Con Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa

21/09/201012:00 SA(Xem: 99623)
Con Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa
CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA
LAMA THUBTEN YESHE.
Bản dịch Việt : Kiến Không
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 1999

 Phương pháp Yoga Heruka Vajrasattva
 Gồm những giáo huấn Nhập Thất
 LAMA THUBTEN YESHE

 Lời nói đầu của
 LAMA THUBTEN ZOPA RINPOCHE
 Sưu tập, biên tập và chú thích bởi Nicholas Ribush
 Nhà Xuất Bản Wisdom, 1995.
 Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 1999.
 Bản dịch Việt : Kiến Không.
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 105503)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.