Tiến Vào Cung Thành Toàn Trí

27/12/201012:00 SA(Xem: 22080)
Tiến Vào Cung Thành Toàn Trí

TIẾN VÀO CUNG THÀNH TOÀN TRÍ
Lời Nguyện Ước Thể nhập Chân Ngữ
Nguyên tác: “Entering the City of Omniscience”
by Rigdzin Jikmé Lingpa – Thanh Liên Việt dịch

 Con kính lễ nguồn mạch của đại dương các thành tựu: các Đạo sư, Tam Bảo và chư vị Bồ Tát. Con quy y (nương tựa) các ngài –

 Xin khẩn cầu các ngài ban phước!

 Trong mọi đời sau của con, cầu xin con có một tái sinh làm người cao quý đầy đủ mười tám điều tự dothuận lợi, và cầu mong con trở thành đệ tử của một bậc Thầy đích thực!

 Khi tu hành tâm con nhờ việc nghiên cứu, quán chiếuthiền định, nguồn mạch của những tái sinh ưu việt và thiện lành đích thực, cầu xin con tuân thủ giáo lý cao quý của Đức Phật!

 Cầu xin sự từ bỏ, cội gốc của mọi thực hành Pháp, và bốn tư tưởng chuyển hóa tâm, phát khởi tự nhiên trong dòng tâm thức của con và cầu mong con thấy luân hồi sinh tử với mọi hoạt động vô tận của nó như một ngục tù hay hầm lửa!

 Khi thâm tín tính chất không sai lạc của nghiệp, cầu xin con nỗ lực thực hiện ngay cả những thiện hạnh nhỏ bé nhất và tránh làm ngay cả những ác hạnh vi tế nhất!

 Không làm mồi ngon cho những nghịch cảnh, những nơi chốn phù hoa náo nhiệt, những bằng hữu phóng dật, hay bất kỳ chướng ngại nào khác trên con đường dẫn tới Giác ngộ, cầu xin con nhận Tam Bảo làm nơi nương tựa của con và tu hành trên con đường tiệm thứ cho chúng sinh ba loại căn cơ!

 Cầu xin con từ bỏ mọi nghi ngờ đối với Đạo sư, hiện thân của tất cả những Đấng Thiện Thệ, và không lẻn trốn vào tà kiến coi ngài như ngang hàng với con, cầu xin con thấy ngài như một vị Phật thực sự!

 Theo cách này, cầu xin thân, ngữ và tâm con được thuần thục nhờ bốn quán đảnh và như thế cầu xin con dấn mình vào con đường Kim Cương thừa kỳ vĩ!

 Nhờ phương tiện của lời cầu nguyện và lòng sùng mộ nhiệt thành, cầu xin con nhận được sự trao truyền trí tuệ của dòng truyền thừa và cầu mong chứng ngộ của con bao la như không gian!

 Khi hoàn thiện các thực hành mahayoga của giai đoạn phát triển, cầu xin con đi tới chỗ nhận thức toàn thể thế giớichúng sinh là ba mạn đà lavượt qua bốn cấp bậc của một Vidyadhara (Trì Minh Vương), giống như các Bồ Tát Padmasambhava và Vimalamitra!

 Khi hoàn thiện thực hành anuyoga, cầu xin mọi ý niệm sinh tửNiết bàn được tịnh hóa vào trạng thái đại lạctánh Không bất khả phân và cầu xin con chứng nghiệm cõi thuần tịnh Akanishtha (Tối Thượng)!

 Khi hoàn thiện thực hành atiyoga của Dzogpachenpo (Đại Viên mãn), cầu xin mọi kinh nghiệm tan hòa vào phạm vi của thực tại nội tại và cầu xin con được giải thoát thành thân bình chứa thanh xuân, giống như Trì Minh Vương Garab Dorje!

 Tóm lại, khi bắt đầu với việc tu hành công hạnh của chư vị Bồ Tát, cầu xin bất kỳ điều gì con làm sẽ không mang lại điều gì ngoài lợi lạc cho tất cả chúng sinh, chính là những cha mẹ của riêng con!

 Trong bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào, cầu mong con không bao giờ có mảy may ước muốn theo đuổi những lề thói thế tục trái nghịch với Pháp!

 Dù đang phải chịu sự thống trị của nghiệp và những tập khí, khi một tư tưởng sai lầm xuất hiện với con, cầu mong nó hoàn toàn bất lực!

 Vì lợi lạc của những người khác, cầu mong con vô úy và sẵn sàng từ bỏ ngay cả thân thể của riêng con, giống như Thái tử Siddhartha (Tất Đạt Đa)!

 Khi đã đạt được trạng thái thành tựu tự nhiên hạnh phúc của riêng con và những người khác, cầu xin con khuấy động những chiều sâu của đại dương ba cõi sinh tử bằng phương tiện của mười sức mạnh và bốn vô úy!

 Chư Phật và Bồ Tát đã từng thệ nguyện làm việc với mục đích thành tựu những lời nguyện khát khao vô ngã như những điều này.

 Kính lễ các bậc Hiền Thánh tuyên thuyết Chân lý!

 OM DHARÉ DHARÉ BHANDHARÉ BHANDARÉ SVAHA

 Cầu mong sức mạnh của đức hạnh tăng trưởng!
 Cầu mong năng lực của nguyện ước phát triển!
 Cầu mong điều xấu ác nhanh chóng được tịnh hóa!

 DZAYA DZAYA SIDDHI SIDDHI PHALA PHALA
 A A HA SHA SA MA


 Mama ko ling samanta

 Rigdzin Jikmé Lingpa biên soạn theo khẩn cầu của Choden ở miền Đông Tây Tạng. Sarva mangalam !

 Theo đề nghị của Lodi Gyari Rinpoche, 10.000 bản cầu nguyện này đã được in ra và phân phát miễn phí. Chúng con hồi hướng công đức của việc ấn tống này cho sự trường thọ của tất cả những bậc Thầy vĩ đại thuộc mọi truyền thống, đặc biệt là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và cho sự phát triển và hưng thịnh hoạt động giác ngộ của các ngài.

 Nguyên tác: “Entering the City of Omniscience”
 by Rigdzin Jikmé Lingpa

  Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 101588)
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.