Làm Thế Nào Gampopa Đạt Những Thành Tựu Tâm Linh

15/10/201012:00 SA(Xem: 45056)
Làm Thế Nào Gampopa Đạt Những Thành Tựu Tâm Linh

LÀM THẾ NÀO GAMPOPA ĐẠT ĐƯỢC 
NHỮNG THÀNH TỰU TÂM LINH 
 Geshe Ngawang Dhargye thuyết giảng
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 104541)