Công Trình Biên SoạnPhiên Dịch Kinh Sách Của Đại Lão Ht. Thích Trí Tịnh

28/03/201412:00 SA(Xem: 7862)
Công Trình Biên Soạn Và Phiên Dịch Kinh Sách Của Đại Lão Ht. Thích Trí Tịnh


thanhkinhtuongniem_daillaohaothuong_1

CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN
PHIÊN DỊCH KINH SÁCH

CỦA ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ TỊNH

Phiên Dịch

Kinh Phạm Võng

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Cầu Siêu

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Đại Báo Tích

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Kinh A Di Đà

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Nghi thức tụng giới Bồ Tát

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Vô Lượng Thọ Phật

Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà

● Trí Tịnh Toàn Tập

Chào mừng năm 2014

Diễn văn Phật đản Phật lịch 2557  

48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Kinh Phổ Môn

Bớt duyên - Chuyên tâm niệm Phật

Đường về Cực Lạc

Tỳ Kheo khất thực

Hóa giải nghiệp đời trước  

Đừng dính đến quyền lợi  

Hòa thượng Thích Trí Tịnh Khai Thị tại Lễ Khánh Tuế Đại Thọ 95 tuổi

A Di Đà Phật Hay A Mi Đà Phật

Diễn Văn Đại Lễ Phật Đản PL.2555, DL.2011  

Ngày Xuân Nói Chuyện Dịch Kinh

Hương sen vạn đức

Bốn mươi tám đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Giới ăn thịt

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp


(Còn tiếp)

Tạo bài viết
28/03/2014(Xem: 3649)
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in nói: “Phật giáo là nguồn lực Bi-Trí-Dũng, tạo thành sức mạnh đã giúp đất nước và con người Hàn Quốc vượt qua biết bao thử thách trong hơn 1.700 năm qua. Phật giáo luôn sát cánh bên những người đang phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, dân chủ và hòa bình của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng cộng đồng Phật giáo sẽ liên tục hợp lực để mở ra con đường hướng tới giao lưu liên Triều và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.
Là người quan tâm rất sớm, từ năm 2019, về việc lấy hình ảnh Đức Phật để biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn xót xa chia sẻ việc đó là rất nghiêm trọng xét trên phương diện ứng xử văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều biểu hiện suy thoái đạo đức truyền thống.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.