Đức Thích Ca Mâu Ni Chiến Thắng Thiên Ma Ba Tuần Chứng Thành Chánh Giác (Video)

02/01/20224:35 SA(Xem: 892)
Đức Thích Ca Mâu Ni Chiến Thắng Thiên Ma Ba Tuần Chứng Thành Chánh Giác (Video)
blankduc phat
ĐỨC THÍCH CA MÂU NI
CHIẾN THẮNG THIÊN MA BA TUẦN
CHỨNG THÀNH CHÁNH GIÁC
Xem trọn bộ Cuộc Đời Đức Phật:
https://thuvienhoasen.org/a27594/buddha-duc-phat 
.
Tạo bài viết
29/12/2016(Xem: 6987)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.