Cởi Trói I

01/10/201312:00 SA(Xem: 4878)
Cởi Trói I

CỞI TRÓI
(PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG 4)
truyện dài của Vĩnh Hảo 
Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1997

coitroi1


Xem online mục lục bên phải.
Download về nhà trọn tác phẩm Cởi Trói I trong dạng PDF:
CỞI TRÓI I (PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG 4) PDF


Tạo bài viết
30/09/2012(Xem: 7313)
30/08/2014(Xem: 3634)
01/10/2013(Xem: 3208)
27/09/2015(Xem: 2637)
23/09/2018(Xem: 2993)
25/09/2014(Xem: 5754)
01/10/2013(Xem: 5146)
30/06/2015(Xem: 3157)
27/04/2020(Xem: 1222)
20/10/2018(Xem: 2527)
21/11/2015(Xem: 4065)
23/03/2019(Xem: 4884)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.
Rồi đây các sử gia sẽ lượng giá biến cố Minneapolis, mới đầu tưởng chừng như nhỏ bé, bình thường vì biết bao người Da Đen đã từng bị cảnh sát Da Trắng bắn chết, nhưng không ngờ biến cố này lại gây tác động toàn cầu. Nguyên do tại đâu? Là người Phật tử chúng ta suy nghĩ thế nào về biến cố này?