Hình Ảnh Trong Tang Lễ

03/09/201012:00 SA(Xem: 11852)
Hình Ảnh Trong Tang Lễ

Hình ảnh trong Tang Lễ của
thichtrithu-tuongniem-kyyeu

77_httrithu-lenhapquan

Lễ nhập kim quan
77_httrithu-lethotang
Lễ thọ tang
77_httrithu-letruy_dieu
Lễ Truy Điệu

77_httrithu-tu_quanghuonggialam_den_chuaxaloi
Cung đón Kim Quang đến Chùa Xá Lợi từ Tu Viện Quảng Hương Già Lam

77_httrithu-xetontri_dianhht
Xe hoa tôn trí di ảnh của Hòa Thượng Trí Thủ

77_httrithu-kimquanhttoi_chuaxaloi
Cung đón Kim Quang đến Chùa Xá Lợi


77_httrithu-kinquanhtvetoi_quanghuonggialam
Kim Quang được cung đón trở lại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

77_httrithu-duakimquanhttuchuaxaloivequanghuonggialam

Lễ cung tống Kim Quang 

77_httrithu-giangduongchuaxaloi_noiquang_kimquanht

Tại giảng đường Chùa Xá Lợi

77_httrithu-lenhapthap

Lễ nhập tháp

77_httrithu-kimquan_ht_dua_len_kimtinh

Cung tống Kim Quan nhập tháp

77_httrithu-htthichducthieu_docloicamta

Hòa Thượng Đức Thiệu đọc lời cảm tạ sau lễ nhập tháp

 

 

Tạo bài viết
18/09/2010(Xem: 45122)
16/10/2014(Xem: 22846)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.