Lòng Từ Đức Phật

04/06/20224:18 SA(Xem: 625)
Lòng Từ Đức Phật
LÒNG TỪ ĐỨC PHẬT
Thích Như Điển
Lòng Từ Đức PhậtPDF icon (4)Lòng Từ Đức Phật
 
MỤC LỤC
Trang
LỜI GIỚI THIỆU
LỜI ĐẦU SÁCH
VẤN ĐỀ THỦ TỤC
NGÀY ĐẦU NƠI ĐẤT PHẬT
Ngày thứ hai – 9 tháng 12 năm 1988 
Ngày thứ ba – 10 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ tư – 11 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ năm – 12 tháng 12 năm 1988 
Ngày thứ sáu – 13 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ bảy – 14 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ tám – 15 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ chín – 16 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ mười – 17 tháng 12 năm 1988 
Ngày thứ mười một – 18 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ mười hai – 19 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ mười ba – 20 tháng 12 năm 1988
Ngày thứ mười bốn - 21 tháng 12 năm 1988 
Cuối một đoạn đường
Tạo bài viết
14/10/2014(Xem: 5354)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.