Thơ Ngắn, Tình Dài …(Song ngữ Vietnamese-English)

27/05/20216:38 CH(Xem: 1984)
Thơ Ngắn, Tình Dài …(Song ngữ Vietnamese-English)
THƠ NGẮN, TÌNH DÀI …
SHORT POEMS, UNFADING COMPASSION
Huệ Trân
(Tào Khê tịnh thất, những ngày tịnh tu)
 By Bhikkhuni Hue Tran
(Poems composed in days of retreat at Tao-Khe tinh that)
 Translated into English by Nguyen Giac

CHO
Tôi học để biết cho
Không đợi khi giầu có
Hạnh phúc là sớt chia
Trước cảnh đời khốn khó
GIVING
I learn to know how to give
not to wait until becoming rich
Happy are those who share
while facing the needy ones
NHẬN
Người nào biết cách cho
Đã là đang nhận lại
Vì kho báu an nhiên
Ngay nơi tâm từ ái
RECEIVING
Those who know how to give
are actually receiving back
The treasure of joy and peace
lies in the compassionate mind
ƠN
Mênh mông trời Bát Nhã

Vô lượng cả bao dung
Ơn Thầy khai giới tuệ
Đệ tử nguyện ghi lòng
GRATEFULNESS
So vast is the sky of Prajna;
so boundless the Master’s tolerance
I deeply feel grateful to Thầy
who’s guided me in the path of wisdom and virtue
HƠN
Chứng tỏ ta hơn người
Cũng chưa đáng nói chi
Ta hơn ta hôm qua
Mới là chân giá trị
BETTER THAN
To prove oneself better than others
is not worth doing
Being better than oneself yesterday
is worth true value
QUA
Bao năm tháng đã qua
Dòng sông xưa vẫn chảy
Thuyền dẫu tách bến xa
Cảo thơm còn lưu lại
PASSING
Despite years and months passing
the ancient river still flows
After the boat moves far away from the pier
the poetic scent still hovers over the land
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc thật sự
Chỉ có thể đạt
Khi tránh khổ đau
Gây cho kẻ khác
HAPPINESS
The true happiness
only arises
when you avoid
hurting other people
ĂN CHAY
Ăn chay là nguyện
Tôn trọng muôn loài
Cùng nghiệp sanh tử
Nào ai khác ai?        
VEGETARIAN
To be a vegetarian means to
respect the lives of all beings
How different are the lives of those
flowing in the same river of birth and death?
RÀNG BUỘC
Tất cả mọi ràng buộc
Đều dẫn tới khổ đau
Buông bỏ trong tỉnh thức
an lạc nhiệm mầu
CLINGING
All types of clinging
lead to suffering
To let go means to
mindfully live in sacred peace
ĐỤC, TRONG
Mãi hòa vào ngầu đục
Biết bao giờ mới trong?
Dừng tâm mê xoáy động
Hiện tiền trời mênh mông
HAZY & CLEAR
Born and blended in the hazy air
how could we shine in the clear light?
Just calm your mind;
The vast, clear sky is before your eyes
DỨT
Củi hết, lửa tắt
Dứt nghiệp đến, đi
Niết Bàn tùy hiện
Hữu vi, vô vi
CEASING
No more wood, no more fire
The karma of coming and going ceases
Nirvana appears either way as wished
-- the conditioned, the unconditioned
THỰC HÀNH
Môn học làm người
Học hoài không hết
Sao không thực hành
Những điều tạm biết?
PRACTICE
Learning to be human
means learning endlessly
Why don’t we just practice
the lessons we already learned
NGỒI XUỐNG
Ngồi xuống! Ngồi xuống!
Đối vách, đối tâm
Không động, không tĩnh
Không chờ, không mong
.
Chỉ là ngồi xuống
Như mây thong dong
Chỉ là ngồi xuống
Rồi tâm thấy tâm
SITTING DOWN
Sitting down, sitting down
facing the wall, facing the mind
neither move nor stay still
neither wait nor expect
.
just be sitting down
as floating clouds
just be sitting down
as mind seeing the mind
TỔ ĐẠT MA
Cửu niên diện bích
Tĩnh lặng vô ngôn
Cửa động tuyết phủ
Huệ Khả tay dâng
.
Tâm an vốn sẵn
Tâm nào cầu mong?
Chỉ cần tỉnh thức
Quay vào bên trong
BODHIDHARMA
gazed a wall for nine years,
sitting in wordless peace.
Hue Kha came outside in the deep snow,
cut off his own left arm to ask for the Way,
.
could not find a trace of his mind,
and saw the calmness of the mind
Just be mindful
and watch your own mind.
THAM
Trái đất đủ thực phẩm
Nuôi khắp nhân loại này
Nhưng dường chẳng thể đủ
Nuôi lòng tham không đáy
DESIRE
The earth has enough foods
to feed all humankind;
however, not enough
To feed a bottomless desire.
ĐỘC CƯ
Người sống độc cư
Nếm mùi pháp vị
Như hồ nước sâu
Lắng trong tâm ý
ALONE
Those who live alone
and taste the dhamma
will see the peaceful mind
as a quiet, deep lake.
LEO NÚI
Chinh phục tâm lăng xăng
Như hành giả leo núi
Trước hùng vĩ bao la
Phải quyết đi cho tới
CLIMBING MOUNTAIN
Taming your monkey mind
is as hard as climbing a high mountain.
To conquer a huge obstacle,
you have to vow to move forward.
BẢN CHẤT
Khi suy nghĩ cuộc sống
Bạn sẽ nhận ra rằng
Đời sống tự trôi chảy
Theo bản chất đa năng
Bạn không điều khiển được
Vậy hãy dừng băn khoăn
Chỉ tỉnh thức nhận diện
Những bước thầm trôi lăn
Là đã tạm an lạc
Tách rời bao nhọc nhằn
THE NATURE
Inspecting the meaning of life
you will see that
life manifests itself
in the natural diversity,
and you cannot control it.
Thus, be not anxious
Thus, mindfully see every
flowing moment of life,
live the joy and peace
and steer away from suffering.
QUAY VÀO
Muốn lìa thế gian khổ
Hãy quay vào nội tâm
Nơi ác ma không thể
Quậy đục hồ nước trong
INWARD
To release from the suffering
of samsara, just turn inward
to where Mara cannot
muddy the lake of clear water.
THĂNG HOA
Nghệ thuật của thiền định
Là mọi thứ bốc hơi
Là tan đi về phía
Trống không, trống không thôi!
.
Quán thế giới bên ngoài
Hôm nay và hôm qua
Tan đi và biến mất
Khi ấy thiền thăng hoa
SUBLIMATION
The art of meditation

is to evaporate all things,
is to fade into an
emptiness - just the emptiness.
.
The meditation sublimates
when you see the outside world,
today and yesterday,
evaporate and disappear.
NƯỚC NGẦM
Phật pháp như nước ngầm
Ai đào giếng sẽ thấy
Dù không có người đào
Nước ngầm vẫn ở đây
GROUNDWATER
Buddha’s teaching is like
groundwater to those who dig a well.
In case there is not any well-digger
the groundwater still exists there.
NHẮC NHỞ
Kinh Khuddaka Nikaya
Nhắc nhở người xuất gia
Hãy từ bỏ lạc thú
Danh lợi phải lánh xa
Mới mong tròn tâm nguyện
đệ tử Thích Ca
REMINDING
The suttas from Khuddaka Nikaya
remind the monastics that
to live up to the aspirations
of a good disciple of Buddha
means to shun all sensual desires,
and avoid fame and wealth.
TRÁNH
Người xuất gia
Tránh chuyện trò
Không bổ ích
Mà chỉ nói
Khi cần thiết
AVOIDING
The monastics
need to avoid
talking worthlessly;
just talk
when necessary.
THƠ
Thơ là hoa của vườn tâm
Rải dăm vần điệu hạt mầm vui thôi
Biết đâu trong cánh hoa rơi
Ủ hương tiền kiếp giữa tôi với người!
POETRY
Poems are flowers in the mind garden
pleasing with rhymes and melodies.
There might linger amid the falling petals
some scent of past lives between me and others.
SINH, DIỆT
Đêm nay,
Dẫu biết lìa đời
Thời công phu vẫn cất lời ngân nga
“Án a na lệ … Ba la …:
Trong sinh có diệt,
Trong ta có người.
BIRTH AND DEATH
Though tonight
would be my last on earth,
Dharma session must still be recited
“Án a na lệ… Ba la…"
in birth, there is death
in us, there are others.
VƯỜN TÂM AN NHIÊN
Yên lặng nhận biết
Khoảnh khắc hiện tại
Sẽ thấy quanh ta
Biết bao hoa trái
Vườn-tâm an nhiên
Không gì chướng ngại.
THE NATURALLY CALM MIND GARDEN
Calmly notice
the present moment,
and see around us
lots of flowers.
The mind garden is naturally calm
nothing stands in the way.
KHÁCH TRẦN
Khi đối diện tâm mình
Trong không gian tịnh yên
Mới thấy mình vốn sẵn
Khả năng diệt ưu phiền
.
Nhận diện chúng đi, đến
Như khách trần đến, đi
Ghé qua rồi biến mất
Thì vướng bận làm chi!
Chỉ phút giây tĩnh lặng
Dường bất khả tư nghì.
GUESTS OF MIND
Watch your mind
in spacious silence.
See the innate ability
that ends suffering.
.
See all come and go
just like guests coming and going
stopping by and passing by
nothing to be uneasy about
only this moment of silence
seemingly unthinkable.
ÁO NGHĨA THƯ
Đạo sỹ lên núi mùa thu
Cửa động, hòn đá tảng
Gió bay hoa phấn,
sương chiều âm u
Con rắn bò qua thấp thỏm
Chờ giờ công phu
.
Đạo sỹ nhập thất mùa đông
Tuyết trắng mênh mông
Thanh củi nhỏ tí tách
Câu thoại đầu:
“Không”
.
Đạo sỹ gieo hạt mùa hạ
Hoa cải vàng am tranh
Vẫn đi tìm mãi
Ta từ đâu?
Loanh quanh!
.
Ta là gì?
Khi chưa là ta
Ta về đâu?
Khi đời đã qua
Áo-Nghĩa-Thư ,vỡ hòn đá tảng
Từng hạt sỏi đơm hoa.
.
Đạo sỹ xuống núi mùa Xuân
Thõng tay vào chợ,
chẳng gần, chẳng xa
Bình trà cúc,
Giọt lệ pha
Muối tan biển mặn, một nhà Như Lai.
THE UPANISHAD BOOK
The ascetic hikes to a mountain in autumn
A big boulder guards the cave gate
The wind blows flower pollens around
