Làm Thế Nào Gampopa Đạt Những Thành Tựu Tâm Linh

15/10/201012:00 SA(Xem: 46250)
Làm Thế Nào Gampopa Đạt Những Thành Tựu Tâm Linh

LÀM THẾ NÀO GAMPOPA ĐẠT ĐƯỢC 
NHỮNG THÀNH TỰU TÂM LINH 
 Geshe Ngawang Dhargye thuyết giảng
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
26/08/2010(Xem: 64069)
13/03/2013(Xem: 9865)
11/09/2012(Xem: 60890)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana