Cởi Trói I

01/10/201312:00 SA(Xem: 6225)
Cởi Trói I

CỞI TRÓI
(PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG 4)
truyện dài của Vĩnh Hảo 
Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1997

coitroi1


Xem online mục lục bên phải.
Download về nhà trọn tác phẩm Cởi Trói I trong dạng PDF:
CỞI TRÓI I (PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG 4) PDF


Tạo bài viết
30/09/2012(Xem: 8750)
30/08/2014(Xem: 5051)
06/06/2019(Xem: 10805)
01/10/2013(Xem: 4234)
26/10/2021(Xem: 1978)
27/09/2015(Xem: 3701)
23/09/2018(Xem: 6412)
25/09/2014(Xem: 8136)
01/10/2013(Xem: 6341)
30/06/2015(Xem: 4332)
27/04/2020(Xem: 3114)
20/10/2018(Xem: 4998)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.