Lời Di Huấn

23/12/201012:00 SA(Xem: 9461)
Lời Di Huấn

thichdonhau-006
thichdonhau-007
Tạo bài viết
23/12/2010(Xem: 11032)
23/12/2010(Xem: 16975)
23/12/2010(Xem: 10809)
23/12/2010(Xem: 8777)
23/12/2010(Xem: 8314)
21/04/2012(Xem: 22578)
23/12/2010(Xem: 9420)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.