Chương trình cụ thể như sau:

*  Buổi sáng ngày 19/12/2015 (9.00am - 11.30am giờ Ấn Độ): Đức Dalai Lama sẽ tham dự Chương trình Khai Mạc tại Giảng Đường mới của Tu Viện Tashi Lhunpo

*  Buổi chiều ngày 19/12/2015 (1.00pm – 3.00pm) : Đức Dalai Lama sẽ dạy “Thích Lượng Luận” của Luận Sư Pháp Xứng(tsema namdrel)

*  Từ ngày 20/12 đến 29/12/2015 (9:00am - 11:30am & 1:00pm - 3:00pm giờ Ấn Độ) :  Đức Dalai Lama sẽ tiếp tục giảng phần tiếp theo về 18 luận giảng về Đạo Lộ của Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ

*  Từ ngày 30/12 – 31/12/2015 (12:00g trưa - 3:00pm giờ Ấn Độ) :  Đức Dalai Lama sẽ ban truyền Lễ Quán Đảnh 16 Giọt Bồ Đề của Trường phái Kadam.

*  Vào ngày 1/1/2016 (8:00am - 11:00am giờ Ấn Độ ) Lễ Cầu Nguyện sự Trường Thọ đến Đức Dalai Lama

Xin lưu ý:  Để biết giờ địa phương, mời vào website http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html  để thực hiện việc chuyển đổi giờ. 

Cụ thể 9.00am của ngày 19/12 giờ Ấn Độ sẽ là 10.30am ngày 19/12 theo giờ Việt Nam, hay 3.30am ngày 19/12 theo giờ London, Anh Quốc hoặc 7.30pm ngày 18/12 theo giờ California, USA.


THÔNG BÁO CẬP NHẬT: 

1/  VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN CỦA KHOÁ GIẢNG TRÌNH TỰ  ĐƯỜNG TU GIÁC NGỘ (JANGCHUP LAMRIM) 2015

Hôm nay, ngày 17/11/2015, Văn phòng của Đức Dalai Lama xin thông báo lại về sự thay đổi thời gian cho Khoá Giảng Jangchup Lamrim 2015:

Từ ngày 20-29/12/2015:  Giảng về Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ (Jangchup Lamrim)

Từ ngày 30-31/12/2015:  Đức Dalai Lama sẽ ban truyền Lễ Quán Đảnh 16 Giọt Bồ Đề của Trường phái Kadam thể theo sự thỉnh nguyện của Ban Tổ Chức Jangchup Lamrim 2015.

*  Vào ngày 1/1/2016:  Lễ Cầu Nguyện sự Trường Thọ đến Đức Dalai Lama do Ban Tổ Chức Jangchup Lamrim thực hiện.

Thời gian dành cho chương trình bổ sung tại Tu Viện Tashi Lhunpo cũng được thay đổi như sau:

Sáng ngày 19/12/2015: Khánh thành Giảng Đường mới của Tu Viện

Chiều ngày 19 /12/2015:  Ngài sẽ  dạy "Luận giảng về Tập Lượng Luận" của Ngài Pháp Xứng (Dharmakirti's Commentary of Pramana-samuccaya).

Mời vào website của Tu Viện Tashi Lhunpo  http://www.tashilhunpo.org để xem chi tiết chương trình các ngày 19/12/2015 (chương trình này không phải do BTC Jangchup Lamrim thực hiện).

Xin lưu ýVăn Phòng của Đức Dalai Lama (chứ không phải Ban Tổ Chức Khoá Giảng Jangchup Lamrim) chịu trách nhiệm lên chương trìnhthực hiện các thay đổi cho lịch trình của Đức Dalai Lama.  Sự thay đổi về thời gian như trên hoàn toàn không do BTC Jangchup Lamrim thực hiện .

Thông báo này từ Trưởng Ban Tổ Chức Khoá Giảng Lamrim - Sư Tenzin Khentse (Tseten).

2/  DANH SÁCH CẤP PAP THỨ 2 VÀ THỨ 3 đã được công bố trên mạnghttps://www.jangchuplamrim.org/2015/11/13/2015-pap-issued-list-2-now-available/ và    https://www.jangchuplamrim.org/2015/11/22/2015-pap-list-3-now-available/ .  Các danh sách bổ sung sẽ được tiếp tục chuyển lên trang web khi có sẵn.  Nếu quý vị ĐÃ nhận được giấy phép PAP, quý vị KHÔNG CẦN phải kiểm tra tên của mình ở các danh sách này.  
Tài liệu học tập dành cho khóa tu nàyBồ Đề Lạc Đạo Nhật Quang Trang Nghiêm


THÔNG BÁO 1: 
VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN CỦA KHOÁ GIẢNG TRÌNH TỰ  ĐƯỜNG TU GIÁC NGỘ (JANGCHUP LAMRIM) 2015

 

Văn phòng của Đức Dalai Lama xin thông báo về thay đổi thời gian cho Khoá Giảng Jangchup Lamrim 2015:

Từ ngày 23 - 31/12/2015:  Giảng về Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ (Jangchup Lamrim)

Từ ngày 1-2/1/2016:  Đức Dalai Lama sẽ ban truyền Lễ Quán Đảnh 16 Giọt Bồ Đề của Trường phái Kadam thể theo sự thỉnh nguyện của Ban Tổ Chức Jangchup Lamrim 2015.

Thời gian dành cho chương trình bổ sung tại Tu Viện Tashi Lhunpo cũng được thay đổi như sau:

Ngày 19/12/2015: Khánh thành Giảng Đường mới của Tu Viện

Từ 20-22/12/2015:  Ngài sẽ  dạy "Luận giảng về Tập Lượng Luận" của Ngài Pháp Xứng (Dharmakirti's Commentary of Pramana-samuccaya).

Mời vào website của Tu Viện Tashi Lhunpo  http://www.tashilhunpo.org để xem chi tiết chương trình các ngày 19-22/12/2015 (chương trình này không phải do BTC Jangchup Lamrim thực hiện).

Xin lưu ýVăn Phòng của Đức Dalai Lama (chứ không phải Ban Tổ Chức Khoá Giảng Jangchup Lamrim) chịu trách nhiệm lên chương trìnhthực hiện các thay đổi cho lịch trình của Đức Dalai Lama.  Sự thay đổi về thời gian như trên hoàn toàn không do BTC Jangchup Lamrim thực hiện .

Thông báo này từ Trưởng Ban Tổ Chức Khoá Giảng Lamrim - Sư Tenzin Khentse (Tseten).

  

PLEASE NOTE: Date Change

by Jangchup Lamrim

The Office of His Holiness the Dalai Lama has announced new dates for the 2015 Jangchup Lamrim Teachings:

  • 23-31 December 2015: Jangchup Lamrim Teachings
  • 1-2 January 2016: Sixteen Drops of Kadam Initiation organized by the Jangchup Lamrim Teaching Organizing Committee

The dates of His Holiness the Dalai Lama’s additional program at Tashi Lhunpo Monastery have also changed:

  • 19 December 2015: Inauguration of the new Assembly Hall
  • 20-22 December 2015: Teachings on Dharmakirti’s Commentary on Pramana-samuccaya
  • For more information about the 19-22 December program, please see http://www.tashilhunpo.org/2015-teachings. (These events are NOT organized by the Jangchup Lamrim Teaching Organizing Committee.)

Please note that it is the Office of His Holiness the Dalai Lama (NOT the Jangchup Lamrim Teaching Organizing Committee) who sets all dates and makes all date changes for His Holiness’ schedule. The Jangchup Lamrim Teaching Organizing Committee has had no control over these date changes.

This announcement is from Ven. Tenzin Khentse (Tseten), Chairman of the Jangchup Lamrim Teaching Organizing Committee

THÔNG BÁO 2: 
DANH SÁCH CẤP PAP 2015 THỨ NHẤT ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN MẠNG

 

Khi Chính quyền Ấn Độ cấp giấy phép PAP, Văn phòng của Đức Dalai Lama sẽ trực tiếp gửi giấy phép PAP đến người nộp đơn bằng đường email.  Tuy nhiên, do một số trở ngại về điện thư, đôi lúc có vài giấy phép PAP không được chuyển đến chính xácVì vậy, BTC Khoá Giảng Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ (Jangchup Lamrim) đã cố gắng đưa lên trang web của mình danh sách các giấy phép PAP đã được cấp, nhằm giúp những ai chưa nhận được giấy phép PAP có thể kiểm tra lại tên của mình.

Danh sách đầu tiên đã được chuyển lên trang web của Jangchup Lamrim hôm nay.  Các danh sách bổ sung sẽ được tiếp tục chuyển lên trang web khi có sẵn.  Vậy nếu quý vị chưa nhận được giấy phép PAP của mình, xin mời kiểm tra tên của quý vị ở đường truyền https://www.jangchuplamrim.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-PAP-Issued-List-1.pdf

Lưu ý:  Nếu quý vị ĐÃ nhận được giấy phép PAP, quý vị KHÔNG CẦN phải kiểm tra tên của mình ở danh sách này.  Nếu quý vị mới nộp đơn xin PAP vào tháng trước, quý vị chưa cần phải kiểm tra tên của mình ở danh sách thứ nhất này, vì dường như giấy phép PAP của quý vị chưa được cấp.

 

2015 PAP Issued List #1 now available

by Jangchup Lamrim

Once issued by the Indian Government, PAP’s are sent by the Bureau of His Holiness of Dalai Lama directly to all applicants via email attachment.  However, due to various email problems, sometimes a few PAP’s may not arrive correctly. Therefore, the Jangchup Lamrim Teaching Organizing Committee is making available on our website a list of issued PAP’s so that anyone who has not yet received their PAP may check for their name.

The first list has been posted today and additional lists will added as they become available, so if you have NOT already received your PAP you can look for your name here.

Note: If you have already received your PAP, you do NOT need to check this list. If you have applied for your PAP in the last month, you may not need to check this list right now, as it is unlikely that your PAP has been issued yet.


THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
KHOÁ GIẢNG JANGCHUP LAMRIM CÓ  SỰ THAY ĐỔI VỀ THỜI GIAN

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo rằng Khoá Giảng Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ (Jangchup Lamrim) 2015 sẽ được kéo dài suốt 10 ngày: từ 24/12/2015 đến 2/1/2016 (thay vì 5 ngày từ 24-28/12/2015)

Như đã thông báo trước đây, Khoá Giảng này sẽ được tổ chức tại Tu Viện Tashi Lhunpo.  Các bài giảng tiếp theo của Khoá Giảng sẽ được thực hiện tại Tu Viện, sau khi Đức Dalai Lama khánh thành Chánh Điện mới vào ngày 20/12 vàthuyết giảng Tập Lượng Luận của Ngài Pháp Xứng (Dharmakirti's Commentary of Pramana-samuccaya / tsema namdrel) vào các ngày 21-23/12/2015.

Chúng tôi thành thật xin lỗi về bất kỳ sự trở ngại nào đã gây ra cho quý vị vì sự kéo dài thời gian của Khoá Giảng.

Cũng theo thông tin cập nhật từ đường truyền https://www.jangchuplamrim.org/how-to-attend/protected-area-permit-pap/, hạn chót để nộp đơn xin PAP là 15/10/2015.  Thông thường, sẽ mất từ 2 - 4 tháng để được cấp giấy phép PAP.  Kính mời quý vị nào muốn đăng ký tham dự Khoá Giảng Jangchup Lamrim 10 ngày này, xin nộp ngay đơn xin PAP.

Xin giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi thông tin về sự thay đổi thời gian này.

 

Thông báo này từ Trưởng Ban Tổ Chức Khoá Giảng Lamrim - Sư Tenzin Khentse (Tselten).


THÔNG BẠCH VỀ KHÓA GIẢNG
“TRÌNH TỰ ĐƯỜNG TU GIÁC NGỘ - JANGCHUP LAMRIM

 

BTC Khóa Giảng Jangchup Lamrim trân trọng thông báo : Đức Dalai Lama thứ 14 sẽ tiếp tục giảng dạy về Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ - Jangchup Lamrim, từ ngày 24 đến 28 tháng 12 năm 2015 tại Tu Viện Tashi Lhunpo, ở Khu Định Cư Tây Tạng Bylakuppe tại miền Nam Án Độ.

Trang mạng đăng ký http://www.jangchuplamrim.org/how-to-attend/registration/ hiện đã hoạt động.

Hướng dẫn quan trọng về việc nộp đơn xin giấy phép PAP bắt buộc đã có sẵn tại đây: http://www.jangchuplamrim.org/how-to-attend/protected-area-permit-pap/. XIN LƯU Ý:  Để bảo đảm việc giấy phép PAP của quý vị được duyệt nhanh hơn, trong đơn xin PAP, ở dòng 15 (Mục Đích Viếng Thăm), quý vị cần phải viết chính xác như sau: “To attend H.H. Dalai Lama’s Teachings JL4”.  Ngoài ra, hướng dẫn cho việc điền vào dòng 13 và 17 của đơn xin cũng đã được cập nhật.

