Pháp Hội Địa Tạng

04/09/20233:29 SA(Xem: 1403)
Pháp Hội Địa Tạng

phap hoi dia tang
phap hoi dia tang 2

Đọc thêm
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (HT. Thích Trí Tịnh)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích (HT. Tuyên Hóa)

Lược Giải Kinh Địa Tạng (HT. Thích Minh Điền)
Địa Tạng Mật Nghĩa (Chánh Trí Mai Thọ Truyền)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/03/2023(Xem: 5332)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana