Phật Giáo Myanmar Cùng Các Ngã Đường Truyền Giáo | HT Giới Đức

03/09/20224:42 CH(Xem: 5827)
Phật Giáo Myanmar Cùng Các Ngã Đường Truyền Giáo | HT Giới Đức
Phat Giao Myanmar
Các Chương Trình Đại Thiện Sự Của Người Việt Nam Tại Myamar Tháng 8 & Tháng 9:
1. Đại lễ 5 khoá thiền Vipassana (17/08 - 11/09/2022)
2. Đại lễ đặt bát hội 200 tu nữ (03/09/2022)
3. Đại lễ đặt bát hội 500 chư Tăng (18/09/2022)
4. Đại lễ các vị Tam Tạng và các vị thiền sư tuyên tụng Tăng sự vững chắc (21/09/2022)
5. Đại lễ tuyên tụng giới luật Pāṭimokkha của 20 vị thuộc lòng và thông suốt Tạng Luật (24/09/2022)

6. Đại lễ cúng dường đến 1350 chư Tăng tại học viện Mahavihara (Lần 2) (30/09/2022). 
Duyên lành tròn đủ, ngài Đại trưởng lão Giới Đức chứng minh các Đại thiện sự Phật giáo này và thuyết Pháp Online vào lúc 15g chiều ngày 2/9/2022 (theo giờ Việt Nam) cho toàn thể chư vị Phật tử Việt Nam.

Phật Giáo Myanmar Cùng Các Ngã Đường Truyền Giáo | HT Giới Đức (TT Chùa HKST - Huế, VN) | 02/09/2022

.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/10/2012(Xem: 32866)
...Trước hết bài nói truyện của thưọng tọa Thích Chân Tính đã sai lầm khi cho rằng giáo pháp Đầu Đà là giáo pháp tu hành khắc kỷ quá khich của ngoại đạo mà Thái tử Tất Đạt Đa đã từ khước và nên sau đó mới trở thành Đức Phật với giáo lý Trung Đạo. Trong bài nói truyện này, vô tình hay cố ý thượng tọa Thích Chân Tính đã cho rằng hạnh Đầu Đà (dhutanga) mà sư Minh Tuệ đang hành trì “không phải là giáo Phật giáo chính thống vì chính Đức Phật đã khước từ bỏ để theo giáo pháp Trung Đạo nên mới chứng ngộ giải thoát”...
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.