Phật Giáo Myanmar Cùng Các Ngã Đường Truyền Giáo | HT Giới Đức

03/09/20224:42 CH(Xem: 4837)
Phật Giáo Myanmar Cùng Các Ngã Đường Truyền Giáo | HT Giới Đức
Phat Giao Myanmar
Các Chương Trình Đại Thiện Sự Của Người Việt Nam Tại Myamar Tháng 8 & Tháng 9:
1. Đại lễ 5 khoá thiền Vipassana (17/08 - 11/09/2022)
2. Đại lễ đặt bát hội 200 tu nữ (03/09/2022)
3. Đại lễ đặt bát hội 500 chư Tăng (18/09/2022)
4. Đại lễ các vị Tam Tạng và các vị thiền sư tuyên tụng Tăng sự vững chắc (21/09/2022)
5. Đại lễ tuyên tụng giới luật Pāṭimokkha của 20 vị thuộc lòng và thông suốt Tạng Luật (24/09/2022)

6. Đại lễ cúng dường đến 1350 chư Tăng tại học viện Mahavihara (Lần 2) (30/09/2022). 
Duyên lành tròn đủ, ngài Đại trưởng lão Giới Đức chứng minh các Đại thiện sự Phật giáo này và thuyết Pháp Online vào lúc 15g chiều ngày 2/9/2022 (theo giờ Việt Nam) cho toàn thể chư vị Phật tử Việt Nam.

Phật Giáo Myanmar Cùng Các Ngã Đường Truyền Giáo | HT Giới Đức (TT Chùa HKST - Huế, VN) | 02/09/2022

.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana