Chương Trình Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ & Nepal Nov 2022

23/07/20225:51 SA(Xem: 4266)
Chương Trình Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ & Nepal Nov 2022

CHƯƠNG TRÌNH 
HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH
 ẤN ĐỘ & NEPAL Nov 2022

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG16 ngày

Từ Tuesday, 01 November  đến ngày Thursday, 17 November-2022

GHI DANH: 22 July 2022
Hạn chót là ngày 01-Oct- 2022 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN :
Tỳ Khưu Thích Tánh Tuệ (Chùa Vạn Phước- Sandiego) 
& Chư Tôn Đức Tăng Ni  - 
chương trình thuyết giảnghành lễ riêng.

hanh huong
PDF icon (4)CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ & NEPAL NOV. 2022Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
14/10/2014(Xem: 6221)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana