Hoằng Pháp 33

20/11/20163:43 SA(Xem: 2390)
Hoằng Pháp 33Cuộc sống này vẫn còn những điều kỳ diệu, vẫn có những điều tốt đẹp và nhiệm mầu, mang lại cho ta những niềm vui sâu sắc. Hạnh phúc bao giờ cũng có mặt, nhưng hạnh phúc cũng vẫn cần thêm một điều kiện quan trọng nữa, là sự có mặt của chính ta trong bây giờ và ở đây.

Tạo bài viết
06/06/2014(Xem: 6020)
05/01/2022(Xem: 30444)
01/12/2014(Xem: 8003)
08/01/2015(Xem: 8045)