Nhìn lại các nguồn lực đổ về TP HCM, khẳng định chính quyền không thiếu tiền hay vật lực.

Cái một số nơi chính quyền thiếu là sự đặt mình vào vị trí người dân. Là thực sự thực hành được "Cho dân, do dân, vì dân".

Chúng ta hô khẩu hiệu mãi mà đôi lúc không hiểu nội dung của nó.

Từ 01/8, người dân các tỉnh sẽ phải được chính quyền đón về an toànchính thức bằng tàu, xe.

nhân dân thì sẽ phục hồi. Là nạn dân thì sẽ suy sụp.

Bài thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của bạn đọc Mai Hoa từ TP HCM.

(Tham khảo từ các trang: Tiền Phong, Mặt Trận, Báo Mới).