Sự Thanh Tẩy

21/09/201012:00 SA(Xem: 19301)
Sự Thanh Tẩy

Sự Thanh Tẩy

“Bhagawan Vajrasattva, kính xin Ngài hãy thanh tẩy tất cả những ô nhiễm, thói hư tật xấu và ngay cả sự bất toàn trong lời nguyện hứa này của con và của muôn loài chúng sinh.”

Vì lời cầu khẩn thành thật thiết tha này, ánh sáng rọi chiếu rực lên từ chuỗi mật tự và từ chủng tử HUM trong thánh tâm Ngài. Nó tẩy sạch tất cả ô nhiễm xấu xa của muôn loài chúng sinh rồi trở nên phẩm vật cúng dường chư Phật và Bồ tát. Bản tính thanh khiết của thân khẩu và ý thánh thiện biến thành ánh sáng thâm nhập lại vào chủng tử HUM và chuỗi mật tự.

[Rồi từ chủng tử HUM và từ chuỗi mật tự] một dòng năng lượng an lạc trắng (white kundalini) bắt đầu tuôn tràn xuống các luân xa của hai Ngài. Nó tuôn chảy xuống các luân xa của sự hợp nhất (biểu tượng bất nhị ôm choàng của Vajrasattava và Dorje Nyem-ma) rồi tràn xuống luân xa đỉnh đầu con. Suối nguồn đại lạc siêu tuyệt này tràn ngập toàn thân con, thanh tẩy toàn diện ô nhiễm xấu xa của thân khẩu và ý của con. Thanh tẩy toàn diện

Trước tiên chúng ta cầu xin Heruka Vajrasattava - thần hủy diệt ô nhiễm, đấng cai quản tất cả tri thức và thánh hóa thế giới này – thanh tẩy chúng ta và muôn loài chúng sinh sạch hết mọi ô nhiễm của thân khẩu và ý cùng những sai tráisuy đồi trong lời nguyện hứa cam kết này.

Rất nhiều tia sáng từ chủng tử HUM và từ chuỗi mật tựthánh tâm Heruka Vajrasattva và Phật mẫu tỏa chiếu mười phương, thanh tẩy hết ô nhiễm của tất cả chúng sinh rồi làm cho phẩm vật cúng dường thành tuyệt hảo dâng lên chư Phật cùng chư Bồ tát. Bản chất thanh khiết của trí tuệ siêu việt của thân khẩu và ý thánh thiện biến thành ánh sáng rồi thẩm thấu vào chủng tử HUM và vào chuỗi mật tự tại thánh tâm Vajrasattava và Phật mẫu. Rồi từ đây, muôn vàn dòng năng lượng an lạc trắng tuôn chảy vào kênh thần lực trung tâm của Ngài. Bản chất nguồn lực đại lạc này chính là tuệ lạc siêu việt của Ngài. Đây chính là nguồn lực vô tận, không bao giờ cạn – ngược lại với năng lực giới hạn của chúng ta, luôn luôn tiêu hao nên cần phải ăn để bù đắp lại.- Khi quán tưởng sự việc này, chúng ta cũng nên quán tưởng dòng năng lượng an lạc trắng đang chảy tràn vào kinh mạch trung tâm của Phật mẫu, Dorje Nyem-ma.

Nguồn lực đại lạc trắng rót vào kinh mạch trung tâm của hai Ngài rồi đi xuống các luân xa phía dưới và rời khỏi thân xác thanh khiết của hai Ngài tại điểm hợp nhất. Nó tiếp tục chảy xuống vầng trăng và tòa sen, đây là sự tuôn chảy tự nhiên của nguồn tuệ lạc, không có gì ngăn cản được. Nó chảy vào ta qua luân xa đỉnh đầu rồi đi xuống những luân xa phía dưới theo kinh mạch trung tâm như thác nước chảy. Điều quan trọng là ta nên quán tưởng dòng đại lạc trắng tuôn chảy rất mạnh, như thác lũ, nó tràn vào cơ thể ta và toàn hệ thần kinh ta. Nguồn đại lạc trắng này không thấy như vật chất nhưng cảm nhận rất thực. Ta cảm thấy tràn ngập ánh sáng và hỉ lạc. Tất cả ô nhiễm, xấu xa của thân khẩu và ý hoàn toàn tan biến hết.

Tụng niệm mật chú

OM VAJRA HERUKA SAMAYAM ANUPALAYA. HERUKA TENOPATISHTHA. DRIDHO ME BHAVA, SUTOSHYO ME BHAVA, SUPOSHYO ME BHAVA, ANURAKTO ME BHAVA. SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA. SARVA KARMA SUCHA ME CHITTAM SHREYAH KURU, HUM ! HA HA HA HA HOH ! BHAGAVAN VAJRA HERUKA MA ME MUNCHA. HERUKA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT !

Bây giờ chúng ta tụng bách tự mật chú của Heruka Vajrasattva. Có ba phương pháp quán tưởng khi tụng niệm mật chú này.

Phương pháp thứ nhất gọi là yan-de. Nguồn đại lạc trắng đi vào kinh mạch chính. Nó tràn ngập toàn thân và hệ thần kinh, tẩy rửa và tống ra ngoài tất cả ô nhiễm qua các lỗ chân lông và những chỗ hở trên cơ thể. Có nhiều cách quán tưởng ô nhiễm khi nó thoát ra khỏi thân xác, ta có thể chọn cách nào thích hợp nhất với tâm ta. Chúng ta cũng có thể quán tưởng tam độc tham sân si đi ra khỏi thân xác dưới dạng ba con vật tương ứng là con heo, con gà và con rắn. Hoặc chúng ta quán tưởng một cách đơn giản dưới bất cứ hình dạng nào xấu xa nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra, như bọ cạp, cua, giun, hắc ín, bùn…..

Có người hỏi rằng làm sao tống con này con khác, những con vật có lớp da dầy cứng ra khỏi thân xác của chúng được, thực tế cho biết có rất nhiều sinh vật đang sống trong cơ thể chúng ta. Chúng taliên hệ mật thiết với những sinh vật này, chúng ta không thể sống nếu không có chúng. 

Thân xác của chúng ta là nơi trú ẩn, nương náu của những côn trùng như giun sán, con dài, con ngắn cùng rất nhiều loài khác nữa. Chúng ta đang trả nợ chúng vì nghiệp quả. Trong quá khứ chúng ta đã lấy của chúng, bây giờ chúng lấy lại. Chúng ta đã lấy thức ăn của chúng, vì thế bây giờ chúng vào trong cơ thể của ta chúng ăn lại. Ngay cả những người tham lam nhất thế giới, họ nghĩ rằng cứ nắm thật chặt, cứ bám thật chặt thì chẳng ai lấy được cái gì của họ, họ có ngờ đâu giun sán đang ăn thức ăn trong bao tử ruột gan của họ. Nghiệp lực rất mạnh, không ai cưỡng được. Nếu ta lấy chúng ra khỏi cơ thể, chúng cũng vào lại. Chúng lấy sức khỏe của ta, đôi khi còn lấy cả mạng sống của ta. Chúng ta chết bằng rất nhiều cách, đừng nghĩ rằng có ai giết ta bằng dao, bằng súng đạn chúng ta mới chết.

Nghĩ như vậy chúng ta mới hoàn toàn thanh tẩy được, đặc biệt là tẩy rửa những ô trược ám chướng, những ô nhiễm xấu xa trong tâm. Chúng ta thường nói rất khó mà thanh tẩy những thói hư tật xấu đã thâm căn cú đế trong ta, nhưng không đúng như vậy, không thực chút nào, tất cả những khó khăn trong đời đều do tâm ta tạo ra. Chúng ta tự nhiên cảm thấy an lạc, chúng ta luôn luôn thích ứng với những cảm giác. Chúng ta cho rằng rất khó mà thích ứng với những sự kiện ở bên ngoài. Khi sự kiện xẩy ra không tốt, chúng ta đổ lỗi cho cha mẹ: “Mẹ tôi đã làm thế này, bố tôi đã làm thế kia. Mẹ tôi như thế này, bố tôi như thế kia…” Đây không phải tại thân xác chúng ta mà tất cả đều do tâm ta đã tạo ra những khó khăn cho đời. 

Nếu thực sự chỉ tại thân ta tạo ra vấn đề thì tại sao chúng ta không ngồi xếp chân lâu được? Tại sao chúng ta lại thắc mắc về cách ngồi này? Tâm ta đã nêu ra vấn đề. Khi ngồi thiền, nếu cảm thấy thoải mái, tâm ta sẽ được kiểm soát dễ hơn và sẽ có hứng thú tiếp tục ngồi hơn. Rồi cảm giác thoải mái lại tăng lên. Không phải tại cái xác này mà tại chính tâm ta. Vì thế, phương pháp tu tập này là để cho năng lực an lạc siêu việt tẩy rửa đi những chấp ngã và những hấp lực, trọng lực đang có trong ta, để ta cảm thấy dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh tẩy toàn diện

Phương pháp kế tiếp là man-de. Theo phương pháp này nguồn đại lạc tràn ngập toàn thân và hệ thần kinh, phát xuất từ dưới đi lên đỉnh đầu. Khi nó dâng lên, tất cả ô nhiễm xấu xa nổi trên mặt của năng lượng đại lạc này – như rác nổi trên mặt nước khi nước dâng lên – rồi thoát ra ngoài cũng qua lỗ chân lông và những chỗ hở ở phân trên của cơ thể. Khi nước cam lồ chảy tràn cơ thể, ta cảm thấy an lạc, hạnh phúc. Hãy cảm nhận sự thanh tẩy toàn khắp con người của ta, đặc biệt là những nhiễm ô siêu vi tế

Phương pháp quán tưởng thứ ba là phung-de. Quán tưởng đến ánh sáng thay vì nguồn năng lượng trắng. Vô lượng tia sáng an lạc phát ra từ thánh tâm của Heruka Vajrasattva, bùng cháy đến luân xa cuối cùng của Ngài, đi vào luân xa đỉnh đầu rồi vào kinh mạch trung tâm trong xương sống của ta. Nó mầu trắng điểm mầu sắc cầu vồng đỏ vàng xanh lá cây và xanh dương. Những tia sáng rực rỡ này chan hòa khắp thân thể ta, xóa tan hết tất cả những nghi ngờ, lưỡng lự trong tâm ta cùng với tam độc tham sân si; chúng sẽ biến mất mãi mãi không bao giờ trở lại. Sự kiện này giống như ta bật đèn ở một căn phòng tối tăm, bóng tối tan ngay lập tức. Bóng tối không thoát ra ngoài cửa sổ, phải không? Nó tự tan mất. Do đó, không còn một chỗ nào trong thân thể ta từ óc não, cổ, ngực ... còn tối tăm, còn ô nhiễm, ngay cả hệ thần kinh. Thanh tẩy hoàn toàn, trong sáng như pha lê. Hãy cảm nhận ta đã hoàn toàn được thanh tẩy, không còn một chút tì vết, nhất là những tì vết siêu vi tế trong tâm ta.

Trong những buổi tĩnh tâm, những ngày nhập thất, chúng ta có thể thực hành từng phương pháp cho mỗi lần tụng niệm mật chú hay dùng một phương pháp cho suốt thời tĩnh tâm, nhập thất, rồi thực hành phương pháp khác cho kỳ khác.

Ngoài thời kỳ tĩnh tâm, chúng ta có thể áp dụng những phương pháp này khi ngồi thiền hàng ngày, thật là ơn phước, hãy tụng niệm mật chú Heruka Vajrasattva 21 lần cho mỗi phương pháp. Thời gian tốt nhất là vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Ngồi thiền ban ngày thường hay bị lãng trí. Vì thế, như là một công việc cuối cùng của một ngày, chúng ta hãy thanh tẩy tất cả những hành vi xấu, những sinh hoạt không đạo đứcchúng ta đã tạo ra trong ngày; hãy đi ngủ trong một tâm thái an lành, thoải mái thay vì buồn phiền, chán chường đã xẩy ra trong ngày. Bởi vì thường ngày chúng ta đã luôn luôn va chạm với những hoạt động không thanh khiết nên chúng ta cần những phương pháp tẩy rửa như thế này. Chúng ta đã dành quá ít thời giờ cho công việc này.

Nghiệp chướng in sâu vào tâm ta tăng theo lũy tiến nhưng nếu ta tụng niệm mật chú Vajrasattva 21 lần một ngày, thì chúng sẽ bị tẩy rửa và không thể tăng được, kể cả những lời nguyện hứa bất toàn trong ngày. Nếu phương pháp này có sức mạnh ngăn cản sự tăng tiến của nghiệp lực tạo ra trong lúc nguyện hứa, qui yđại nguyện hoặc những trọng tội – thì dĩ nhiên nó cũng có thể chấm dứt sự tăng trưởng của những hành động ô nhiễm tự nhiên, như vô tình sát sinh hay những lời nguyện hứa cho qua. Hơn nữa, nếu chúng ta tụng niệm mật chú này đầy đủ một trăm ngàn lần –vô lượng lần - thì chắc chắn sẽ thanh tẩy trọn vẹn ô trược ám chướng của nghiêïp quả. 

Khi tụng niệm mật chú, điều quan trọng là chú tâm, đừng để ý đến chuyện gì khác ngoài việc thiền định. Nếu ta thực hành trong trạng thái an định nhất tâm như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ thanh tẩy được những dấu ấn bất tịnh thâm căn cú đế trong tâm ta cùng những chướng ngại trên con đường tu tập. Kết quả thanh tẩy này đến từ sức mạnh thiền định và từ sức mạnh của mật chú. Đôi khi nó cho ta những linh ảnh xẩy ra bên ngoài trái đất này. Khi tâm đã thanh tịnh, khi những chướng ngại ngăn che không còn, ta có thể nhìn được những phương trời mới lạ.

Mật chú còn cho ta khả năng đọc được tâm người khác. Hạnh phúc hay đau khổ tùy theo sự cảm nghĩ của họ. Rất nhiều hiện tượng khác cũng có thể xẩy ra – tùy theo từng cá nhân, từng trường hợp. Trong khi nhập thất, mỗi người có được kinh nghiệm khác nhau, mỗi người có được nhận thức khác nhau. Rất khó mà biết được ai sẽ kinh qua nhận thức gì. Có người sẽ là Vajrasattvas Mỹ, có người sẽ là Kim Cang Tát Đỏa Á Đông, có người sẽ là Vajrasattvas Tây phương, hoặc Úc châu.... ai mà biết được!!! 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 109512)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)