Cải cách Phật giáo - Vai trò Tăng Ni - TT. Thích Nhật Từ

11/01/20174:00 SA(Xem: 10509)
Cải cách Phật giáo - Vai trò Tăng Ni - TT. Thích Nhật Từ

Cải cách Phật giáo - Vai trò Tăng Ni - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định, Tu viện Nguyên Thiều, ngày 27-12-2016


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
05/12/2012(Xem: 48114)
26/11/2013(Xem: 36190)
08/10/2010(Xem: 31951)
08/10/2010(Xem: 24006)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana