Thư Kêu Gọi cúng dường công trình phiên dịch & ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

03/11/20214:58 SA(Xem: 2604)
Thư Kêu Gọi cúng dường công trình phiên dịch & ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam
THƯ KÊU GỌI CÚNG DƯỜNG
CÔNG TRÌNH PHIÊN DỊCH & ẤN HÀNH
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
Thu-1Thu-2
Tạo bài viết
22/11/2021(Xem: 1673)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.