Kinh Đại Bát Niết Bàn

23/04/201012:00 SA(Xem: 217532)
Kinh Đại Bát Niết Bàn


KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
Dịch Từ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Xuất Bản 1990
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2009

kinhdaibatnietban-thichtritinh
Tạo bài viết
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".