Hướng dẫn về nơi tạm trú:

http://www.jangchuplamrim.org/travel-guide/accommodation/

Hướng dẫn về phương tiện giao thông:

http://www.jangchuplamrim.org/travel-guide/transportation/

Các tài liệu về Lamrim bằng tiếng Việt có thể tìm thấy ở đây:

http://www.jangchuplamrim.org/jangchup-lamrim/text-translations/text-translations-vietnamese/  

Video trực tuyến của các buổi giảng Jangchup Lamrim 2013 và 2014 với phần thông dịch Việt ngữ có thể tìm thấy ở đây :

2013: http://livestream.com/DalaiLamaEnglish/lamrim-vietnamese

2014: http://livestream.com/DalaiLamaVietnamese/18-commentaries/archives

Xin giúp chúng tôi quảng bá nguyên vẹn thông bạch này đến quý Phật tử Việt Nam.  Chân thành cám ơn.

LỜI NHẮN TỪ BAN TỔ CHỨC JANGCHUP LAMRIM:  MỜI QUÝ VỊ MUỐN THAM DỰ KHOÁ GIẢNG TRÌNH TỰ ĐƯỜNG TU GIÁC NGỘ" CẦN NỘP GẤP ĐƠN XIN CẤP PAP (PROTECTED AREA PERMIT)
Chỉ còn khoảng 5 tháng nữa là đến Khoá Giảng Jangchup Lamrim 2014.  Đơn xin cấp PAP thường phải mất hơn 4 tháng để được giải quyết.  Vậy kính mời quý vị muốn tham dự khoá Giảng hãy gấp rút nộp đơn xin giấy phép bắt buộc PAP.
Quý vị PHẢI ghi chính xác như sau "H.H. Dalai Lama’s Teachings JL4" ở dòng 15 (mục đích chuyến thăm) trên đơn xin PAP, nhằm giúp việc cấp giấy phép được tiến hành nhanh hơn.
Đơn xin PAP và hướng dẫn chủ yếu có sẵn tại đường truyền
http://www.jangchuplamrim.org/how-to-attend/protected-area-permit-pap/

 

2015 Jangchup Lamrim Teachings with His Holiness the Dalai Lama
Update Announcement (June 2015)

The Jangchup Lamrim Teaching Organizing Committee is extremely pleased to announce the continuation of the Jangchup Lamrim Teachings by His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet from 24 to 28 December 2015 at Tashi Lhunpo Monastery in Bylakuppe Tibetan Settlement, south India.

Required website registration is now open here:

https://www.jangchuplamrim.org/how-to-attend/registration/

Essential advice for applying for your mandatory PAP, including a VERY IMPORTANT tip to ensure quicker processing of your PAP (see line 15) is available here: https://www.jangchuplamrim.org/how-to-attend/protected-area-permit-pap/

Lamrim texts in Vietnamese can be found here:

https://www.jangchuplamrim.org/jangchup-lamrim/text-translations/text-translations-vietnamese/ 

Livestreaming video of the Jangchup Lamrim Teachings with Vietnamese translation

2013: http://livestream.com/DalaiLamaEnglish/lamrim-vietnamese

2014: http://livestream.com/DalaiLamaVietnamese/18-commentaries/archives 

 

Please apply for your PAP now!
<http://www.jangchuplamrim.org/2015/07/13/please-apply-for-your-pap-now/
by Jangchup Lamrim <http://www.jangchuplamrim.org/?author=2>      
The 2015 Jangchup Lamrim Teachings are now just over 5 months away.  PAP
applications can sometimes take 4+ months to process so please apply for your mandatory PAP (Protected Area Permit) as soon as possible!
You MUST write exactly the following: “H.H. Dalai Lama’s Teachings JL4” on
your PAP application form line 15 (purpose of visit) to ensure quicker processing.
PAP application form and essential advice are available here
<http://www.jangchuplamrim.org/how-to-attend/protected-area-permit-pap/> .


Muốn có các tài liệu sử dụng tại Khoá Giảng (dạng file PDF), mời vào link http://www.jangchuplamrim.org/jangchup-lamrim/text-translations/ chọn ngôn ngữ thích hợp để download. 

Hoặc quý độc giả có thể download về nhà hay đọc trực tiếp online tài liệu tiếng Việt này tại TVHS: Tất cả các bản dịch này đều xuất xứ từ một nguồn: Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas (Võ Quang Nhân):

● ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ Tập 1 
● ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ Tập 2
● ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ Tập 3
● ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ (PDF)Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/07/2016(Xem: 5328)
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?