In a foggy afternoon
a snake crawls anxiously
waiting for the Dharma session
.
The ascetic does a winter retreat
snow turns the landscape white
A piece of wood burns
crackling a question-before-words:
Emptiness.
.
The ascetic plants seed in summer
Canola flowers bloom in yellow around the thatched shrine
Still looking for the answer
From where we come?
Wandering around.
.
What is the true sense of 'I am'
of the emerging before of 'I am'
of the fading after of 'I am'
When life is passing
the boulder of Upanishad shatters
and every pebble blooms with flowers.
.
The ascetic goes down the mountain in Spring
entering the markets with arms hanging loose
seeing nothing far or near
brewing Chrysanthemum tea
blending with his teardrops.
Dissolving salt in the ocean
-- the one house of the Thus Come One.
CHÚ TIỂU VÀ HOA QUỲNH
Quỳnh hoa âm thầm nở
Bóng đêm hờ hững rơi
Giọt sương hay giọt lệ
Lặng lẽ trên môi cười
.
Hương đêm xanh lá cỏ
Chuông điểm thời công phu
Chú tiểu lơi tiếng mõ
Hoa lẻn vào kinh thư
.
Bát Nhã Ba La Mật
Thơm ngát quỳnh hương ơi!
Đời vô thường,
Không thật
Đêm tàn,
Trăng khuyết rồi
.
Chú tiểu ngân nga tụng:
“Huyễn mộng bào ảnh thôi”
Vườn trăng,
Hoa quỳnh nở
Vườn trăng,
Hoa quỳnh rơi
.
Chú tiểu còn tĩnh tọa
Trăng đã vỡ làm đôi
Chú tiểu vừa nhập định
Trăng đã thành mặt trời.
THE NOVICE AND THE EPIPHYLLUM
The Epiphyllum blooms quietly
in the cold nightfall.
A dewdrop or a teardrop
quietly rolls over his smile.
.
The nightly scent hovers over green grass blades
The bell tolls for the Dharma session
The novice loosely knocks the wooden fish drum
The flowers blend into the beauty of suttas.
.
The Prajna Paramita
pours out a scent of Epiphyllum.
Life is impermanent
unreal
Night fades away
The moon turns crescent.
.
The novice recites a verse:
All things are like dreams, bubbles, mirages
In a moonlit garden,
the Epiphyllum blooms
In a moonlit garden,
the Epiphyllum petals fall off.
.
The novice still sits in meditation
The moon is broken in two
The novice just enters Samadhi
The moon becomes the sun.

 

(Tào-Khê tịnh thất , Autumn 2017).
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
22/04/2020(Xem: 3823)
10/09/2021(Xem: 1054)
02/02/2022(Xem: 1666)
30/03/2020(Xem: 7048)
21/10/2019(Xem: 3822)
26/10/2019(Xem: 4251)
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.
Gần đây trên các báo chí Hoa Kỳ và trên cộng đồng mạng có đề cập đến nhiều về từ ngữ WOKE và có nhiều độc giả hỏi về ý nghĩa của từ này. Chúng tôi cũng không biết rõ về ý nghĩa và xuất xứ của từ này, nên có cuộc trò chuyện với AI (trí thông minh nhân tạo) như sau:
Theo Biên niên sử Urangkhathat (Phrathat Phanom), bảo tháp cất giữ 9 xá lợi xương bàn chân của Đức Phật. Khách du lịch đã tụ tập trên lối đi dạo ven sông ở Nong Khai để xem bảo tháp trong khi những người khác đi thuyền để quan sát cận cảnh. Mực nước sông rút dần cho thấy cấu trúc cổ xưa đang bị xói mòn do dòng chảy của sông Mekong, đang bào mòn lớp đá bên ngoài của tháp.