Giái Đáp Thân Trung ẤmHiệu Lực Của Việc Cầu Nguyện - Hòa Thượng Giới Đức Giảng

26/03/20173:57 CH(Xem: 14397)
Giái Đáp Thân Trung Ấm Và Hiệu Lực Của Việc Cầu Nguyện - Hòa Thượng Giới Đức Giảng
GIÁI ĐÁP THÂN TRUNG ẤM

HIỆU LỰC CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN
Hòa Thượng Giới Đức giảng

Tạo bài viết
05/12/2012(Xem: 44330)
26/11/2013(Xem: 32281)
08/10/2010(Xem: 30641)
08/10/2010(Xem: 23020)
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".