Lời Khuyên Dạy Từ Trái Tim

19/10/201012:00 SA(Xem: 34851)
Lời Khuyên Dạy Từ Trái Tim

LỜI KHUYÊN DẠY TỪ TRÁI TIM
 Kyabjé Khenchen Jigmé Phuntsok
Nguyên tác: “Drops of Advice from My Heart” by Kyabjé Khenchen Jigmé Phuntsok


Bản dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ của Adam - Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 104548)