Các Tạp Chí Phật Giáo

08/10/20223:39 SA(Xem: 1930)
Các Tạp Chí Phật Giáo
CÁC TẠP CHÍ PHẬT GIÁO
Tổng hợp tất cả các tạp chí Phật Giáo hiện hành

Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo (Thích Hải Ấn)
Tạp chí Chánh Pháp (Thích Nguyên Trí - Vĩnh Hảo)
Tập san Vô Ưu (Phật Giáo Dak Lak - Thích Châu Quang)
Tập san Pháp Luân (Thích Tuệ Sỹ)
Tạp chí Hương Thiền (Thích Thiện Tài)
Tạp chí Đuốc Sen - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam (Thích Giác Toàn)

Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy 2010 & 2012 (Thích Thiện Minh)
Tạp chí Phật Học Từ Quang (Thích Đồng Bổn)
Tạp chí Viên Giác (Thích Như Điển)
Tập san Phật Học (Thích Như Minh)
Tạp chí Nghiên Cứu Tôn Giáo (Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo)
Tinh Tấn Magazine (Hoàng Mai Đạt)
Đất Lành Magazine 


Xem thêm:
blank
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/06/2014(Xem: 7532)
02/09/2023(Xem: 41077)
01/12/2014(Xem: 9857)
08/01/2015(Xem: 9825)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana