Hình Ảnh Trong Tang Lễ

03/09/201012:00 SA(Xem: 11134)
Hình Ảnh Trong Tang Lễ

Hình ảnh trong Tang Lễ của
thichtrithu-tuongniem-kyyeu

77_httrithu-lenhapquan

Lễ nhập kim quan
77_httrithu-lethotang
Lễ thọ tang
77_httrithu-letruy_dieu
Lễ Truy Điệu

77_httrithu-tu_quanghuonggialam_den_chuaxaloi
Cung đón Kim Quang đến Chùa Xá Lợi từ Tu Viện Quảng Hương Già Lam

77_httrithu-xetontri_dianhht
Xe hoa tôn trí di ảnh của Hòa Thượng Trí Thủ

77_httrithu-kimquanhttoi_chuaxaloi
Cung đón Kim Quang đến Chùa Xá Lợi


77_httrithu-kinquanhtvetoi_quanghuonggialam
Kim Quang được cung đón trở lại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

77_httrithu-duakimquanhttuchuaxaloivequanghuonggialam

Lễ cung tống Kim Quang 

77_httrithu-giangduongchuaxaloi_noiquang_kimquanht

Tại giảng đường Chùa Xá Lợi

77_httrithu-lenhapthap

Lễ nhập tháp

77_httrithu-kimquan_ht_dua_len_kimtinh

Cung tống Kim Quan nhập tháp

77_httrithu-htthichducthieu_docloicamta

Hòa Thượng Đức Thiệu đọc lời cảm tạ sau lễ nhập tháp

 

 

Tạo bài viết
18/09/2010(Xem: 42588)
16/10/2014(Xem: 19003)
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.