"Tuyển Tập Kính Mừng Đức Thích Ca Thành Đạo

25/12/201112:00 SA(Xem: 54091)
"Tuyển Tập Kính Mừng Đức Thích Ca Thành Đạo

blank
KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN
Kinh Chuyển Pháp Luân dịch từ bản khắc gỗ Càn Long
● Kinh Chuyển Pháp Luân  (Narada Maha Thera | Phạm Kim Khánh dịch)
Kinh Chuyển Pháp Luân  (Hòa thượng W. Rahula dịch từ tiếng Pali | Bản dịch tiếng Việt: Lê Kim Kha)

CA NHẠC KÍNH MỪNG NGÀY THÀNH ĐẠO

 Mừng Ngày Phật Thành Đạo (Uy Thi Ca - Mắt Ngọc & Vũ Đoàn ABC)
● Ánh đạo vàng (Video nhạc Phật giáo)
● 
VIDEO LỊCH SỬ THÀNH ĐẠO
● Con Đường Giác Ngộ - Phim Phật Giáo (Thích Chân Tính-Chùa Hoằng Pháp)
● Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - Phim Tài liệu BBC thuyết minh tiếng Việt 
 Ý Nghĩa Chuyển Pháp Luân (Thích Nhật Từ)

HÌNH ẢNH BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NƠI ĐỨC THÍCH CA THÀNH ĐẠO
● Bồ Đề Đạo Tràng qua hình ảnh (Ban biên tập)
● Bodh Gaya Bồ Đề Đạo Tràng (Video)

VĂN THÀNH ĐẠO
● Ánh trăng với ý nghĩa chân lý trong đêm thành đạo (Thích Tâm Tôn)
● Bài học thành đạo (Tâm Minh)
● Bản chất và con đường giác ngộ trong đạo Phật (Thích Nữ Huệ Liên)
● Bảy phương pháp đi đến giác ngộ (Thích Thiện Bảo)
● Bồ Đề Đạo Tràng qua hình ảnh (Ban biên tập)
● Bồ Đề Đạo Tràng (Thích Nữ Giới Hương)
● Cảm Niệm Đêm Phật Thành Đạo (Như Nhiên Thích Tánh Tuệ)
● Cảm niệm ngày Phật Thành Đạo (Thích Nguyên Tạng)
● Cảm Niệm Ngày Phật Thành Đạo (Thích Đạt Ma Phổ Giác)
● Chúng Ta Nguyện Gì Trong Ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Phật Thành Đạo? (Thiện Phúc)
● Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikàya (Thích Nữ Trí Liên)
● Con đường tìm chân lý của đức Phật (Phạm Kim Khánh)
● Dân Chủ, Hòa Bình Là Con Đừơng Của Phật Giáo
● Dưới cội cây bồ đề (Nguyễn Văn Tiến dịch)
● Đắc đạo - thành Phật theo kinh luận Bắc truyền (Thích Nữ Tinh Quang)
● Đạo đức học của giải thoát (Trần Tuấn Mẫn)
● Đêm tuệ giác vô cùng (Thích Nữ Tịnh Quang)
● Đêm Huyền Diệu (Thích Minh Tuệ)
● Đôi nét về Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo(Lâm Như Tạng)
● Đức Phật chuyển pháp luân (Thích Thái Hòa)
Đức Phật thành đạo theo giáo lý Tây Tạng (Trần Khiết Bách dịch)
● Đức Phật Thích Ca-Con đường từ khổ hạnh đến giác ngộ (Minh Thông)
● Đức Phật nhà giáo dục vĩ đại (Thích Huệ Khai)
● Đức Phật là bậc giác ngộ (Thích Thông Huệ)
● Giác ngộ trong kinh Bát Đại Nhân Giác (Thích Viên Giác)
● Giải thoát trong Phật Giáo (Thích Thiện Siêu)
● Giáo dục Phật Giáo (Tiến sĩ Ananda W. P. Guruge - Thích Nữ Vân Liên dịch)
● Gợi Mở Lối Đi Giác Ngộ (Nguyên Giác)
● Hoạt động kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo xưa nay (Quán Như)
● Hội thảo và Lễ tưởng niệm Phật Thành Đạo tại Bồ-đề Đạo Tràng (Thích Nữ Lệ Tâm)
● Hướng về Thành Đạo (Thích Thái Hòa)
● Khái niệm giác ngộ trong đạo Phật (K. Nanayakkara - Thích Nữ Liên Hòa dịch)
● Khái niệm căn bản của đạo Phật: Giáo lý duyên khởi (Alfred Bloom - Thích nữ Tịnh Quang dịch)
● Kỷ niệm ngày chân lý hiện thân (Thích Tánh  Tuệ)
● Đắc đạo - thành Phật theo kinh luận Bắc truyền (Thích Nữ Tịnh Quang)
● Kính mừng đại lễ Phật Thành Đạo 2010 (Minh Chánh Toàn)
● Kính Mừng Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo: (Thích Tánh Tuệ)
● Kỷ niệm ngày Đức Thích Ca Thành Đạo (Huệ Minh)
● Lễ Phật Thành Đạo (Thích Thanh Từ)
● Lịch Sử Bồ Đề Đạo Tràng (bodhgayà) - Nơi Đức Phật Thành Đạo


● Lịch sử cây bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng (Diệu Hương)
Lời nguyện đêm thành đạo (Thích Đồng Hoàng)
● Lối Sống Phật Giáo (Thích Tâm Hải)
● Lộ trình thành đạo của Bồ tát Siddharta (Thích Quảng Tánh)
● Một vài suy tưởng nhân kỷ niệm thành đạo của đức Từ Phụ (Chơn Hương)
● Nắng trên sông Neranjara (Huệ Trân)
● Ngày Thành Đạo (Minh Mẫn)
● Nghiên cứu về ngày, tháng Thành đạo của Đức Phật (Chúc Phú)
● Những bước thành đạo (Minh Tâm)
● Những giai thoại về bát cháo trong kinh Phật (Như Quang)
● Niết bàn và sự chấm dứt luân hồi (Thích Hiển Chánh)
● Niết bàn: bản chất và mục tiêu giác ngộ (Thích Nhật Từ)
● Phật giáo và đời sống tâm linh (Đặng Công Hanh)
● Phật thành đạo (Thích Thái Hòa)
● Quả vị giác ngộ dưới cội bồ đề (Thích Nữ Nguyên Hiền)
● Quả vị giác ngộ: sự giải thích của Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa (Thích Hiển Chánh)
● Quan niệm về Niết Bàn (Thích Lệ Thọ)
● Sám Phật Thành Đạo
● Sao mai, một sớm trời phương đông (Vĩnh Hảo)
● Sự Kiện Thành Đạo Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Thích Giác Nguyên)
● Sự Thể Nghiệm Toàn Giác Của Bồ-tát (Phước Nguyên)
● Sự vĩ đại của Đức Phật (Thích Viên Giác)
● Thành Đạo (Minh Mẫn)
● Thăm Thánh địa Phật Giáo Bodh Gaya (Trần Vĩnh An)
● Thành đạo: sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại (Thích Huệ Thành)
● Thành đạo - Sự kiện hy hữu nhưng không phải là duy nhất
● Thành đạo theo tinh thần Thiền tông (Thích Thông Huệ)
● Thành đạo theo tinh thần thiền tông (Thích Thông Huệ)
● Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng (Tiến sĩ A.D.T.E. Perera - Thích Nữ Liên Hòa dịch)
● Thế Kỷ 21 Đón Mừng Ngày Đức Phật Thành Đạo (Lewis Richmond | Nguyễn Văn Tiến)
● Thiền Quán Nền Tảng Thành Đạo Của Bồ-tát Siddhārtha (Quảng Tánh)

● Thông điệp giáo dục của Đức Phật (Diệu Hương)
● Thông Điệp Thành Đạo Của Đức Phật (Tâm Lễ Nguyễn Ngọc Luật)
● Thực Tập Tu Tâm Cùng 10 Bài Thiền Ca Chăn Trâu (Thích Tuệ Sỹ, Thích Phước Tịnh & Tâm N. Phúc
● Tiến trình giải thoát của Đức Phật khi Ngài thành đạo (Thích Minh Châu)
● Trầm tư về ngày Phật thành đạo (Thích Nữ Giới Hương)
● Từ Đêm Nhìn Sao Mai Mọc Nơi Rặng Hy Mã Lạp Sơn Đến Những Con ● Đường Thôn Dã Của Quê Hương (Thích Phước An)
● Tứ Diệu Đế (Bốn chân lý cao cả (nhiều tác giả)
● Vài điều suy nghĩ về lộ trình tu đạo và thành đạo của Đức Thế Tôn (Nguyên Lộc)
● Vài  nét về Bồ Đề Đạo Tràng (Thích Long Vân)
● Vài nét về Bồ Đề Đạo Tràng (TS. D.C. Ahir - Thích Phước Chí dịch)
● Vị Đạo Sư Tối Thượng (Huệ Trân)
● Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bồ Đề Đạo Tràng (Thích Huyền Diệu)
● Về khái niệm Niết Bàn trong Phật Giáo
● Vô ngã và Niết bàn (Thích Hiển Chánh)
● Ý nghĩa đức Phật thành đạo (Thích Tâm Minh)
● Ý nghĩa đức Phật thành đạo (Thích Trí Quảng)
● Ý nghĩa ngày thành đạo (Thích Huyền Tôn)
● Ý nghĩa Phật thành đạo (Thích Nữ Liên Chương)
● Ý nghĩa Phật thành đạo và các giá trị thực tiễn (Thích Minh Diệu)
● Ý nghĩa thành đạo theo kinh Hoa Nghiêm (Thích Trí Quảng)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/12/2016(Xem: 7551)
Hàng năm tại nước Mỹ, hàng chục triệu con gà tây bị giết nhân ngày lễ Tạ ơn. Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên trong một buổi thuyết giảng năm 2018 để giúp ích cho những con gà tây bị giết và cách chúng ta nên khởi tâm như thế nào trong những kỳ nghỉ lễ.
Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức và nói: "Hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi nhiều gông cùm và hôm nay tôi đã được sinh ra một lần nữa." Nhật Báo India Today đăng một video tiếng Anh hôm 7/10/2022 nhan đề "Bộ trưởng AAP Rajendra Gautam tham gia sự kiện cải đạo hàng loạt sang Phật Giáo, thề không cầu nguyện các vị thần Ấn Độ Giáo."
Vụ “đi kiện Thầy chùa” xẩy ra gần đây nhất là trường hợp chùa Tam Bảo ở Baton Rouge. Thầy trú trì chùa Tam Bảo, Thích Đạo Quảng (TĐQ) đã bị bốn trong số hơn vài trăm thành viên trong đạo tràng chùa Tam Bảo đứng đơn kiện. Nguyên đơn, gồm bốn nữ thí chủ chùa Tam Bảo, đã mướn luật sư nộp đơn kiện, buộc tội thầy Đạo Quảng có dính líu vào quan hệ tình dục và sai phạm việc quản nhiệm chùa (sexual misconduct and mismanagement of the temple). Mục đích sau cùng của vụ kiện là xin phán quyết tòa án để đuổi (sic) Thầy ra khỏi chùa và thay thế các “candidate Thầy” khác mới toanh, hợp khẩu vị đang xếp hàng chời đợi