Giòng Sông Chẳng Thể Đóng Băng

07/10/201012:00 SA(Xem: 47690)
Giòng Sông Chẳng Thể Đóng Băng


GIÒNG SÔNG CHẲNG THỂ ĐÓNG BĂNG

 

 

Đại Sư Garchen Rinpoche - Tâm Bảo Đàn dịch

Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 103940)