Thông Điệp Hòa Bình

06/01/20224:44 SA(Xem: 4221)
Thông Điệp Hòa Bình

  

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH

Của Hội Đồng Tăng Già
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LIÊN HỮU VIỆT MỸ
đọc tại LỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI
tại THIỀN VIỆN THÍCH THIÊN ÂN, ATLANTA
January 01, 2022
(Hòa thượng Thích Như Minh đọc)

 

          Đạo Phật được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khai sáng tại Ấn độ cách nay hai thiên niên rưởi là tôn giáo từ bitrí tuệ. Đạo Phật được mệnh danh là Đạo của sự giải thoát và hòa bình. Lịch sử truyền bá Phật giáo từ Ấn độ đến các nước ở Đông nam á, Trung á, Viễn đông và ngày nay khắp nơi trên thế giới trên con đường từ bi, khoan dung, hòa bình đã được nhân dân ở những nơi đó chào đón và tin theo.

          Giáo Pháp từ bitrí tuệ của Đức Phậtcon đường hạnh phúc cho những ai thực hành. Giáo lý trọng tâm của Phật giáo được Đức Phật thuyết giảng cho năm vị khất sĩ đầu tiên của Tăng đoànbài kinh Chuyển Pháp luân tại Lộc uyển thành Ba la nại. Nội dung bài kinh này Đức Phật giảng về tinh túy của giáo lý Bốn chân lý cao thượng: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

          Đây là khổ; Đây là sự tập khởi của khổ; Đây là sự diệt khổ; Đây là con đường diệt khổ. Khổ là định luật của thế gian này. Các pháp đều có tự tánh vô thường, vô ngã là khổ, không, thay đổi và hoại diệt. Nguyên nhân của khổ là do tham ái mà có mặt. Có sự khổ nhưng không có con người đi sau sự khổ. Đức Phật dạy có sự diệt khổcon đường dẫn đến sự diệt khổ. Đó là Bát Thánh Đạocon đường bậc Thánh có tám chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Người Phật tử có cái nhìn chân thật về vạn pháp bằng chánh tri kiến.

          Các pháp trong vũ trụ đều do duyên mà khởi lên và cũng do duyên mà diệt. Thuyết Duyên khởi trong Phật giáo giải thích về sự hình thành của vũ trụ vạn pháp. Thân ngũ uẩn cũng do duyên khởi (dependent origination) mà mỗi chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Không có pháp nào tồn tại độc lập. Cho nên, các pháp từ vi trần nhỏ nhiệm, sơn hà đại địa vũ trụ bao la đều tương tức (inter-being) với nhau trong dòng sinh diệt: Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh; cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt.

         Người Phật tử thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa những đau khổ do vô minh tham dục, sân hậnsi mê được an vui hạnh phúctâm từ bi và trí tuệ. Đức Phật dạy rằng tâm an bình thi thế giới hòa bình.

          Lời Phật dạy là để chuyển hóa tâm tham, sân, si trở thành tâm vô tham, vô sân, vô si. Chính vì vậy, mỗi người có thể cùng góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới.

          Giới bao gồm ba chi phầnChánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn. Chánh ngữlời nói chân thật. Lời nói có thế đem lại an lành hay đau khố cho người khác. Đối với những người khi làm những quyết định được dẫn dắt bởi tâm tham dục, sân hậnsi mê thì sẽ mang lại đau khổ cho nhiều người, bất an cho xã hội thậm chí dẫn đến những cuộc xung đột chiến tranh trên thế giới. Như vậy, lời nói chân thật là một nghệ thuật tuyệt vời để tạo lòng tin cho mọi người dẫn dắt họ đi theo con đường hòa bình. Chánh nghiệphành nghiệp chân chánh. Đức Phật dạy trong kinh Pháp cú: “Chớ làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó chính là lời Phật dạy.” Nghiệp ác dẫn đến sự đau khổ trong đời này và đời sau. Nghiệp thiện đưa đến hạnh phúc cho mình và cho người. Chánh mạng là sống bằng nghề nghiệp chân chánh sẽ chuyển hóa sự tham dục là nguồn gốc của sự đau khổ trong cuộc đời. Nuôi sống bằng nghề nghiệp chân chánh thì tất nhiên tránh xa những nghề bất chánh như sát sinh, chế tạo vũ khí, chạy đua vũ trang để tranh giành quyền lực. Con người có thể vì lý do tự vệ để sinh tồn nhưng không vì lý do này mà đưa thế giới vào những cuộc chiến tranh phi nghĩa đưa mọi người đến tình cảnh khổ đau bất hạnh. Chi phần Chánh tinh tấnyếu tố thành tựu mọi hạnh nguyện theo lý tưởng của người Phật tử để thực hiện sự hòa bình trên thế giới.

          Định thuộc hai chi phần Chánh niệmChánh định. Người có chánh niệm và tĩnh giác trong mọi hành động thì tâm không bị ô nhiễm. Biết rõ hành vi cúa mình có thế đem lại lợi ích cho chính mình cho người khác. Chánh địnhtâm định tĩnh không giao động trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Như lời cổ nhân “vạn pháp như sấm sét hãy nhất tâm thiền định”.

          Tuệ thuộc Chánh kiếnChánh tư duy. Chánh kiếnchi phần đầu tiên vô cùng quan trọng trong giáo lý Bát chánh đạo dẫn dắt bảy chi đi sau. Một hành động được soi sáng bằng chánh tri kiến sau khi tư duy một cách chân chánh thì sẽ giúp cho chính mình xa lìa mọi khổ đau trong cuộc sống đem lại an lạc hòa bình cho cộng đồng xã hội.

          Đạo Phật chỉ cho thấy, chừng nào con người dừng lại tâm tham, tâm sân hận, tâm si mê, thì như vậy con người có thể sống trong một thế giới trong sạch hòa bình. Suốt trong hai thiên niên kỷ rưởi qua

lời dạy của Đức Phật với những phẩm chất từ bi, bình đẳng, khoan dung đã được người Phật tử thực hành và đã hiến tặng cho sự cường thịnh và hòa bình thế giới. Sự cống hiến này được Liên hiệp quốc bao gồm tất cả các quốc gia trên thế giới đồng ghi nhận vinh danh và hàng năm cử hành lễ Vesak tôn kính Đức Phật.

          Ngày nay, toàn thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh về biên cương lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo. Người Phật tử quán chiếu những hiện tượng đang diễn ra khắp nơi trên thế giới hằng ngày hằng giờ bằng con mắt thiền quán chánh tri kiến. Bằng cách sống theo giáo lý từ bi với mong ước góp phần đẩy lùi nguy cơ chiến tranh do lòng tham lam, sân hận và ảo vọng con người gây ra.

          Người ta không thể sống tách rời cộng đồng xã hội. Có sự tương tác giữa cá nhân với cá nhân, do vậy, việc làm của một người có ảnh hưởng đến mọi người. Một hành động bất thiện sẽ tác động xấu đến cộng đồng xã hội. Một hành động thiện sẽ mang lại an lành và hòa bình cho xã hội. Cho nên, người Phật tử cần sống tĩnh thức để thoát ra khỏi  vòng ảo vọng được tự do, giải thoát. Như vậy có thể góp phần cho nền hòa bình của nhân gian.

          Để phát triển tâm tĩnh lặng, đối với ngưởi Phật tử khi tâm bất thiện khởi lên thì cần quán sát để tịnh chỉ tâm bất thiện này; nếu tâm thiện chưa phát sinh thì lấy từ tâm làm cho phát sinh; nếu tâm thiện đã phát sinh thì cần tinh tấn nuôi dưỡng nó, thực hành để đem lại hạnh phúc cho mình cho người cho hòa bình cộng đồng xã hội. Đây chính là con đường giới, định, tuệ của người Phật giáo.

          Cuộc sống sẽ an tịnhhạnh phúc nếu cuộc sống được bảo vệ bằng giới luật. Người Phật tử giữ gìn năm giới  bởi vì trong cuộc sống con người dễ bị dục vọng cám dỗ nếu không được bảo vệ bằng giới. Năm giới của Phật chế cho người Phật tử nguyên tắc sống an lạc. Luật lệ của thế tục cũng không nằm ngoài năm giới này: Đó là Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối vả không uống rượu.

Giới thứ nhất: Không sát sanh

          Người Phật tử ý thức được những đau khổ do sát hại gây ra, phát nguyện thực hành hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài.

Giới thứ hai: Không trộm cắp

          Người Phật ý thức được  những khổ đau do chiếm đoạt, trộm cướp, bất công xã hội gây ra, phát nguyện hạnh đại từ để đem lại niềm vui an lạc cho mọi người và mọi loài để chia sẻ thời giờ, năng lực và tài vật cho những người đang thực sự thiếu thốn. Thệ nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không do mình tạo ra.

Giới thứ ba: Không tà dâm

          Người Phật tử ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, phát nguyện học theo tinh thần trách nhiệm để bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và gia đình kẻ khác.

Giới thứ tư: Không nói dối

Người Phật tử ý thức những lời nói do thiếu chánh niệm gây ra, phát nguyện học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người.

Giới thứ năm: Không đắm say trong các loại rượu men

Người Phật tử ý thức được sự tàn phá về tâm và thân xác do các loại rượu men, các độc tố, ma túy, sách báo phim ảnh trụy lạc gây ra phát nguyện sống cuộc sống lành mạnh từ thể chất đến tâm hồn.

Trên đây là năm giới dành cho người tại gia cư sĩ được Thiền Sư Nhất Hạnh giảng giảilợi lạc hàng Phật tử.

Một bản kinh khác nói về cách thức đạt được hạnh phúc là Kinh Điềm lành được Đức Phật thuyết tại Kỳ viên tinh xá ở thành Xá vệ duyên do khi đêm gần tàn một vị Thiên hiện ra với ánh sáng rực rỡ thưa hỏi về điềm lành để sống an lạc.

 1. Không gần kẻ ngu si

Thân cận người hiền trí

Cúng dường bậc xứng đáng

điềm lành tối thượng

 1. Ở trú xứ thích hợp

Quá khứ tạo nhân lành

Hướng tâm theo lẽ chánh

điềm lành tối tượng

 1. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi

Giới luật biết tu tập

Có những lời khéo nói

điềm lành tối thượng

 1. Hiếu dưỡng mẹ và cha

Biết nuôi sống vợ con

Việc làm không xung khắc

điềm lành tối thượng

 1. Bố thí hành đúng pháp

Giúp quyến thuộc họ hàng

Hành xử không tỳ vết

điềm lành tối thượng

 1. Ghê sợ, tránh điều ác

Không nghiện ngập rượu chè

Tinh tấn hành thiện pháp

điềm lành tối thượng

 1. Sống lễ độ khiêm cung

Tri túctri ân

Đúng thời nghe giảng Pháp

điềm lành tối thượng

 1. Kham nhẫn, biết phục thiện

Thường đến gặp sa môn

Đúng thời đàm luận Pháp

điềm lành tối thượng

 1. Tự chế, sống phạm hạnh

Thấy chân lý nhiệm màu

Thực chứng quả niết bàn

điềm lành tối thượng

 1. Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động không sầu

An nhiên không uế não

điềm lành tối thượng

 1. Ai sống được như thế

Đâu đâu không thối thất

Đến đâu cũng an toàn

Những điềm lành tối thượng.

Thông điệp Hòa bình Đức Phật dạy trong nhiều kinh là ánh sáng Từ biTrí tuệ sẽ đẩy lùi bóng tối vô minh đem lại sự tĩnh thức cho loài người và hòa bình cho thế gian.

Hội đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt chúc nguyện Phật nhật tăng huy, Pháp luân thưởng chuyển, Thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Cầu nguyện dịch bệnh Coronasvirus sớm tiêu trừ, người dân tránh được sự bức hại do thiên tai họa hoạn.

Thành kính tưởng niệm tất cả những nạn nhân trên thế giới bị nhiễm cornasvirus đã qua đời. Tưởng nhớ đến họ với sự tiếc thương vì họ đã từng có mặt trong cuộc đời và đã từng cống hiến tài năng sức lực của họ cho sự thịnh vượng an vui hạnh phúc hòa bình cho thế giới xinh đẹp này. Tri âncầu nguyện hương hồn họ sinh về cảnh giới an vui tịch diệt vĩnh hằng.LỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI
TẠI THIỀN VIỆN THÍCH THIÊN ÂN,
ATLANTA, GEORGIA, HOA KỲ
(Thích Nữ Giới Hương)

 

Chiều thứ bảy lúc 3 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt đã cử hành Lễ cầu nguyện hòa bình thế giới, lễ tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời do nhiễm coronasvirus tại Hoa kỳ và khắp nơi trên thế giớicầu nguyện đại dịch covid-19 sớm tiêu trừ. Trước đó vào khuya ngày đầu năm mới 2022 chư Tăng Ni cũng đã cử hành lễ đón mừng giao thừa khai Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới mà đã được Thiền Sư Nhất Hạnh chứng minh chú nguyện.

Trong một buổi chiều tại thành phố Atlanta xinh đẹp dưới bầu trời trong xanh ráo tạnh, cảnh vật như được rửa sạch tươi mới sau cơn mưa suốt buổi sáng cùng ngày và nhiều ngày trước đó. Có sự hiện diện chứng minh của chư tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt ở vùng Atlanta và từ các tiểu bang cùng nhiều Phật tử tham dự lễ cầu nguyện Hòa bình thế giới lần thứ hai tại Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

Buổi lễ trang nghiêm diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Hạnh Đạt (Viện chủ Tu viện Kim Cang, Atlanta) và Hòa thượng Thích Trí Viên (Viện chủ Phật Học Viện Nalanda, Colorado), sự tuyên đọc  thông điệp Hòa bình của Hội Đồng Tăng Già GHPHLHMV của Hòa thượng Thích Như Minh (Viện chủ Chùa Việt Nam, Los Angeles), lời khai chung cầu nguyện và lời chào mừng của Thượng tọa Thích Pháp Trí (Trụ trì Chùa Linh Quang, Nebraskas) và Thượng tọa Thích Tâm Hiền (Viện chủ Tu viện Trúc Lâm, Atlanta), MC Thượng tọa Thích Giới Minh (Viện chủ Chùa Phước Minh, Louisiana), đọc lời tưởng niệm Ni sư Thích Nữ Giới Hương (Viện chủ Chùa Hương Sen, California) và thiết lễ nghi của Ni Sư Thích Nữ Thông Nghị (Giám sự Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta).

Picture1Photo: Lễ dâng nến tưởng niệm

 

Đúng 3 giờ chiều, đoàn cung thỉnh Chư tôn đức tiến về lễ đường nơi có Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới. Trong khói hương trầm lan tỏa, chư vị Hòa thượng giáo phẩm niêm hươngđại chúng lễ Phật. Trong sự chánh niệm nhất tâm, chư tôn đức Tăng Ni dâng lên Tam bảo lời cầu nguyện năm mới 2022 để thế giới được hòa bình, mọi người được hạnh phúc, an vui, thịnh vượng. Tưởng niệm những người đã qua đời trong dịch bệnh hai năm qua khắp nơi trên thế giớicầu nguyện cho chúng ta  vượt qua những thiên tai họa dịch. Sau đó là lễ chào cờ và phút nhập từ bi quán.

Chung Đại Hồng đã ngân vang lên theo lời kệ trầm hùng thức tĩnh kẻ mê tiến về nẻo giác và tiếng pháo chào mừng năm mới, đẩy lùi một năm qua với nhiều chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh khắp nơi trên thế giới.

Như trong nội dung Thông điệp Hòa Bình của Hội Đồng Tăng già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt được HT Thích Như Minh tuyên đọc như sau:

Picture2Photo: Hòa Thượng T Như Minh tuyên đọc thông điệp

“Đạo Phật được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khai sáng tại Ấn độ cách nay hai thiên niên rưởi là tôn giáo từ bitrí tuệ. Đạo Phật được mệnh danh là Đạo của sự giải thoát và hòa bình. Lịch sử truyền bá Phật giáo từ Ấn độ đến các nước ở Đông nam á, Trung á, Viễn đông và ngày nay khắp nơi trên thế giới trên con đường từ bi, khoan dung, hòa bình đã lúc được nhân dân ở những nơi đó chào đón và tin theo.

Giáo Pháp từ bitrí tuệ của Đức Phậtcon đường hạnh phúc cho những ai thực hành. Giáo lý trọng tâm của Phật giáo được Đức Phật thuyết giảng cho năm vị khất sĩ đầu tiên của Tăng đoànbài kinh Chuyển Pháp luân tại Lộc uyển thành Ba la nại. Nội dung bài kinh này Đức Phật giảng về tinh túy của giáo lý Bốn chân lý cao thượng: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Người Phật thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa những đau khổ do vô minh tham dục, sân hậnsi mê được an vui hạnh phúctâm từ bi và trí tuệ. Đức Phật dạy rằng tâm an bình thì thế giới hòa bình.

Lời Phật dạy là để chuyển hóa tâm tham, sân, si trở thành tâm vô tham, vô sân, vô si. Chính vì vậy, mỗi người có thể cùng góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới.

Ngày nay, toàn thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh về biên cương lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo. Người Phật tử quán chiếu những hiện tượng đang diễn ra khắp nơi trên thế giới hằng ngày hằng giờ bằng con mắt thiền quán chánh tri kiến. Bằng cách sống theo giáo lý từ bi với mong ước góp phần đẩy lùi nguy cơ chiến tranh do lòng tham lam, sân hận và ảo vọng con người gây ra.

Cuộc sống sẽ an tịnhhạnh phúc nếu cuộc sống được bảo vệ bằng giới luật. Người Phật tử giữ gìn năm giới bởi vì trong cuộc sống con người dễ bị dục vọng cám dỗ nếu không được bảo vệ bằng giới. Năm giới của Phật chế cho người Phật tử nguyên tắc sống an lạc. Luật lệ của thế tục cũng không nằm ngoài năm giới này: Đó là Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối vả không uống rượu.

Thông điệp Hòa bình mà Đức Phật dạy trong nhiều kinh là ánh sáng Từ biTrí tuệ sẽ đẩy lùi bóng tối vô minh đem lại sự tĩnh thức cho loài người và hòa bình cho thế gian.”

Picture3Photo: Giao thừa năm 2022

Pháp từ bằng tiếng Anh của Hòa thượng Thích Trí Viên nhắn nhủ mọi người nên chú trọng tạo nghiệp thiện và tránh xa nghiệp bất thiện. Hạnh phúc hòa bình chỉ có khi tâm chúng ta dẫn đầu các pháp thiện như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy:

Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ tâm tạo
Nếu nói hay hành động
Với tâm tư ô nhiễm
Khổ não sẽ theo ta
Như xe theo vật kéo.
(Kệ số 1)
Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ tâm tạo
Nếu nói hay hành động
Với tâm tư thanh tịnh
Hạnh phúc sẽ theo ta
Như bóng không rời hình.
(Kệ số 2)

 

Picture4Photo: Thiền Viện Thích Thiên Ân

Tiếp theo chương trình, Ni sư Thích Nữ Giới Hương đọc lời tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời vì bịnh dịch Corona Virus:

“Để mừng đầu năm mới và cùng nhau thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời vì dịch Corona Covid 19.

Cho đến hôm nay, Tổ chức y tế trên thế giới ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã ghi nhận số người qua đời do dịch bịnh Covid trên thế giới là hơn năm triệu 42 ngàn (5.042.000)1 và hơn 285 triệu (185.925.368) người nhiễm. Riêng Hoa Kỳ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận có 54 triệu ca nhiễm và hơn 822 ngàn (822,722) người chết. Đây là một tổn thất nhân mạng rất to lớn do COVID-19.

Nhìn lại một năm 2021 qua, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống với dịch covid 19. Dịch bệnh làm cuộc sống bị xáo trộn, mang đến cho chúng ta nhiều mất mát đau thương, làm cho hàng trăm ngàn trẻ em trong phút chốc mồ côi cha mẹ, rất nhiều người già trở thành neo đơn, và những người có người thân mất vì Covid 19 phải sống trong nổi đau day dứt trong lòng, vì mình không thể gặp người thân trong giờ phút lâm chung và cũng không được tổ chức tang lễ được vì những hạn chế phòng dịch covid 19.

Virus Corona đến như một cảnh tỉnh tử thần vô thường đang đến trước mắt để chúng ta tinh tiến tu tập nhiều hơn như lời dạy của Đức Thế Tôn:

“Này các Tỳ-kheo! Thường nên hết lòng chuyên cần cầu học đạo giải thoát. Hãy tinh tấn, chớ có buông lung. Hết thảy các pháp động và bất độngthế gian đều là tướng vô thường, thay đổi, chẳng an ổn...” và chúng ta hãy mở rộng tình thương đến những nạn nhân và thân quyến của nạn nhân như Kinh Từ Bi đã dạy:

Hãy mở rộng tình thương,
Hy sinh như từ mẫu,
Suốt đời lo che chở,
Đứa con một của mình,
Hãy phát tâm vô lượng,
Đến tất cả sinh linh.
Từ Bi gieo cùng khắp,
Cả thế gian khổ ải,
Trên dưới và quanh mình…

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới này, xin đại chúng hãy vận dụng lòng từ bi nhất tâm cầu nguyện. Phút mặc niệm tưởng nhớ bắt đầu...

Tiếng chuông chùa đã gióng lên và lễ thắp nến mặc niệm đã thắp tại thành phố Atlanta để tưởng nhớ năm triệu bốn mươi hai ngàn người bao gồm hơn 822 ngàn công dân Mỹ đã mất vì dịch Covid 19.

Trong ngày đầu năm 2022, đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho những người đã từ trần sớm sanh về thế giới an lành trong sáng vĩnh hằng; kính đồng cảm chia buồn cho những thân quyến của các nạn nhân và kính cầu nguyện cho dịch bịnh sớm chấm dứt cho nhân loại tiếp đón những điều tốt lành trong năm mới.

Cầu nguyện cho thiên tai dịch bịnh chóng vượt qua để mọi người trên thế giới trở lại cuộc sống an vui hạnh phút. Cầu nguyện cho thế giới hòa hình, không còn chiến tranh, thiên tai, họa dịch.”

Picture5Photo: Ni sư TN Giới Hương đọc văn tưởng niệm

Với đèn thắp sáng trong đóa sen trên tay, chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử từng bước chân thiền hành trong tĩnh lặng giữa đồi thông cao lặng gió, hai tay trân trọng dâng ngọn nến hoa sen lung linh lên Đức Phật Thích Ca ngự trên Phật Đài như tấm lòng tưởng niệm và cầu nguyện các nạn nhân quá vãng sớm sanh về cảnh giới an lành.

Chương trình Khai chuông Hòa Bình và tưởng niệm nạn nhân qua đời vì Corona Covid đã hoàn mãn trang nghiêm với sự hướng dẫn tài tình của thượng tọa MC Thích Giới Minh, với lời hô chuông sâu lắng của thượng tọa Thích Tâm Hiền, với âm vang tụng kinh trầm hùng của thượng tọa chủ sám thích Pháp Trívui tươi tình đạo với lời ca tiếng hát của ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Phi Loan cùng nhiều vị khác. Thành tâm tri ân các thí chủ đã ủng hộ công sức, tịnh tài, tịnh vật, hoa trái cùng thực phẩm chay tịnh để giúp cho buổi lễ được thành tựu mỹ mãn.

Nguyện công đức này hướng về khắp chúng sanh.
Nguyện cho mọi người đều biết thương yêu nhau.
Nguyện cho bịnh dịch Corona Virus sớm dứt trừ.

Nguyện cho thông điệp hạnh phúc hòa bình của Đức Phật được lan tỏa khắp muôn nơi, để nhà nhà được hạnh phúc và người người được an vui.

Xin được phép giới thiệu Chung Đại Hồng Hòa Bình Thế Giới được đúc tại thành phố Huế, Việt nam trọng lượng 5,500 pounds được Thiền sư Nhất Hạnh chứng minh chú nguyện rót đồng mùa thu 2019 tại thành phố Huế, Việt nam. Ngày 13 tháng 08 năm 2020 chuyển qua đến  Thiền Viện Thích Thiên Ân ở Atlanta. Lễ cầu nguyện Hòa bình thế giới lần đầu tiên vào đêm giao thừa và ngày 01 tháng 01năm 2021.

TV Thích Thiên Ân, ngày 03 tháng 01 năm 2022

Thích Nữ Giới Hương

huongsentemple@gmail.com


Picture6
LỜI TƯỞNG NIỆM 5 TRIỆU 42 NGÀN
NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
ĐÃ QUA ĐỜI VÌ DỊCH CORONA VIRUS

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay là ngày 01 tháng 01 năm 2022, ngày đầu của năm mới, chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử và quan khách quang lâm tại Thiền Viện Thiên Ân, thành phố Atlanta, Geogra, để mừng đầu năm mới và cùng nhau thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời vì dịch Corona Covid 19.

Cho đến hôm nay, Tổ chức y tế trên thế giới  ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã ghi nhận số người qua đời do dịch bịnh Covid trên thế giới là hơn năm triệu 42 ngàn (5.042.000)[1]  và hơn 285 triệu (185.925.368) người nhiễm. Riêng Hoa Kỳ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận có 54 triệu ca nhiễm và hơn 822 ngàn (822,722) người chết. Đây là một tổn thất nhân mạng rất to lớn do COVID-19.

Nhìn lại một năm 2021 qua, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống với dịch covid 19.  Dịch bệnh làm cuộc sống bị xáo trộn, mang đến cho chúng ta nhiều mất mát đau thương, làm cho hàng trăm ngàn trẻ em trong phút chốc mồ côi cha mẹ, rất nhiều người già trở thành neo đơn, và những người có người thân mất vì Covid 19 phải sống trong nổi đau day dứt trong lòng, vì mình không thể gặp người thân trong giờ phút lâm chung và cũng không được tổ chức tang lễ được vì những hạn chế phòng dịch covid 19.

Virus Corona đến như một cảnh tỉnh tử thần vô thường đang đến trước mắt để chúng ta tinh tiến tu tập nhiều hơn như lời dạy của Đức Thế Tôn:

“Này các Tỳ-kheo! Thường nên hết lòng chuyên cần cầu học đạo giải thoát. Hãy tinh tấn, chớ có buông lung. Hết thảy các pháp động và bất độngthế gian đều là tướng vô thường, thay đổi, chẳng an ổn...” và chúng ta hãy mở rộng tình thương đến những nạn nhân và thân quyến của nạn nhân như Kinh Từ Bi đã dạy:

Hãy mở rộng tình thương,

Hy sinh như từ mẫu,

Suốt đời lo che chở,

Đứa con một của mình,

Hãy phát tâm vô lượng,

Đến tất cả sinh linh.

Từ Bi gieo cùng khắp,

Cả thế gian khổ ải,

Trên dưới và quanh mình…

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới này, xin đại chúng hãy vận dụng lòng từ bi nhất tâm cầu nguyện. Phút mặc niệm tưởng nhớ bắt đầu… (đốt 1 cặp đèn cày tượng trưng, đợi 1 phút xong, đánh 3 tiếng chuông).

 

Tiếng chuông chùa đã gióng lên và lễ thắp nến mặc niệm đã thắp tại thành phố Atlanta để tưởng nhớ năm triệu bốn mươi hai ngàn người bao gồm hơn 822 ngàn công dân Mỹ đã mất vì dịch Covid 19.

Trong ngày đầu năm 2022, đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho những người đã từ trần sớm sanh về thế giới an lành trong sáng vĩnh hằng; kính đồng cảm chia buồn cho những thân quyến của các nạn nhân và kính cầu nguyện cho dịch bịnh sớm chấm dứt cho nhân loại tiếp đón những điều tốt lành trong năm mới. 

Cầu nguyện cho thiên tai dịch bịnh chóng vượt qua để mọi người trên thế giới trở lại cuộc sống an vui hạnh phút.Cầu nguyện cho thế giới hòa hình, không còn chiến tranh.

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tửchúng sanh

Đều hướng về Phật đạo.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật.

 

                                         TV Thích Thiên Ân, ngày 01 tháng 01 năm 2022

                                                Kính cẩn,

                                          Thích Nữ Giới Hương

                                  huongsentemple@gmail.com

 

 

IN MEMORIAL OF 5 MILLION 42 THOUSAND PEOPLE WORLDWIDE WHO DIED BY THE COVID-19

 

Namo Shakyamuni Buddha

 

Today is January 1, 2022, the first day of the New Year, the Buddhist Monks, Nuns, the Lay Devotees and Special Guests have come to Thiên Ân Zen Monastery, Atlanta, Georgia, to celebrate the beginning of the New Year. And together we light candles in memory of the victims who have passed away due to the Corona Covid 19 epidemic.

 

The World Health Organization has recorded on December 29 2021[2] the number of victims who have died due to Covid-19 worldwide is more than five million forty-two thousand (5.42 mi) and nearly two hundred eighty-five million (285 million) people have got infected. The United States alone, the world's largest epidemic area, recorded 54 million infections and more than eight hundred twenty-two thousand (822,000) deaths. This is a huge loss of life due to COVID-19.

 

Looking back on the past year (2021), we still must continue to live with the Covid-19 epidemic. The epidemic has disrupted our lives, brought us many painful losses, and made hundreds of thousands of children become orphans, many elderly people become lonely. And those who have lost loved ones because of Covid-19 have to live with pain and grief in their hearts, because they cannot see their loved ones at the moment of their deaths. Funeral arrangements are also impossible because of restrictions on the prevention of Covid 19.

 

Corona virus comes as a wake-up call for the teaching of impermanence which always appears before us so that we should practice more diligently in accordance with the teachings of Lord Buddha:

“O Bhikkhus! Often should wholeheartedly seek to learn the path of liberation. Be diligent, don't be lazy. All moving and unmoving dharmas in the world are impermanent, changing, unstable…” and let us extend our love to the victims and their relatives as the Compassion Sutra said. It states:

 

Even as a mother protects with her life

     Her child, her only child,

So with a boundless heart

     Should one cherish all living beings;

Radiating kindness over the entire world:

     Spreading upwards to the skies,

And downwards to the depths;

     Outwards and unbounded,

Freed from hatred and ill-will.

In the sacred moment of this New Year's Day, please pray with our compassion and loving kindness. The moment of silence begins…  (Wait 1 minute to finish, sound the bell three times).

The Great Bell has rung, and the candle lights have been lit in Atlanta to remember five million forty two thousand people, including more than 822,000 US citizens who died because of the Covid-19 epidemic.

On the first day of 2022, let us wholeheartedly pray for those who have passed away. Wish them early to be born in a peaceful and eternal world; We share our sympathy with the relatives of the victims. And we pray for the disease shall end soon, so that our humanity would welcome good things in the New Year.

 

We pray for the natural disasters to pass quickly so that everyone in the world can return to a peaceful and happy life. Pray for world peace, any form of war shall halt.

 

May our merits and virtues

Benefit all sentient beings.

May we and other living beings

All achieve the Buddha Way.

 

           Namo Shakyamuni Buddha

 

Thiên Ân Zen Monastery, January 01 2022

                                  Bow three times,

                                                    Thích Nữ Giới Hương

                                             huongsentemple@gmail.com[1] https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/

[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/ 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
22/11/2021(Xem: 3496)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.