Nhật Ký Dharamsala - Không Quán

13/09/201012:00 SA(Xem: 60278)
Nhật Ký Dharamsala - Không Quán

NHẬT KÝ DHARAMSALA
BÚT KÝ VỀ CUỘC HÀNH TRÌNHHỌC ĐẠO

TẠI ẤN ĐỘ NĂM 2008

Nhà xuất bản: Văn Hóa Saigon - TP. Hồ Chí Minh 2009

nhatky-dharamsala-bia

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
14/10/2014(Xem: 6211)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana