Mục Lục

26/09/201012:00 SA(Xem: 15683)
Mục Lục

MỤC LỤC

Mở đầu
PHẦN MỘT : NHỮNG SƠ BỘ
Quy y, Lễ lạyBồ đề tâm
Thiền định Vajrasattva
Cúng dường Mạn đà la
Guru yoga
Cái chết và Vô thường
Nghiệp và Luật nhân quả
Những tai hại của Sanh tử
Sự quý giá được tái sanh làm Người
Điều kiện nguyên nhân cho Thành công
Điều kiện Chính yếu
Điều kiện Khách quan
Điều kiện Trực tiếp
PHẦN HAI : THIỀN ĐỊNH
Những tư thế căn bản của Thân và Tâm
Chú tâm trên một Đối tượng Thấy
Những Đối tượng Giác quan khác
Trừ bỏ Hôn trầmXao động
Chú tâm Không Đối tượng
Chú tâm vào Hơi thở và Ba giai đoạn An định Tâm thức
Loại bỏ Siết chặt và Buông lỏng
Trạng thái Định tâm thực sự và Ba Ân điển
PHẦN BA : THIỀN QUÁN (QUÁN CHIẾU)
Nhìn vào Tâm an định
Nhìn vào Tâm chuyển động hay khởi tưởng
Nhìn vào Tâm phản chiếu những hình tướng 


và vào Tâm trong tương quan với Thân
Nhìn vào cùng lúc Tâm an định và Tâm chuyển động
Nhận ra Bản tánh của Tâm an định
Nhận ra Bản tánh của Tâm chuyển động hay Tâm nghĩ tưởng
Nhận ra Bản tánh của Tâm phản chiếu cảnh vật và của Tâm trong liên hệ với Thân
Nhận ra cùng lúc Bản tánh của Tâm an định và Tâm chuyển động
Tóm tắt
PHẦN BỐN : NÂNG CẤP SỰ THỰC HÀNH CỦA CON
Phối hợp Đại Ấn với những Thực hành khác và Bốn hoạt động
Năm tà kiến, Ba thiện xảo và Bốn thân Phật
Ba chỗ con có thể lạc và 
Bốn chỗ con có thể mất tánh Không
Những Điểm nguy hiểm nơi sự vật có thể khởi lên như kẻ thù và những nhiễu loạn khác
Những Lợi lạc của những thực hành và những giai đoạn và những con đường theo Đại Ấn
Những định nghĩa kết thúc
Lời chú của Tác giả
BÀI NGUYỆN ĐẠI ẤN

Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 101218)
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.