Tiểu sử Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)

21/10/20215:43 SA(Xem: 1747)
Tiểu sử Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)
blank
TIỂU SỬ ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ (1917-2021)

Lễ suy tôn Đức Pháp chủ của GHPGVN - Ảnh Bảo Toàn
Lễ suy tôn Đức Pháp chủ của GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Tạo bài viết
22/11/2021(Xem: 1672)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.