Audio: Kinh Thủy Sám (trọn bộ)

01/11/20153:59 SA(Xem: 14839)
Audio: Kinh Thủy Sám (trọn bộ)
AUDIO KINH THỦY SÁM

thich-pho-huong

Kinh Thủy Sám (quyển thượng)

Giọng tụng: TT Thích Phổ Hương

Kinh Thủy Sám (quyển hạ)

Giọng tụng: TT Thích Phổ Hương

Tạo bài viết
05/12/2012(Xem: 44744)
26/11/2013(Xem: 32824)
20/11/2010(Xem: 49485)