Vì Sao Người Hiền Chết Sớm Mà Người Ác Lại Sống Lâu ?

14/10/20213:22 CH(Xem: 3616)
Vì Sao Người Hiền Chết Sớm Mà Người Ác Lại Sống Lâu ?
VÌ SAO NGƯỜI HIỀN CHẾT SỚM
MÀ NGƯỜI ÁC LẠI SỐNG LÂU ?

Thượng tọa Thích Chân Tính

THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN TÍNH LÊN TIẾNG VỀ MỘT SỐ YOUTUBER NÓI TỤC, NÓI LỜI ÁC, NÓI KHÔNG ĐÚNG SỰ THỰC, NÓI XÚC PHẠM NGƯỜI KHÁC GÂY XÔN XAO DƯ LUẬN !Tạo bài viết
16/04/2015(Xem: 10989)
02/03/2019(Xem: 7552)
08/03/2014(Xem: 16605)
04/03/2018(Xem: 21673)
31/08/2010(Xem: 123719)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.